Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Juridik

  • Max 55 kr fraktavgift inom Sverige.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.

Bidrag till Sveriges officiela statistik. B) Rättsväsendet. Ny följd. 1.1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse för åren 1857 och 185

Stockholm. 6 uppl. 1860. 57+(5)+115+(5)+115 sidor. Trådhäftad. Revor och mindre pappersförlust på omslaget. Inlagan fläckig men till större delen ouppskuren.

Ställ en fråga

140 kr

Samlingsband med Kongl. Majestätets Förordningar 1830

Gott skick. Stockholm, 1830. Ca 1000 sid. Kungliga placat, resolutioner, förordningar, påbud och övriga allmänna handlingar från 1830 sammanbundna i ett blått pappband. Enstaka lösa sidor. En plansch har delat sig. Något nött. Falsskador (se bild). Hundöron och blyertsanteckningar i marginalen på de första tio sidorna, i övrigt är inlagan i gott skick. Ryggetiketten anger att boken har tillhört Landskontoret i Örebro. Bland förordningarna märks: ”Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående answar för Negerhandel och delaktighet deruti; Dat. Den 7 Januarii”, ”Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående answar för slafhandel i allmänhet; Dat. Den 1 Martii”, ” Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående grunderne för bränwinsbrännings-rättigheten och afgifterne derföre, samt om hwad wid tillwerkning och försäljning af bränwin iakttagas bör; Dat. den 25 Junii”.

Ställ en fråga

1700 kr

Alegría Borrás: Le droit international privé communautaire : réalités, problèmes et perspectives d'avenir

 Martinus Nijhoff Publishers. 2006. (4)+317-536 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped. Author's dedication.

Ställ en fråga

185 kr

Allan Philip: Dansk international privat- og procesret

 Juristforbundets forlag. 1971. xvi+439 sidor.Gott skick. Inbundet klotband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

80 kr

Anders Mallmén: Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 3 uppl. 2002. 795 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Stötmärke på främre pärmen. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

100 kr

Andrea Bonomi: Successions internationales: Conflits de lois et de jurisdictions

 Martinus Nijhoff Publishers. 2010. (4)+75-418 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped spine. Author's dedication. From "Recueil des cours" 350.

Ställ en fråga

230 kr

Anne Kjersti Befring: Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver

 Gyldendal. 2019. 711 sidor.Mycket gott skick. Inbundet pappband. Obetydligt kantstött rygg.

Ställ en fråga

200 kr

Arthur Thomson: Barnkvävningen. En rättshistorisk studie

 CWK Gleerup. 1960. vii+(1)+294+xii sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren.

Ställ en fråga

120 kr

Axel Adlercreutz: Avtalsrätt I-II

Gott skick. Juristförlaget, 2001-2002 (del 1 i femte upplaga, del 2 i tolfte upplaga). 358+(1)+163+(1) sid. Två trådhäftade volymer . Något kantstötta. Ägarstämplar på titelbladen, samt lånefickor på bakre omslagens insidor. Ej senaste upplagorna.

Ställ en fråga

155 kr

Beate Sjåfjell-Hansen: På fremmed grunn. Den sivilprosessuelle behandlingen av saker med utenlandsk rett ved norske domstoler

 Juristforbundets forlag. 2000. xiv+202 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

160 kr

Bengt Edlund: Riff inför rätta

Juristförlaget i Lund. 2007. 218+(1) sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt kantstött med 2 mm lång reva på baksidan.

Ställ en fråga

150 kr

Bengt Lindell: Civilprocessen

 Iustus. 2 uppl. 2003. 744 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan

Ställ en fråga

120 kr

Bengt-Olof Berggren & Torbjörn Lindhe : Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen

Norstedts Juridik. 1 uppl. 2014. 195 sidor. ISBN 9789139017103 Gott skick. Limmat mjukband. Bortrivet försättsblad. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Bernard Johann Mulder: Anställningen vid verksamhetsövergång

 Juristförlaget i Lund. 2004. 392 sidor. ISBN 9154426812 Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget mycket obetydligt kantstött. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

225 kr

C. G. Bergman: Testamentet i 1600-talets rättsbildning

C. W. K. Gleerup/Otto Harrassowitz. 1918. v+(1)+131 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Mindre revor och pappersförlust på det överskjutande omslaget. Enstaka biblioteksstämplar (inklusive gallringsstämpel). Författarnamnet handskrivet på ryggen. Ouppskuren. Särtryck ur "Festskrift utgiven av Lunds Universitet vid dess tvåhundrafemtioårsjubileum 1918".

