Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Juridik & rättshistoria

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Arkiv for Sjørett. Bind 1-11

Arkiv for Sjørett. Bind 1-11

Oslo, Universitetsforlaget. 1951-1972. xiv+(2)+576+xi+(1)+724+xii+620+vi+(2)+628+viii+733+viii+679+272+(16)+273-512+(16)+(4)+xxxii+(2)+513-525+(17)+vii+(1)+703+xxiv+416+(16)+417-536+(16)+537-694+(6)+viii+(12)+45+(4)+xxxiv+(2)+695+(12)+243+(17)+245-396+(12)+viii+397-752+xiii sid. Band 1-6 samt 8 bundna i samtida klotband (alla utom band 2 bundna hos Nanna Grönvalls eftr. Gunnar Lindberg bokbinderi, Malmö), häftesomslagen ej medbundna, övriga trådhäftade med originalomslag. Något kantstötta överskjutande häftesomslag med ett par korta riss och något blekta ryggar. Band 9:1 med brytveck i ryggen. Band 8 namnad (Malte Andersson). Band 10-11 ouppskurna. Mer utkom.

Ställ en fråga

5300 kr

Forhandlinger på det 25. Nordiske juristmøte i Oslo 13.-15. august 1969. Utgitt av det norske styre

Forhandlinger på det 25. Nordiske juristmøte i Oslo 13.-15. august 1969. Utgitt av det norske styre

Oslo, 1969. Utan tryckår (1971?). 626 sid. Trådhäftad. Något mörknad rygg. 2 cm lång glipa i främre ytterfalsen. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. Udgivet af den danske styrelse

Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978. Udgivet af den danske styrelse

(København), 1978. Utan tryckår (1981?). 442+ca 300 sid. Trådhäftad. Aningen snedläst. Aningen kantstötta hörn. Kort riss i ryggfoten. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Forhandlingerne på det syvogtyvende Nordiske juristmøde i Reykjavík den 20.-22. august 1975. Udgivet af den islandske styrelse

Forhandlingerne på det syvogtyvende Nordiske juristmøde i Reykjavík den 20.-22. august 1975. Udgivet af den islandske styrelse

Reykjavík. 1975. Tryckår 1977. 400+ca 350 sidor. Trådhäftad. Ryggen något blekt och kantstött. Svag fläck på ryggen. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Författningar angående tillverkning af bränvin 1887

Författningar angående tillverkning af bränvin 1887

Stockholm, P A Norstedt & Söners förlag. 1887. (2)+94 sid. Förlagets dekorerade klotband. Något nötta hörn och ryggslut. Ett par mindre fläckar samt ett mindre stötmärke på främre pärmen. Mindre fläck på övre snittet. Ryggen en aning mörknad. Stämpel: ”Kungl. Generaltullstyrelsens bibliotek” på främre spegelbladet, samt låneficka på bakre spegelbladet.

Ställ en fråga

290 kr

Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 augusti - 2 september 1966. Utgivna av den svenska styrelsen

Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 augusti - 2 september 1966. Utgivna av den svenska styrelsen

Stockholm, 1966. Tryckår 1967. 295+ca 250 sidor. Trådhäftad. Något kantstött ett par mindre fläckar på främre omslaget. Enstaka förstrykningar i svag blyerts. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 1972. Utgivna av lokalstyrelsen för Finland

Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 1972. Utgivna av lokalstyrelsen för Finland

Vammala, 1972. Tryckår 1975. 555+ca 70 sidor. Trådhäftad. Något gulnad rygg. Ett par veck i främre omslaget. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Förhandlingarna å det nittonde nordiska juristmötet i Stockholm den 23-25 augusti 1951. Utgivna av den svenska styrelsen

Förhandlingarna å det nittonde nordiska juristmötet i Stockholm den 23-25 augusti 1951. Utgivna av den svenska styrelsen

Stockholm, 1951. Tryckår 1952. 295+ca 250 sidor. Trådhäftad. Ryggen samt främre omslagets övermarginal något gulnade. Veck i främre omslaget. Namnad: Lars Lindgren. Med bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. Utgivna av Lokalstyrelsen i Finland

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. Utgivna av Lokalstyrelsen i Finland

Vammala. 1957. Tryckår 1959. 235+ca 350 sidor. Trådhäftad. Något kantstött med kort glipa i ryggfoten. Något gulnad rygg med ett par fläckar. Blyertsnamnteckning: Lars Lindgren, samt enstaka förstrykningar i svag blyerts. Bidrag på svenska, danska och norska.

