Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Juridik & rättshistoria

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Bidrag till Sveriges officiela statistik. B) Rättsväsendet. Ny följd. 1.1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse för åren 1857 och 185

Bidrag till Sveriges officiela statistik. B) Rättsväsendet. Ny följd. 1.1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse för åren 1857 och 185

Stockholm. 6 uppl. 1860. 57+(5)+115+(5)+115 sidor. Trådhäftad. Revor och mindre pappersförlust på omslaget. Inlagan fläckig men till större delen ouppskuren.

Ställ en fråga

140 kr

Le droit international privé communautaire : réalités, problèmes et perspectives d'avenir

Le droit international privé communautaire : réalités, problèmes et perspectives d'avenir

 Martinus Nijhoff Publishers. 2006. (4)+317-536 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped. Author's dedication.

Ställ en fråga

185 kr

Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar

Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 3 uppl. 2002. 795 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Stötmärke på främre pärmen. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

100 kr

Successions internationales: Conflits de lois et de jurisdictions

Successions internationales: Conflits de lois et de jurisdictions

 Martinus Nijhoff Publishers. 2010. (4)+75-418 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped spine. Author's dedication. From "Recueil des cours" 350.

Ställ en fråga

230 kr

Romersk rätt

Romersk rätt

Dialogos. 1994. 86 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Blekt rygg.

Ställ en fråga

115 kr

Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver

Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver

 Gyldendal. 2019. 711 sidor.Mycket gott skick. Inbundet pappband. Obetydligt kantstött rygg.

Ställ en fråga

200 kr

Sveriges advokatsamfund 125 år. 1887-2012

Sveriges advokatsamfund 125 år. 1887-2012

 Sveriges advokatsamfund. 2012. 433 sidor. ISBN 9789163717116 Gott skick. Inbundet klotband. Något kantstötta hörn. Namnad. Pennstreck på sid. 7.

Ställ en fråga

155 kr

Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreformer - särskilt med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning

Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreformer - särskilt med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning

Lund, A.-B. Nordiska bokhandeln. 1965. (4)+329 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med mindre revor och fläckar. Förstrykningar med kulspets i delar av inlagan. Ryggen något blekt. Rättshistoriskt bibliotek. Tionde bandet.

Ställ en fråga

165 kr

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF

Stockholm, Jure. 2012. (10)+461 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Hörn och rygg något kantstötta.

Ställ en fråga

285 kr

Avtalsrätt I-II

Avtalsrätt I-II

Gott skick. Juristförlaget, 2001-2002 (del 1 i femte upplaga, del 2 i tolfte upplaga). 358+(1)+163+(1) sid. Två trådhäftade volymer . Något kantstötta. Ägarstämplar på titelbladen, samt lånefickor på bakre omslagens insidor. Ej senaste upplagorna.

Ställ en fråga

155 kr

Tingbogsekstrakter fra Thy. Bind I. Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688

Tingbogsekstrakter fra Thy. Bind I. Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688

København, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune & Dansk Historisk Håndbogsforlag. 1982. 837 sidor. Gott skick. Förlagets skinnimiterande band. Del I av II.

Ställ en fråga

150 kr

Riff inför rätta

Riff inför rätta

Juristförlaget i Lund. 2007. 218+(1) sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt kantstött med 2 mm lång reva på baksidan.

Ställ en fråga

150 kr

Civilprocessen

Civilprocessen

 Iustus. 2 uppl. 2003. 744 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan

Ställ en fråga

120 kr

Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen

Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen

Norstedts Juridik. 1 uppl. 2014. 195 sidor. ISBN 9789139017103 Gott skick. Limmat mjukband. Bortrivet försättsblad. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Anställningen vid verksamhetsövergång

Anställningen vid verksamhetsövergång

 Juristförlaget i Lund. 2004. 392 sidor. ISBN 9154426812 Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget mycket obetydligt kantstött. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

225 kr

Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige

Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige

Stockholm, Nerenius & Santérus förlag. 1994. xii+243+(4) sidor. Gott skick. Förlagets klotband. Rättshistoriskt bibliotek LI.