Ställ en fråga

95 kr

Carl Axel Ekbom: Attungstal och mantal. Studier i svensk jordtaxering

A.-B. Nordiska bokhandelns förlag. 1981. (10)+131+(1) sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad. Rättshistoriskt bibliotek. Trettiofjärde bandet.

Ställ en fråga

115 kr

Carl Axel Ekbom: Viennetionden i Norge

Nordiska bokhandeln. 1976. (8)+156 sidor. ISBN 9185190071

Ställ en fråga

100 kr

Carl Hemström: Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar

 Norstedts Juridik. 8 uppl. 2011. 149 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

115 kr

Carl Ivar Ståhle: Studier över Östgötalagen

Trådhäftad. Enstaka biblioteksstämplar. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet 257.

Ställ en fråga

80 kr

Carl Strandberg: Zur Frage des Veräusserungsverbotes im Kirchlichen und Weltlichen Recht des Mittelalters

Nordiska bokhandeln. 1967. 226 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped and faded spine. Rättshistoriskt bibliotek XI.

Ställ en fråga

115 kr

Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism

SAGE Publications. 1999. vi+250 sidor. ISBN 0803989601

Ställ en fråga

105 kr

Catarina af Sandeberg & Robert Sevenius (red.): Börsrätt

 Studentlitteratur AB. 2 uppl. 2008. 465 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

100 kr

Christina Olsen Lundh: Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoavtalet och EU ETS

Iustus. 1 uppl. 2010. 767 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött med mindre stötmärke på främre pärmen.

Ställ en fråga

200 kr

Christine Andersen, Tomas Pleiner & Carl-Michael Simon...: Studier i immaterialrätt vol. 2

 Forskarpatent i Syd AB. 2000. 179 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött.

Ställ en fråga

90 kr

Ditlev Tamm: Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

 Nerenius & Santérus förlag. 2 uppl. 1996. 354 sidor. Gott skick. Kartonnageband. Något nötta hörn. Namnad.

Ställ en fråga

200 kr

Eerik Lagerspetz: The Opposite Mirrors. An Essay on the Convent...

Kluwer Academic Publishers. 1995. x+229+(1) sidor. Gott skick. Hard-cover. Corners and spine are slightly bumped.

Ställ en fråga

200 kr

Einar Sjövall: Rättsmedicin

Wahlström & Widstrand. 1946. 182 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Främre pärmen aningen kantstött. Namnteckning på främre pärmens insida.

Ställ en fråga

110 kr

Elias Wessén: Söderköpings lagbok 1387.

 A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1971. xxi+(1)+127 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren. Rättshistoriskt bibliotek XV.

Ställ en fråga

135 kr

Erik Danhard: KonkursArbetsrätt. Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

 Jure Förlag. 5 uppl. 2013. 590 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Enstaka förstrykningar. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Eva Törning & Maria Albanson: Redovisning ur ett juridiskt perspektiv

Liber. 1 uppl. 2015. 192 sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad. Aningen kantstötta hörn.

Ställ en fråga

150 kr

Fredrik Andersson : Fusk med personförsäkring - med siktet inställt på allmän och privat försäkring

Lunds Universitet. 2007. (2)+203 sidor. Gott skick. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

90 kr

G. O. Sayles (ed.): Fleta. Volume IV. Book V and Book VI

Selden Society. 1984. xxxiii+(2)+298 sidor. Gott skick. Publisher's cloth. Slightly bumped. Scholarly edition of the Latin source text with English translation. Selden Society Vol. 99.

Ställ en fråga

130 kr

Georg J V Ericsson: Den kanoniska rätten och Äldre Västgötalagens kyrkobalk. En jämförande studie

Lund. 1967. xv+(1)+146 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Rättshistoriskt bibliotek XII.

Ställ en fråga

100 kr

Gerhard Holmström: Rättshistoriska perspektiv. Festskrift tillägnad Gerhard Holmström

A.-B. Nordiska bokhandeln. 1984. xii+244 sidor. Gott skick. Limmat mjukband med skyddsomslag. Något blekt och kantstött skyddsomslag med mindre reva. Rättshistoriska studier X.