Ställ en fråga

200 kr

Sveriges rikes grundlagar

Sveriges rikes grundlagar

Stockholm. 1909. 121+(3) sidor. Samtida osignerat halvpergamentband med grön ryggetikett. Häftesomslagen medbundna och främre och nedre snitten oskurna. Delar av ryggetiketten har skavts av. Tråkig fuktfläck i nedermarginalen på de första åtta sidorna. Pappret i bokens andra hälft är något mörkare än i början av boken. Praktupplaga på papper från Lessebo utgiven i 600 exemplar och med dekorativ utstryrsel av Arthur Sjögren.

Ställ en fråga

390 kr

Sweriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 juni 1861.

Sweriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 juni 1861.

Jemte Bihang, innehållande widlyftigare Författningar, hwilka icke kunnat i Lagboken införas. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1861. xxviii+395+(1)+188 sid. Bunden med Arwidsson, H. I. ”Bihang till 1861 års upplaga af Sweriges Rikes Lag. Innehållande hithörande författningar, hwilka utkommit från den 1 Juni 1861 till den 1 April 1862.” Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1862. 12 sid. Samtida halvskinnband (F. W. Gelin, Upsala) med marmorerade snitt. Hörn och rygg nötta. Avskavt överdragspapper på kanterna. Halvcentimeterlånga glipor i falssluten. Bläckplump, ca 1x2 cm, på de första xiv sidorna. Enstaka andra, mindre bläckfläckar och -streck i inlagan. Namnad: Sten Geete Upsala 1863. Frakturstil. Colliander: Sveriges rikes lag 1734-1934. Sid. 529. Denna edition räknas som första upplagan av den lagbok som Norstedts utger än idag. Flera editioner av lagboken hade dock utkommit på Norstedts sedan tidigare, denna kallas enligt förordet första upplagan eftersom ”en ny, förändrad stilsort blifwit wid tryckningen deraf begagnad”. Upplagan skiljer sig "i öfrigt, hwad angår sjelfwa uppställningen, icke ifrån de trenne föregående".

Ställ en fråga

625 kr

The Life of Milarepa

The Life of Milarepa

London, Granada Publishing. 1979. xxxii+(2)+220+(2) sidor. Limmat mjukband (storpocket). Nyöversättning av Lobsang P. Lhalungpa.

Ställ en fråga

90 kr

Svensk juridisk litteraturhistoria. I undervisningssyfte sammanställd

Svensk juridisk litteraturhistoria. I undervisningssyfte sammanställd

Stockholm. 1946. 280 sidor. Trådhäftad. Revor i främre ytterfalsen. Röda streck på omslaget. Namnad. Förstrykningar, delvis med kulspets, på de första 80 sidorna.

Ställ en fråga

100 kr

Trolldomsprocesserna i Sverige

Trolldomsprocesserna i Sverige

Stockholm, A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1971. 355 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Revor på 1-2 cm i skyddsomslaget, samt kortare revor på 5-10 mm i falssluten. Skyddsomslagets hörn något nötta. Inklistrad rättelselapp på sista sidan. Eftersökt. Rättshistoriskt bibliotek. Sjuttonde bandet.

Ställ en fråga

400 kr

Om betalningsinställelse och offentligt ackord

Om betalningsinställelse och offentligt ackord

Stockholm, Norstedts. 1982. 476 sidor. Trådhäftad. Något nött och svavt omslag. Blekt rygg. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

250 kr

Continuity and change in EU law. Essays in honour of Sir Francis Jacobs

Continuity and change in EU law. Essays in honour of Sir Francis Jacobs

Oxford, Oxford University Press. 2008. lxviii+474 pages. Publisher's printed boards with parts of the original wrappers mounted. Laminated with a couple of library stamps inside (including stamps showing that the book has been discarded).

Ställ en fråga

480 kr

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF

Stockholm, Jure. 2012. (10)+461 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Hörn och rygg något kantstötta.

Ställ en fråga

285 kr

Idrottsjuridisk rättsfallssamling. Med kommentarer och lästips

Idrottsjuridisk rättsfallssamling. Med kommentarer och lästips

Lund, KFS i Lund. 2006. 468 sidor. Limmat mjukband. Veck i bakre omslaget.

Ställ en fråga

300 kr

Law Without Sanctions. Orders in Primitive Societies and the World Community

Law Without Sanctions. Orders in Primitive Societies and the World Community

New Haven/London, Yale University Press. 1968. vii+(3)+179 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. Minor creases in the dust-jacket.

Ställ en fråga

125 kr

Bidragsförskott

Bidragsförskott

Stockholm, Juristförlaget. 1994. 560 sidor. Trådhäftad. Något snedläst. Veck i övre hörnen på omslaget och tråkigt stötmärke i rygghuvudet. Inlagan i gott skick.