Ställ en fråga

200 kr

Rättsfallssamling offentlig upphandling

Rättsfallssamling offentlig upphandling

Stockholm, Jure. 2004. 606 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något skavd och kantstött pärm.

Ställ en fråga

190 kr

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stockholm, A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1973. (4)+381 sidor. Trådhäftad. Något fläckig rygg. Mindre glipa i bakre ytterfalsen. Med disputationsblad. Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning. Serien I. Band XXII.

Ställ en fråga

115 kr

Viennetionden i Norge

Viennetionden i Norge

Nordiska bokhandeln. 1976. (8)+156 sidor. ISBN 9185190071

Ställ en fråga

100 kr

Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar

Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar

 Norstedts Juridik. 8 uppl. 2011. 149 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

115 kr

Studier över Östgötalagen

Studier över Östgötalagen

Trådhäftad. Enstaka biblioteksstämplar. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet 257.

Ställ en fråga

80 kr

Jag giver dig min dotter. Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. I

Jag giver dig min dotter. Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. I

Lund, A.-B. Nordiska bokhandeln. 1965. 325+(1) sidor. Trådhäftad. Skyddsomslaget saknas. Nött och fläckig pärm med veck i nedre hörnet på framsidan, samt glipa på 1 cm i främre ytterfalsens överdel. Genomgående förstrykningar. Rättshistoriskt bibliotek. Åttonde bandet.

Ställ en fråga

80 kr

Nordisk rättshistorisk litteratur 1966-1975. En bibliografisk förteckning

Nordisk rättshistorisk litteratur 1966-1975. En bibliografisk förteckning

Lund, Nordiska bokhandeln. 1980. xii+454 sidor. Trådhäftad. Något kantstött. Stötmärke på främre snittet. Dedikation till Inger Dübeck från utg. Rättshistoriskt bibliotek. Trettionde bandet.

Ställ en fråga

140 kr

Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism

Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism

SAGE Publications. 1999. vi+250 sidor. ISBN 0803989601

Ställ en fråga

105 kr

Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoavtalet och EU ETS

Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoavtalet och EU ETS

Iustus. 1 uppl. 2010. 767 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött med mindre stötmärke på främre pärmen.

Ställ en fråga

200 kr

Studier i immaterialrätt vol. 2

Studier i immaterialrätt vol. 2

 Forskarpatent i Syd AB. 2000. 179 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött.

Ställ en fråga

90 kr

L'expertise en écritures. Ses méthodes récentes

L'expertise en écritures. Ses méthodes récentes

Paris, Librairie R. Guillon. 1925. 107+(2) pages. Printed wrappers. A bit rubbed and faded wrappers. Tears in the joints, loss of paper in the lower spine end and a minor bump mark on the front wrapper. Trace of stamp (unreadable) on the front paste-down and a couple of underlinings inside.

Ställ en fråga

205 kr

Likhet inför lagen

Likhet inför lagen

Natur & Kultur. 2005. 471 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något kantstött.

Ställ en fråga

165 kr

The Opposite Mirrors. An Essay on the Convent...

The Opposite Mirrors. An Essay on the Convent...

Kluwer Academic Publishers. 1995. x+229+(1) sidor. Gott skick. Hard-cover. Corners and spine are slightly bumped.

Ställ en fråga

200 kr

Rättsmedicin

Rättsmedicin

Wahlström & Widstrand. 1946. 182 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Främre pärmen aningen kantstött. Namnteckning på främre pärmens insida.

Ställ en fråga

110 kr

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser

Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser

P A Norstedt & Söner. 1983. 367 sidor. Trådhäftad. Snedläst och något nött pärm med mindre fläckar (därav priset). Rostig klammer som har färgat av sig på smutstitel- och titelbladen. Enstaka biblioteksstämplar (inkl. gallringsstämplar). Med disputationsblad.

Ställ en fråga

85 kr

Söderköpings lagbok 1387.

Söderköpings lagbok 1387.

 A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1971. xxi+(1)+127 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren. Rättshistoriskt bibliotek XV.

