Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Religion & teologi

  • Max 55 kr fraktavgift inom Sverige.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.

Liber Psalmorum ex Lingua Originali in Linguam Latinam translatus à Sebastiano Shmidt

 Göteborg, S. Norberg. 1802. 293+(2) sidor.Gott skick. Samtida halvfranskt band. Något nött och lagerfläckad. Namnad. Den andra delen med den hebreiska texten saknas. / Contem porary half-leather. A bit rubbed and foxed. Owner's signature. The second part with the Hebrew text is missing.

Ställ en fråga

275 kr

Millennii dagning Första Delen: Tidsåldrarnes Plan

Mycket gott skick. Watch Tower, 1908. 380+(2) sid. +plansch. 8:o. Vikt: 419 gram. Inbundet dekorerat klotband.

Ställ en fråga

425 kr

Tro och tradition. Festskrift till Bengt Hägglund

NORMA bokförlag. 1985. (4)+xi+(1)+208 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Till större delen ouppskuren.

Ställ en fråga

90 kr

 Jan Arvid Helleström: "...åt alla christliga förvanter..." En undersökning av kolonialförvaltning, religionsvård och samfundsliv på S:t Barthélemy under den svenska periode

 Erene Bok & Musik AB. 1987. 350+(2) sidor. Hyggligt skick. Limmat mjukband. Något nött. Större fläck på ryggen. Illustrerad

Ställ en fråga

140 kr

(M. F. Roos): Något för Sjöfarande uti Samtal om Det oumbärligaste till En förnöjd och lycklig Sjöresa

Götheborg. 3 uppl. 1842. 136 sidor. Hyggligt skick. Tagen ur band och förstärkt med ryggremsa i papper. Delar av ryggremsan har lossnat. Veck och revor i titelbladet. Mindr e veck i hörnen i inlagan. Något brunfläckad till följd av ålder.

Ställ en fråga

140 kr

A. A. Anderson: The New Century Bible Commentary. The Book of Psalms (1-72)

Eerdmans / Marshall, Morgan & Scott. 1981. 527 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Enstaka blyertsförstrykningar. / Original printed wrappers. Slightly bumped. A couple of pencil underlinings.

Ställ en fråga

80 kr

A. D. H. Mayes: The New Century Bible Commentary. Deuteronomy

Eerdman / Marshall, Morgan & Scott. 1981. 416 sidor. ISBN 0551008954 Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. / Original printed wrappers. Slightly bumped.

Ställ en fråga

85 kr

Aasulv Lande, Anders Melin & Torbjörn Sjöholm (red.): Gud är mitt i världen. Om Bonhoeffer och hans relevans idag

Arcus Förlag. 1 uppl. 2012. 139 sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad.

Ställ en fråga

125 kr

Albert Brock-Utne: Studiet av primitive folk

Olaf Norlis forlag. 1938. 328 sidor. Gott skick. Inbundet klotband. Mindre fläckar på främre pärmen. Ryggen något kantstött. Med planscher. Med Martin P:son Nilssons exlibris på pärmens insida, samt författarens dedikation på försättsbladet: "Herr professor dr Martin P Nilsson, Med uttryck for min store beundring for den innsats herr Professorn har gjort for religionsvidenskapen og studiet av primitive folk". P:son Nilsson var annars främst känd för sin forskning om religion i det antika Grekland.

Ställ en fråga

150 kr

Aleksander Radler: Peregrinatio reigiosa. Studien zum Religionsbegriff in der schwedischen Romantik. Teil I: Die christliche Persönlichkeitsphilosophie Erik Gustaf Geije

Lund University Press. 1988. 142+(2) sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Sligthly bumped with a couple of library stamps inside. Author's dedication on the title page.

Ställ en fråga

105 kr

Alf Henrikson: Biblisk historia I-II

Bonniers, 1990. 515 sid. 8:o. Vikt: 952 gram. Två inbundna pappband med skyddsomslag. Mindre reva i skyddsomslaget till band ett, annars fint skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Alf Henrikson, Disa Törngren & Lars Hansson: Bra Böckers Hexikon - En sagolik uppslagsbok

Bra Böcker, 1981. 422 sid. 4:o. Vikt: 1808 gram. Inbundet klotband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag med veck oc h mindre revor, annars fint skick. Rikt illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Alf Lindberg: Förkunnarna och deras utbildning. Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation

Lund University Press. 1991. 327+(1) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Ryggen aningen kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

110 kr

Alf Linderman: The Reception of Religious Television. Social Semeiology applied to an empirical case study

Uppsala. 1995. 266 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Minor tear on the front cover.

Ställ en fråga

90 kr

Alf Tergel: Från Jesus till moder Teresa. Kristenhetens historia

Verbum AB. 7 uppl. 1994. 625 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

115 kr

Alfr. Lehmann: Overtro og Trolddom fra de ældste Tider til vore Dage. I-IV

J. Frimodts forlag, 1893-1896. (2)+vi+(2)+164+(2)+(2)+188+(2)+(2)+173+(1)+(2)+390+xiii+(1) sid. +planscher. Samtida halv franskt band. Hårt nött med större spricka i främre ytterfalsen (därav priset). Illustrerad.

