Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Juridik

  • Max 55 kr fraktavgift inom Sverige.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Bidrag till Sveriges officiela statistik. B) Rättsväsendet. Ny följd. 1.1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse för åren 1857 och 185

Bidrag till Sveriges officiela statistik. B) Rättsväsendet. Ny följd. 1.1. Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelse för åren 1857 och 185

Stockholm. 6 uppl. 1860. 57+(5)+115+(5)+115 sidor. Trådhäftad. Revor och mindre pappersförlust på omslaget. Inlagan fläckig men till större delen ouppskuren.

Ställ en fråga

140 kr

Samlingsband med Kongl. Majestätets Förordningar 1830

Samlingsband med Kongl. Majestätets Förordningar 1830

Gott skick. Stockholm, 1830. Ca 1000 sid. Kungliga placat, resolutioner, förordningar, påbud och övriga allmänna handlingar från 1830 sammanbundna i ett blått pappband. Enstaka lösa sidor. En plansch har delat sig. Något nött. Falsskador (se bild). Hundöron och blyertsanteckningar i marginalen på de första tio sidorna, i övrigt är inlagan i gott skick. Ryggetiketten anger att boken har tillhört Landskontoret i Örebro. Bland förordningarna märks: ”Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående answar för Negerhandel och delaktighet deruti; Dat. Den 7 Januarii”, ”Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående answar för slafhandel i allmänhet; Dat. Den 1 Martii”, ” Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående grunderne för bränwinsbrännings-rättigheten och afgifterne derföre, samt om hwad wid tillwerkning och försäljning af bränwin iakttagas bör; Dat. den 25 Junii”.

Ställ en fråga

1700 kr

Le droit international privé communautaire : réalités, problèmes et perspectives d'avenir

Le droit international privé communautaire : réalités, problèmes et perspectives d'avenir

 Martinus Nijhoff Publishers. 2006. (4)+317-536 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped. Author's dedication.

Ställ en fråga

185 kr

Dansk international privat- og procesret

Dansk international privat- og procesret

 Juristforbundets forlag. 1971. xvi+439 sidor.Gott skick. Inbundet klotband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

80 kr

Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar

Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 3 uppl. 2002. 795 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Stötmärke på främre pärmen. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

100 kr

Successions internationales: Conflits de lois et de jurisdictions

Successions internationales: Conflits de lois et de jurisdictions

 Martinus Nijhoff Publishers. 2010. (4)+75-418 sidor.Mycket gott skick. Original printed wrappers. Very slightly bumped spine. Author's dedication. From "Recueil des cours" 350.

Ställ en fråga

230 kr

Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver

Persontilpasset medisin. Rettslige perspektiver

 Gyldendal. 2019. 711 sidor.Mycket gott skick. Inbundet pappband. Obetydligt kantstött rygg.

Ställ en fråga

200 kr

Sveriges advokatsamfund 125 år. 1887-2012

Sveriges advokatsamfund 125 år. 1887-2012

 Sveriges advokatsamfund. 2012. 433 sidor. ISBN 9789163717116 Gott skick. Inbundet klotband. Något kantstötta hörn. Namnad. Pennstreck på sid. 7.

Ställ en fråga

155 kr

Barnkvävningen. En rättshistorisk studie

Barnkvävningen. En rättshistorisk studie

 CWK Gleerup. 1960. vii+(1)+294+xii sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren.

Ställ en fråga

120 kr

Avtalsrätt I-II

Avtalsrätt I-II

Gott skick. Juristförlaget, 2001-2002 (del 1 i femte upplaga, del 2 i tolfte upplaga). 358+(1)+163+(1) sid. Två trådhäftade volymer . Något kantstötta. Ägarstämplar på titelbladen, samt lånefickor på bakre omslagens insidor. Ej senaste upplagorna.

Ställ en fråga

155 kr

An Introduction to Roman Law

An Introduction to Roman Law

Oxford at the Clarendon Press. 1965. xv+(1)+281 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. Rubbed dust-jacket with tears. With the owner signature of the Swedish crime novelist Jean Bolinder.

Ny igår

Ställ en fråga

170 kr

På fremmed grunn. Den sivilprosessuelle behandlingen av saker med utenlandsk rett ved norske domstoler

På fremmed grunn. Den sivilprosessuelle behandlingen av saker med utenlandsk rett ved norske domstoler

 Juristforbundets forlag. 2000. xiv+202 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

160 kr

Riff inför rätta

Riff inför rätta

Juristförlaget i Lund. 2007. 218+(1) sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt kantstött med 2 mm lång reva på baksidan.