Ställ en fråga

350 kr

Sjöfart och konkurrensrätt

Sjöfart och konkurrensrätt

Göteborg, Akademiförlaget. 1976. 153 sidor. Trådhäftad. Något kantstött. Veck i hörnen på främre omslaget. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 56.

Ställ en fråga

200 kr

Kommunala avgifter

Kommunala avgifter

Lund, Juristförlaget i Lund. 1984. 544 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Avskavd färg i kanterna på skyddsomslaget. Med disputationsblad. Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund 67.

Ställ en fråga

225 kr

Rättsfallssamling offentlig upphandling

Rättsfallssamling offentlig upphandling

Stockholm, Jure. 2004. 606 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något skavd och kantstött pärm.

Ställ en fråga

190 kr

De obligatione civium ad alendam principis familiam, cum per provincias proficiscitur

De obligatione civium ad alendam principis familiam, cum per provincias proficiscitur

Lund, C. G. Berling. 1768. (6)+24 sid. Tagen ur band. Spår av borttagen ryggremsa. Enstaka mindre lager- och bläckfläckar. Med respondentens hyllningar till Peter Fredrik von Hegardt, Georg Hegardt och Chr. Georg de Gripenschutz, samt hyllningsvers till respondenten från Berent Munthe. Lidén: "Catalogus disputationum" 185. Bring: ”Förteckning över Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript” 91.

Ställ en fråga

250 kr

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stockholm, A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1973. (4)+381 sidor. Trådhäftad. Något fläckig rygg. Mindre glipa i bakre ytterfalsen. Med disputationsblad. Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning. Serien I. Band XXII.

Ställ en fråga

115 kr

Law-Finders and Law-Makers in Medieval England. Collected Studies in Legal and Constitutional History

Law-Finders and Law-Makers in Medieval England. Collected Studies in Legal and Constitutional History

London, Merlin Press. 1962. 240 pages. Hard-cover. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature.

Ställ en fråga

150 kr

Land och strand. Fiskerättsliga studier

Land och strand. Fiskerättsliga studier

Lund, Juristförlaget i Lund. 1984. 206 sidor. Trådhäftad. Gulnad rygg. Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund 72.

Ställ en fråga

100 kr

Gruvlagstiftningen. Gruvlagen, minerallagen och kontinentalsockellagen

Gruvlagstiftningen. Gruvlagen, minerallagen och kontinentalsockellagen

Stockholm, Norstedts. 1977. 477 sidor. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något tilltryckt ryggfot. Ett par korta riss i skyddsomslaget. Marcus Hjelmqvists exlibris. Dedikation från förf. Norstedts Gula Bibliotek.

Ny 2024-05-25

Ställ en fråga

250 kr

Likhet inför lagen

Likhet inför lagen

Natur & Kultur. 2005. 471 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något kantstött.

Ställ en fråga

165 kr

Haagreglerna och kyltransporter

Haagreglerna och kyltransporter

Göteborg, Akademiförlaget. 1969. 107 sidor. Trådhäftad. Bra exemplar. Handelshögskolan i Göteborg. Skrifter 1969:4.

Ställ en fråga

150 kr

Juvenile justice systems in Europe. Current situation and reform developments. Vol. 1-4

Juvenile justice systems in Europe. Current situation and reform developments. Vol. 1-4

Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg. 2010. ix+(1)+546+ix+(1)+547-1076+ix+(1)+1077-1510+ix+(1)+1511-1880 pages. Printed wrappers, four volumes. Laminated. Former library books with a few labels and stamps inside. A later edition has been issued. Complete set. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie Band 36:1-4.

Ställ en fråga

600 kr

Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. I.

Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. I.

Stockholm. 1929. xv+(1)+476+12 sidor. Osignerat halvklotband, häftesomslagen ej medbundna. Överdragspappret skavt i kanterna. Blekt rygg. Rikligt med anteckningar och förstrykningar med färgpenna i inlagan (därav priset). Del 2 utkom 1937.

Ställ en fråga

200 kr

Folkrätten. Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning

Folkrätten. Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning

Stockholm, P A Norstedt & Söners förlag. 1972. xvii+(1)+471 sidor. Trådhäftad. Något nött och snedläst med mindre fläckar på omslaget. Ganska rikligt med förstrykningar i kulspets i ung. två tredjedelar av boken. Andra tryckningen. Institutet för rättsvetenskaplig forskning LI.

Ställ en fråga

150 kr

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser

P A Norstedt & Söner. 1983. 367 sidor. Trådhäftad. Snedläst och något nött pärm med mindre fläckar (därav priset). Rostig klammer som har färgat av sig på smutstitel- och titelbladen. Enstaka biblioteksstämplar (inkl. gallringsstämplar). Med disputationsblad.