Ställ en fråga

275 kr

Alister E. McGrath: A scientific theology 1. Nature

T&T Clark. 2001. xx+325 sidor. ISBN 0567087913 Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Obetydligt kantstött skyddsomslag. / Hard-cover with dust-jacket. The dust-jacket is very slightly bumped.

Ställ en fråga

115 kr

Anders Bäckström: Präst år 2000. En studie av svensk prästutbildning inför 1990-talet

Uppsala Universitet. 1987. (4)+231+9+(2)+6 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Ryggen aningen blekt. Med dedikation från förf.

Ställ en fråga

85 kr

Anders Bäckström: Religion som yrke. En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

Uppsala. 1983. 246 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Blekt rygg och överstruken namnteckning på främre omslaget. Med spikblad.

Ställ en fråga

80 kr

Anders Jarlert: Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945

Sekel Bokförlag. 2006. 164 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag med mindre reva. Biblioteksstämpel på titelbladet.

Ställ en fråga

85 kr

Anders Jarlert (ed.) : Spiritual and Ecclesiastical Biographies. Research, Results, and Reading

Kungl. Vitterhetsakademien. 2017. 245 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Illustrerad. / Original printed wrappers. Illustrated.

Ställ en fråga

120 kr

Anders Nordgren: Evolutionary Thinking. An Analysis of Rationality, Morality and Religion from an Evolutionary Perspective

Almqvist & Wiksell International. 1994. 244 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly faded and bumped spine. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

160 kr

Anders Nygren : Filosofisk och kristen etik

Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 2 uppl. 1932. (4)+331 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Litet märke efter tejpbit på ryggen. Namnad. Blyertsförstrykningar och enstaka marginalanteckningar.

Ställ en fråga

110 kr

Anders Sjöborg: Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med Bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet

Acta Universitatis Upsaliensis. 2006. 244 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött.

Ställ en fråga

80 kr

Andreas Johansson: Pragmatic Muslim Politics. The Case of Sri Lanka Muslim Congress

Lund University. 2016. 209 sidor. Nära nyskick. Soft-cover. Illustrated.

Ställ en fråga

120 kr

Andreas Rydelius : Doct. Andreæ Rydelii, Biskops öfwer Lunds Stift Nödiga förnufts-Öfningar, at Lära enna thet sundas wägar och Thet osundas felsteg. Andra uplaget, Ökt

Linköping, Pet. Pilecan. 1737. (48)+422 sidor. Hyggligt skick. Samtida halvfranskt band med rött helsnitt. Nött och skavd pärm. Avskavda ryggslut. Delar av ena ryggetiketten har lossnat. Fläckar i hörnen på för och eftersättsbladen. Något lagerfläckig inlaga. Exlibris (Lundberg-Laurentius) på främre omslagets insida. Samtida anteckning i bläck i nedre hörnet på titelbladet. Enstaka senare marginalanteckningar i blyerts. Inlagan något ”vågig”. Svagt märke efter hundöra på sid. 313. Komplett med den utvikbara tabellen (sid. 157-158).

Ställ en fråga

1600 kr

Andreas Rydelius & Joh. Henr. Lidén: Andreae Rydelii Opuscula latina

 Norrköping, J. B. Blume. 1778. (16)+563+(1) sidor. Hyggligt skick. Samtida helskinnband med ryggetikett. Hårt nött. Avskavt övre ryggslut samt mindre glipa i övre ryggslutet. Delar av ryg getiketten har lossnat. Namnteckning och lagerfläckar i delar av inlagan. Enstaka sidor något slarvigt beskurna.

Ställ en fråga

425 kr

Andreas Seland : Divine suspense. On Kierkegaard's Frygt og bæven and the aesthetics of suspense

Lund University. 2016. 230 sidor. Nära nyskick. Soft-cover.

Ställ en fråga

170 kr

Andreas Westergren: Sketching the invisible : patterns of church and city in Theodoret of Cyrrhus' Philotheos Historia

Lund : Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 2012. xiii+342 sidor. Mycket gott skick. Soft-cover. Slight crease in the upper corner of the front cover. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

130 kr

Anita Boij: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället

Uppsala University Library. 2002. 239+(1) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

90 kr

Ann-Mari Jönsson: Johannes Messenius Chronologia Sanctae Birgittae

Mycket gott skick. Studentlitteratur, 1988. 335 sid. +disputationsblad. 8:o. Vikt: 529 gram. Mindre veck i pärmens baksida. Textkritisk utgåva av Messenius skrift.

Ställ en fråga

90 kr

Anna Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson & Gunilla Hallonsten (red.): Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren

Lunds universitet. 2009. 317+(1) sidor. Gott skick. Limmat mjukband med skyddsomslag. Skyddsomslaget aningen kantstött.