Ställ en fråga

110 kr

Göran Dahlgren & Stefan Thorvaldsson: Kronofogden och avbetalningsvaran

 Juristförlaget i Lund. 1983. 110 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Namnad. Något blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

80 kr

Göran Melander: Flyktingar och asyl

Norstedts. 1972. 283 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Aningen kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

150 kr

Gösta Hasselberg: De karolinska kassationsakterna

Nordiska bokhandeln. 1968. xii+297 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Rättshistoriskt bibliotek XXX

Ställ en fråga

100 kr

Gösta Hasselberg: Studier rörande Visby stadslag och dess källor

 Uppsala, Almqvist & Wiksell. 1953. 419 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

160 kr

Gösta Walin & Ludvig Lorichs: Exekution i fast egendom, luftfartyg m.m. 1971 års lagstiftning med kommentarer

 P A Norstedt & Söners förlag. 1973. (2)+361 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något nött. Blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

120 kr

Gösta Walin & Torkel Gregow: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 5 uppl. 1995. 214 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

85 kr

Gösta Walin, Bengt Rydin & Tuula T Kihlgren: Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m.

 Fritzes. 4 uppl. 1995. 300 sidor.Gott skick. Förlagets skinnimiterande band. Något kantstött. Pennstreck på främre omslaget. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

90 kr

Hans Jørgen Engbo & Peter Scharff Smith : Fængsler og menneskerettigheder

Jurist- og økonomforbundets forlag. 2012. 314 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Obetydligt kantstötta hörn. Språk: danska.

Ställ en fråga

150 kr

Hans Petersson: Morgongåvoinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 års lag

A.-B. Nordiska bokhandeln. 1973. 510+(1) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Mindre fläck på främre pärmen. Något blekt rygg. Med disputationsblad. Rättshistoriskt bibliotek. Tjugoförsta bandet.

Ställ en fråga

125 kr

Hans Samuel Collin & Carl Johan Schlyter (ed.): Östgöta-lagen. Edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Facsimile edition with addendum by the main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragm

Walter Ekstrand Bokförlag, 1980. (6)+xxxi+(1)+403+xvii+(1)+111+43 sid. Förlagets klotryggband. Något kantstötta ryggslut . Ryggtiteln något skavd. Svagt märke efter prislapp på främre omslaget.

Ställ en fråga

320 kr

Hans-Georg Maaßen: Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Überlegungen zu den völkerrechtlichen Rahmenbedingungen einer europäischen Asylrechtsharmonisieru

Peter Lang. 1997. Gott skick. Original printed wrappers. A bit bumped. Some marks on the back cover. Owner's signature on the half title and a couple of notes inside.

Ställ en fråga

120 kr

Hjalte Rasmussen: European Community Case Law. Summaries of Leading EC Court Cases

Handelshøjskolens forlag. 1993. 558 sidor. Gott skick. Hard-cover. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's stamp on the fly-leaf.

Ställ en fråga

140 kr

Hugo Tiberg, Fredrik Sterzel & Pär Cronhult (eds.): Swedish Law. A Survey

Juristförlaget. 1994. 601 sidor. Gott skick. Publisher's cloth with dust-jacket. A couple of spots on the fore-edge. Inscription on the fly-leaf.

Ställ en fråga

200 kr

Häftad bok: Nio särtryck inom juridik och rättshistoria/juridisk historia

Gott skick. Göran Inger: ”Straffteorier och straffrättsskolor”. Ur ”Kirke og kultur” (okänt årtal, sid. 75-92, med dedikation). Recension av Ole Fenger: ”Fejde og mandebod”. Ur ”Medieval Scandinavia” 5/1972 (sid. 192-195, med dedikation). Ragnar Hemmer: ”Fridlysning mellan tvistande parter enligt Magus Erikssons stadslag Rådstugubalken 14:1”. Ur ”Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning Serie II Band 3”, (1969, sid. 104-113, med dedikation). K. G. Lindberg: ”Var Almqvist verkligen oskyldig?”. Ur ”Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 3/1971”, (sid. 1-8, med dedikation). Hans Thornstedt: ”Legalitet och teleologisk metod i straffrätten”. Ur ”Festskrift tillägnad Nils Herlitz

Ställ en fråga

200 kr

I F Fletcher: Law of Bankruptcy

 Macdonald and Evans. 1978. liv+440+(1) sidor.Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped with loan pocket on the inside of the back wrapper.

Ställ en fråga

90 kr

Ilse Wetter: Barnet och rätten. En undersökning om barns processrättsliga ställning i omhändertagandemål, vårdnadsmål och verkställandemål. Del 1. Myndigheternas o

Umeå universitet. 1986. (8)+498 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Blekt och något kantstött pärm. 2 cm lång reva på främre omslaget. Spikblad medföljer.

Ställ en fråga

80 kr

Navigera vidare: 12