Ställ en fråga

135 kr

KonkursArbetsrätt. Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

KonkursArbetsrätt. Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

 Jure Förlag. 5 uppl. 2013. 590 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Enstaka förstrykningar. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Skydd av mänskliga rättigheter. det interamerikanska systemet

Skydd av mänskliga rättigheter. det interamerikanska systemet

Uppsala, Iustus förlag. 1994 (andra uppl.). 319 sidor. Trådhäftad. Något skavd och kantstött. Ej senaste upplagan. Studies in International Law 6.

Ställ en fråga

90 kr

Redovisning ur ett juridiskt perspektiv

Redovisning ur ett juridiskt perspektiv

Liber. 1 uppl. 2015. 192 sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad. Aningen kantstötta hörn.

Ställ en fråga

150 kr

Labour and Employment Law in Sweden

Labour and Employment Law in Sweden

Juristförlaget i Lund. 2009. 94 pages. Hard-cover with dust-jacket.

Ställ en fråga

80 kr

Rechtslehre. Vorgetragen von Ostern bis Michaelis 1812

Rechtslehre. Vorgetragen von Ostern bis Michaelis 1812

Verlag von Felix Meiner in Leipzig. 1920. viii+176 pages. Contemporary half-cloth, bound without the original wrappers. The lower spine-end is slightly bumped.

Ställ en fråga

115 kr

Fleta. Volume IV. Book V and Book VI

Fleta. Volume IV. Book V and Book VI

Selden Society. 1984. xxxiii+(2)+298 sidor. Gott skick. Publisher's cloth. Slightly bumped. Scholarly edition of the Latin source text with English translation. Selden Society Vol. 99.

Ställ en fråga

130 kr

Rättshistoriska perspektiv. Festskrift tillägnad Gerhard Holmström

Rättshistoriska perspektiv. Festskrift tillägnad Gerhard Holmström

A.-B. Nordiska bokhandeln. 1984. xii+244 sidor. Gott skick. Limmat mjukband med skyddsomslag. Något blekt och kantstött skyddsomslag med mindre reva. Rättshistoriska studier X.

Ställ en fråga

110 kr

Die akzessorische Anknüpfung: ein Beitrag zur Verwirklichung des Vertrauensprinzips im IPR

Die akzessorische Anknüpfung: ein Beitrag zur Verwirklichung des Vertrauensprinzips im IPR

Schulthess Polygraphischer Verlag. 1986. (8)+xxi+(1)+197 pages. Printed wrappers. Minor spots on the front wrapper.

Ställ en fråga

100 kr

Kronofogden och avbetalningsvaran

Kronofogden och avbetalningsvaran

 Juristförlaget i Lund. 1983. 110 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Namnad. Något blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

80 kr

Flyktingar och asyl

Flyktingar och asyl

Norstedts. 1972. 283 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Aningen kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

150 kr

De karolinska kassationsakterna

De karolinska kassationsakterna

Nordiska bokhandeln. 1968. xii+297 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Rättshistoriskt bibliotek XXX

Ställ en fråga

100 kr

Exekution i fast egendom, luftfartyg m.m. 1971 års lagstiftning med kommentarer

Exekution i fast egendom, luftfartyg m.m. 1971 års lagstiftning med kommentarer

 P A Norstedt & Söners förlag. 1973. (2)+361 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något nött. Blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

120 kr

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 5 uppl. 1995. 214 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

85 kr

Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m.

Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m.

 Fritzes. 4 uppl. 1995. 300 sidor.Gott skick. Förlagets skinnimiterande band. Något kantstött. Pennstreck på främre omslaget. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

90 kr

Fængsler og menneskerettigheder

Fængsler og menneskerettigheder

Jurist- og økonomforbundets forlag. 2012. 314 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Obetydligt kantstötta hörn. Språk: danska.

Ställ en fråga

150 kr

European Community Case Law. Summaries of Leading EC Court Cases

Handelshøjskolens forlag. 1993. 558 sidor. Gott skick. Hard-cover. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's stamp on the fly-leaf.

Ställ en fråga

140 kr

Navigera vidare: 12