Ställ en fråga

150 kr

Civilprocessen

Civilprocessen

 Iustus. 2 uppl. 2003. 744 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan

Ställ en fråga

120 kr

Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen

Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen

Norstedts Juridik. 1 uppl. 2014. 195 sidor. ISBN 9789139017103 Gott skick. Limmat mjukband. Bortrivet försättsblad. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Anställningen vid verksamhetsövergång

Anställningen vid verksamhetsövergång

 Juristförlaget i Lund. 2004. 392 sidor. ISBN 9154426812 Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget mycket obetydligt kantstött. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

225 kr

Testamentet i 1600-talets rättsbildning

Testamentet i 1600-talets rättsbildning

C. W. K. Gleerup/Otto Harrassowitz. 1918. v+(1)+131 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Mindre revor och pappersförlust på det överskjutande omslaget. Enstaka biblioteksstämplar (inklusive gallringsstämpel). Författarnamnet handskrivet på ryggen. Ouppskuren. Särtryck ur "Festskrift utgiven av Lunds Universitet vid dess tvåhundrafemtioårsjubileum 1918".

Ställ en fråga

95 kr

Attungstal och mantal. Studier i svensk jordtaxering

Attungstal och mantal. Studier i svensk jordtaxering

A.-B. Nordiska bokhandelns förlag. 1981. (10)+131+(1) sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad. Rättshistoriskt bibliotek. Trettiofjärde bandet.

Ställ en fråga

115 kr

Viennetionden i Norge

Viennetionden i Norge

Nordiska bokhandeln. 1976. (8)+156 sidor. ISBN 9185190071

Ställ en fråga

100 kr

Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar

Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar

 Norstedts Juridik. 8 uppl. 2011. 149 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

115 kr

Studier över Östgötalagen

Studier över Östgötalagen

Trådhäftad. Enstaka biblioteksstämplar. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet 257.

Ställ en fråga

80 kr

Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism

Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism

SAGE Publications. 1999. vi+250 sidor. ISBN 0803989601

Ställ en fråga

105 kr

Börsrätt

Börsrätt

 Studentlitteratur AB. 2 uppl. 2008. 465 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

100 kr

Rättsinformatik. Juridiken i det digitala informationssamhället

Rättsinformatik. Juridiken i det digitala informationssamhället

 Studentlitteratur AB. 2 uppl. 2016. 560 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Inplastad. Utgallrat biblioteksex. med sedvanliga etiketter och stämplar. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

140 kr

Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoavtalet och EU ETS

Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoavtalet och EU ETS

Iustus. 1 uppl. 2010. 767 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött med mindre stötmärke på främre pärmen.

Ställ en fråga

200 kr

Studier i immaterialrätt vol. 2

Studier i immaterialrätt vol. 2

 Forskarpatent i Syd AB. 2000. 179 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött.

Ställ en fråga

90 kr

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

Romersk rätt och europeisk rättsutveckling

 Nerenius & Santérus förlag. 2 uppl. 1996. 354 sidor. Gott skick. Kartonnageband. Något nötta hörn. Namnad.

Ställ en fråga

200 kr

The Opposite Mirrors. An Essay on the Convent...

The Opposite Mirrors. An Essay on the Convent...

Kluwer Academic Publishers. 1995. x+229+(1) sidor. Gott skick. Hard-cover. Corners and spine are slightly bumped.

Ställ en fråga

200 kr

Rättsmedicin

Rättsmedicin

Wahlström & Widstrand. 1946. 182 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Främre pärmen aningen kantstött. Namnteckning på främre pärmens insida.

Ställ en fråga

110 kr

Söderköpings lagbok 1387.

Söderköpings lagbok 1387.

 A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1971. xxi+(1)+127 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren. Rättshistoriskt bibliotek XV.

Ställ en fråga

135 kr

KonkursArbetsrätt. Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

KonkursArbetsrätt. Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

 Jure Förlag. 5 uppl. 2013. 590 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött. Enstaka förstrykningar. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

150 kr

Redovisning ur ett juridiskt perspektiv

Redovisning ur ett juridiskt perspektiv

Liber. 1 uppl. 2015. 192 sidor. Mycket gott skick. Trådhäftad. Aningen kantstötta hörn.

Ställ en fråga

150 kr

Fleta. Volume IV. Book V and Book VI

Fleta. Volume IV. Book V and Book VI

Selden Society. 1984. xxxiii+(2)+298 sidor. Gott skick. Publisher's cloth. Slightly bumped. Scholarly edition of the Latin source text with English translation. Selden Society Vol. 99.

Ställ en fråga

130 kr

Den kanoniska rätten och Äldre Västgötalagens kyrkobalk. En jämförande studie

Den kanoniska rätten och Äldre Västgötalagens kyrkobalk. En jämförande studie

Lund. 1967. xv+(1)+146 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Rättshistoriskt bibliotek XII.

Ställ en fråga

100 kr

Rättshistoriska perspektiv. Festskrift tillägnad Gerhard Holmström

Rättshistoriska perspektiv. Festskrift tillägnad Gerhard Holmström

A.-B. Nordiska bokhandeln. 1984. xii+244 sidor. Gott skick. Limmat mjukband med skyddsomslag. Något blekt och kantstött skyddsomslag med mindre reva. Rättshistoriska studier X.