Ställ en fråga

100 kr

Anna J Evertsson: "Gå vi till paradis med sång". Psalmers funktion i begravningsgudstjänster

Arcus Förlag. 2002. x+357+(4) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött rygg. Namnteckning på smutstitelbladet.

Ställ en fråga

110 kr

Anne L. C. Runehov: Sacred or Neural? Neuroscientific Explanations of Religious Experience: A Philosophical Evaluation

Uppsala. 2004. (2)+viii+280 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped. Notes and underlinings inside. With dissertation and errata sheets.

Ställ en fråga

125 kr

Anne-Louise Eriksson: The meaning of gender in theology. Problems and possibilities

Uppsala. 1995. 168 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped with a couple of pencil underlinings.

Ställ en fråga

80 kr

Anne-Marie Thunberg (red.): Tradition i rörelse. Ett sekels kultursamtal i Vår Lösen

 Carlsson. 1 uppl. 2001. 402 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Mindre fläckar på bakre omslaget. Illustrerad. Med planscher.

Ställ en fråga

105 kr

Anneth Nyagawa Munga: Uamsho. A Theological Study of the Proclamation of the Revival Movement within the Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Lund University Press. 1998. 330+(3) sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers. Corners are very slightly bumped. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

140 kr

Anthony T. Fiscella: Universal Burdens. Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore

Media-Tryck. 2015. 464 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. / Original printed wrappers.

Ställ en fråga

85 kr

Antoon Geels & Owe Wikström: Den religiösa människan - Psykologiska perspektiv

Gott skick. Plus Ultra, 1985. 338 sid. 8:o. Vikt: 620 gram. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag med mindre v eck och revor. Anteckningar i inlagan. Ovanlig. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Antoon Schoors: Die Königreiche Israel und Juda im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. Die assyrische Krise

 Kohlhammer. 1998. 235 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Corners are slightly bumped. Biblische Enzyklopädie 5.

Ställ en fråga

110 kr

Antti Oksanen: Religious Conversion - A Meta-Analytical Study

Lund University Press, 1994. 176 sid. 8:o. Vikt: 271 gram. Limmat mjukband. Mycket gott skick. Disputationsblad medföljer.

Ställ en fråga

80 kr

Arne E. Sæther: Kirken som bygg og bilde. Rom og liturgi ved et tusenårsskifte

Sæthers forlag. Rev. uppl. 2001. 368 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstötta hörn och rygg. Enstaka biblioteksstämplar. Illustrerad.

Ställ en fråga

165 kr

Arnold Sandborg: Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800. En arkivhistorisk undersökning

 Linköping, A.-B. P. M. Sahlströms bokhandel. 1948. xxxi+(1)+761 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Fläckar på pärmen. Sid. 745-748 snedskurna. Till större delen ouppskuren. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

140 kr

Aron Engberg : Walking on the pages of the word of God. Self, land, and text among evangelical volunteers in Jerusalem

Lund University. 2016. 231 sidor. Nära nyskick. Soft-cover. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

100 kr

Arvid Wikerstål: Verbum och filius incarnandus. En studie i Luthers utläggningar av Genesis

C W K Gleerup. 1969. 344 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Ouppskuren från sid. 89. Två fläckar på ryggen. Med dedikation från förf.

Ställ en fråga

95 kr

Athanasios & Henric Nordberg (ed.): Athanasiana : five homilies : exposito fidei : sermo maior. Part 1: The Texts

Helsinki. 1962. 101 sidor. Gott skick. Library-bound. Trace of removed label at the front cover. A couple of library stamps inside. Scholarly edition of the Gr eek text. Part 2 was never issued.

Ställ en fråga

90 kr

Axel Carlberg: The moral Rubicon. A study of the principles of sanctity of life and quality of life in bioethics

Lund University Press. 1998. 206 sidor. Gott skick. Original printed wrappers with dust-jacket. The dust-jacket is slightly bumped. With dissertation and errata sheets.

Ställ en fråga

110 kr

Barbro Wallgren Hemlin (utg.): Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Del I. Åren 1813-1823

Artos & Norma Bokförlag. 2017. 490 sidor. ISBN 9789175808093 Mycket gott skick. Inbundet klotband med helt guldsnitt och skyddsomslag. Skyddsomslaget något kantstött med två mindre stötmärken på baksi dan. Biblioteksstämpel på bakre pärmens insida.

Ställ en fråga

80 kr

Barnabas Lindars: The New Century Bible Commentary. The Gospel of John

Eerdmans/Marshall, Morgan&Scott Publ. 1982. 648 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Enstaka blyertsförstrykningar. / Original printed wrappers. Slightly bumped. A few pencil underlinings.

Ställ en fråga

85 kr

Bart D. Ehrman: Jesus before the gospels. How the earliest Christians remembered, changed, and invented their stories of the Savior

HarperOne. 2016. (8)+326 sidor. ISBN 9780062285201 Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Enstaka blyertsförstrykningar. / Hard-cover with dust- jacket. Slightly bumped dust-jacket. A few pencil underlinings.

Ställ en fråga

85 kr

Navigera vidare: 12 3 4 5