Ställ en fråga

85 kr

Industrial Relations i USA. Ett porträtt av 'the Land of the Free'

Industrial Relations i USA. Ett porträtt av 'the Land of the Free'

Lund, Juristförlaget i Lund. 1988. 321 sidor. Inbundet pappband. Bra ex. Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund 102.

Ställ en fråga

125 kr

Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Om arbetsprocessrätt. Studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Stockholm, Norstedts. 1974. xvii+(1)+375 sidor. Limmat mjukband. Mindre fläckar på främre snittet, annars ett bra ex.

Ny 2024-05-10

Ställ en fråga

325 kr

Philosophy of Law

Philosophy of Law

Encino, Dickinson Publishing Company. 1975. (6)+632 pages. Hard-cover. A bit rubbed.

Ställ en fråga

150 kr

Gai institutiones. Ad codices Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum

Gai institutiones. Ad codices Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum

Berlin, Weidmanns. 1923. lxix+(1)+214 pages. Later cloth, bound without the original wrappers. Owner's signature. Annotated edition of the Latin text, comments in Latin (no translation is included). Seventh edition. Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum. Tomus I.

Ställ en fråga

150 kr

Mordbrännare. En kriminalpsykologisk studie på grundval av ett svenskt rättspsykiatriskt material

Mordbrännare. En kriminalpsykologisk studie på grundval av ett svenskt rättspsykiatriskt material

Lund. 1943. 183 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med mindre fläckar och ett par korta riss. Med disputationsblad. Ouppskuren.

Ställ en fråga

275 kr

Penningvärdeförändring och partsdisposition

Penningvärdeförändring och partsdisposition

Göteborg, Akademiförlaget. 1975. 168 sidor. Trådhäftad. Veck i övre hörnet på bakre omslaget. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 54.

Ställ en fråga

150 kr

The concept of the common carrier in Anglo-American law

The concept of the common carrier in Anglo-American law

Stockholm, Läromedelsförlagen. 1971. 271 pages. Printed wrappers. Slightly bumped with a slight crease in the upper corner. A couple of small brown speckles on the back wrapper and a couple of pencil notes inside. Author's dedication. With errata sheet. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 43.

Ställ en fråga

165 kr

Om den kommunala instruktions- och finansmakten

Om den kommunala instruktions- och finansmakten

Stockholm, A.-B. Nordiska bokhandeln. 1946. 429 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Mörknat bakre omslag med brun rand. Ett par svarta fläckar på ryggen.

Ställ en fråga

225 kr

Fel i sålt skepp

Fel i sålt skepp

Göteborg, Akademiförlaget. 1980. 236 sidor. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Ryggen obetydligt blekt. Veck i nedre hörnet på främre omslaget. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 59.

Ställ en fråga

225 kr

Fraktavtalet under etthundra år

Fraktavtalet under etthundra år

Göteborg, Akademiförlaget. 1986. 164 sidor. Trådhäftad. Veck i nedre hörnet på främre omslaget. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 66.

Ställ en fråga

175 kr

Tidsfaktorn vid transportavtal

Tidsfaktorn vid transportavtal

Göteborg, Akademiförlaget. 1974. 210 sidor. Trådhäftad. Ryggen aningen gulnad. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 47.

Ställ en fråga

150 kr

Damage from Goods

Damage from Goods

Göteborg, Akademiförlaget. 1978. 113 pages. Printed wrappers. Corners are very slightly bumped. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 58.

Ställ en fråga

125 kr

Six Lectures on the Hague Rules

Six Lectures on the Hague Rules

Göteborg, Akademiförlaget. 1967. 149 pages. Printed wrappers. The lower spine end is very slightly bumped. Stamp: ”Friexemplar” on the front wrapper. Handelshögskolan i Göteborg. Skrifter 1967:3.

Ställ en fråga

150 kr

Något ang. köplagens bestämmelser i §§ 38-54

Något ang. köplagens bestämmelser i §§ 38-54

Malmö. 1927. 186 sidor. Trådhäftad. Aningen kantstött omslag med ett par korta riss. Något blekt rygg. Ouppskuren. Omtryckt.

Ny 2024-05-26

Ställ en fråga

125 kr

Några spörsmål ang. deposition (inlag) m.m.

Några spörsmål ang. deposition (inlag) m.m.

Malmö. 1927. 183+(1) sidor. Trådhäftad. Aningen kantstött och fläckigt omslag. Något blekt rygg. Sista 30 sidorna något vågiga i yttermarginalen. Veck i bakre omslaget. Ouppskuren. Omtryckt. Med tilläggsblad.

Ny 2024-05-26

Ställ en fråga

125 kr

Navigera vidare: 12