Ställ en fråga

110 kr

Ratio et Auctoritas. Ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Ratio et Auctoritas. Ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

ISBN: 9154418615

Juristförlaget i Lund. 1987. 478 sidor. Gott skick. Trådhäftad med skyddsomslag. Fläckigt skyddsomslag med ett par revor. Dedikation från förf.

Ny 2022-01-12

Ställ en fråga

140 kr

Kronofogden och avbetalningsvaran

Kronofogden och avbetalningsvaran

 Juristförlaget i Lund. 1983. 110 sidor.Gott skick. Trådhäftad. Namnad. Något blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

80 kr

Flyktingar och asyl

Flyktingar och asyl

Norstedts. 1972. 283 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Aningen kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

150 kr

De karolinska kassationsakterna

De karolinska kassationsakterna

Nordiska bokhandeln. 1968. xii+297 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Rättshistoriskt bibliotek XXX

Ställ en fråga

100 kr

Studier rörande Visby stadslag och dess källor

Studier rörande Visby stadslag och dess källor

 Uppsala, Almqvist & Wiksell. 1953. 419 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delvis ouppskuren. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

160 kr

Exekution i fast egendom, luftfartyg m.m. 1971 års lagstiftning med kommentarer

Exekution i fast egendom, luftfartyg m.m. 1971 års lagstiftning med kommentarer

 P A Norstedt & Söners förlag. 1973. (2)+361 sidor.Gott skick. Inbundet pappband. Något nött. Blekt rygg. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

120 kr

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. En kommentar

 Norstedts Juridik AB. 5 uppl. 1995. 214 sidor.Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Låneficka på bakre omslagets insida. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

85 kr

Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m.

Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m.

 Fritzes. 4 uppl. 1995. 300 sidor.Gott skick. Förlagets skinnimiterande band. Något kantstött. Pennstreck på främre omslaget. Låneficka på bakre omslagets insida.

Ställ en fråga

90 kr

Fængsler og menneskerettigheder

Fængsler og menneskerettigheder

Jurist- og økonomforbundets forlag. 2012. 314 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Obetydligt kantstötta hörn. Språk: danska.

Ställ en fråga

150 kr

Östgöta-lagen. Edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Facsimile edition with addendum by the main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragm

Östgöta-lagen. Edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Facsimile edition with addendum by the main part of Emil Olson, Östgötalagens 1300-talsfragm

Walter Ekstrand Bokförlag, 1980. (6)+xxxi+(1)+403+xvii+(1)+111+43 sid. Förlagets klotryggband. Något kantstötta ryggslut . Ryggtiteln något skavd. Svagt märke efter prislapp på främre omslaget.

Ställ en fråga

320 kr

Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Überlegungen zu den völkerrechtlichen Rahmenbedingungen einer europäischen Asylrechtsharmonisieru

Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Überlegungen zu den völkerrechtlichen Rahmenbedingungen einer europäischen Asylrechtsharmonisieru

Peter Lang. 1997. Gott skick. Original printed wrappers. A bit bumped. Some marks on the back cover. Owner's signature on the half title and a couple of notes inside.

Ställ en fråga

120 kr

European Community Case Law. Summaries of Leading EC Court Cases

Handelshøjskolens forlag. 1993. 558 sidor. Gott skick. Hard-cover. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's stamp on the fly-leaf.

Ställ en fråga

140 kr

Swedish Law. A Survey

Swedish Law. A Survey

Juristförlaget. 1994. 601 sidor. Gott skick. Publisher's cloth with dust-jacket. A couple of spots on the fore-edge. Inscription on the fly-leaf.

Ställ en fråga

200 kr

Nio särtryck inom juridik och rättshistoria/juridisk historia

Nio särtryck inom juridik och rättshistoria/juridisk historia

Gott skick. Göran Inger: ”Straffteorier och straffrättsskolor”. Ur ”Kirke og kultur” (okänt årtal, sid. 75-92, med dedikation). Recension av Ole Fenger: ”Fejde og mandebod”. Ur ”Medieval Scandinavia” 5/1972 (sid. 192-195, med dedikation). Ragnar Hemmer: ”Fridlysning mellan tvistande parter enligt Magus Erikssons stadslag Rådstugubalken 14:1”. Ur ”Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning Serie II Band 3”, (1969, sid. 104-113, med dedikation). K. G. Lindberg: ”Var Almqvist verkligen oskyldig?”. Ur ”Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 3/1971”, (sid. 1-8, med dedikation). Hans Thornstedt: ”Legalitet och teleologisk metod i straffrätten”. Ur ”Festskrift tillägnad Nils Herlitz

Ställ en fråga

200 kr

Navigera vidare: 12