Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Juridik & rättshistoria

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Författningar angående tillverkning af bränvin 1887

Författningar angående tillverkning af bränvin 1887

Stockholm, P A Norstedt & Söners förlag. 1887. (2)+94 sid. Förlagets dekorerade klotband. Något nötta hörn och ryggslut. Ett par mindre fläckar samt ett mindre stötmärke på främre pärmen. Mindre fläck på övre snittet. Ryggen en aning mörknad. Stämpel: ”Kungl. Generaltullstyrelsens bibliotek” på främre spegelbladet, samt låneficka på bakre spegelbladet.

Ställ en fråga

290 kr

Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut. I-III

Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut. I-III

Stockholm. 1934. 549+1154+(24)+398+(1) sidor. Tre gedigna halvskinnband (Ivar Hanssons bokbinderi, Stockholm) med fem upphöjda bind och guldornerade ryggar. Originalomslagen ej medbundna. Aningen skavda i hörnen. Mindre nötning i ryggfoten till andra bandet, samt skrapmärke i främre ytterfalsen på samma volym. 1 cm lång reva i övermarginalen på sid. (21) i volym III, samt ett par skrapmärken på främre snittet i denna volym, och veck i nedre hörnet på sid. 309-317 i denna volym. Förstrykningar i enstaka kapitel, de flesta i blyerts men även några i kulspets. Mindre prick på övre snittet till band II. Band III innehåller ett faksimil av första upplagan av 1734 års lag tryckt i antikva från 1780. Med planscher.

Ställ en fråga

850 kr

Nya rättegångsbalken. Med innehållsförteckning och sakregister utgiven genom Justitiedepartementets försorg

Nya rättegångsbalken. Med innehållsförteckning och sakregister utgiven genom Justitiedepartementets försorg

Stockholm, P A Norstedt & Söners Förlag. 1944. iv+128 sidor. Förlagets klotband. Ryggen något blekt. Ett par svaga gula fläckar på främre pärmen. Namnteckning och sporadiska blyertsförstrykningar. Sid. 58-59 gulnade pga. lösblad.

Ställ en fråga

165 kr

Strafflag för krigsmakten och Lag om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Den 23 oktober 1914.

Strafflag för krigsmakten och Lag om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Den 23 oktober 1914.

Jämte andra till krigslagstiftningen hörande författningar m.m. samt sakregister (SLK). 1940 års upplaga. Stockholm, Lantförsvarets kommandoexpedition. 1940. 232 sidor. Trådhäftad. Ryggen aningen blekt och kantstött. Veck i nedre hörnet på främre omslaget. Namnad.

Ställ en fråga

110 kr

Sveriges rikes grundlagar

Sveriges rikes grundlagar

Stockholm. 1909. 121+(3) sidor. Samtida osignerat halvpergamentband med grön ryggetikett. Häftesomslagen medbundna och främre och nedre snitten oskurna. Delar av ryggetiketten har skavts av. Tråkig fuktfläck i nedermarginalen på de första åtta sidorna. Pappret i bokens andra hälft är något mörkare än i början av boken. Praktupplaga på papper från Lessebo utgiven i 600 exemplar och med dekorativ utstryrsel av Arthur Sjögren.

Ställ en fråga

390 kr

Sweriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 juni 1861.

Sweriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 1 juni 1861.

Jemte Bihang, innehållande widlyftigare Författningar, hwilka icke kunnat i Lagboken införas. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1861. xxviii+395+(1)+188 sid. Bunden med Arwidsson, H. I. ”Bihang till 1861 års upplaga af Sweriges Rikes Lag. Innehållande hithörande författningar, hwilka utkommit från den 1 Juni 1861 till den 1 April 1862.” Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 1862. 12 sid. Samtida halvskinnband (F. W. Gelin, Upsala) med marmorerade snitt. Hörn och rygg nötta. Avskavt överdragspapper på kanterna. Halvcentimeterlånga glipor i falssluten. Bläckplump, ca 1x2 cm, på de första xiv sidorna. Enstaka andra, mindre bläckfläckar och -streck i inlagan. Namnad: Sten Geete Upsala 1863. Frakturstil. Colliander: Sveriges rikes lag 1734-1934. Sid. 529. Denna edition räknas som första upplagan av den lagbok som Norstedts utger än idag. Flera editioner av lagboken hade dock utkommit på Norstedts sedan tidigare, denna kallas enligt förordet första upplagan eftersom ”en ny, förändrad stilsort blifwit wid tryckningen deraf begagnad”. Upplagan skiljer sig "i öfrigt, hwad angår sjelfwa uppställningen, icke ifrån de trenne föregående".

Ställ en fråga

625 kr

The Life of Milarepa

The Life of Milarepa

London, Granada Publishing. 1979. xxxii+(2)+220+(2) sidor. Limmat mjukband (storpocket). Nyöversättning av Lobsang P. Lhalungpa.

Ställ en fråga

90 kr

Trolldomsprocesserna i Sverige

Trolldomsprocesserna i Sverige

Stockholm, A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1971. 355 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Revor på 1-2 cm i skyddsomslaget, samt kortare revor på 5-10 mm i falssluten. Skyddsomslagets hörn något nötta. Inklistrad rättelselapp på sista sidan. Eftersökt. Rättshistoriskt bibliotek. Sjuttonde bandet.

Ställ en fråga

400 kr

Continuity and change in EU law. Essays in honour of Sir Francis Jacobs

Continuity and change in EU law. Essays in honour of Sir Francis Jacobs

Oxford, Oxford University Press. 2008. lxviii+474 pages. Publisher's printed boards with parts of the original wrappers mounted. Laminated with a couple of library stamps inside (including stamps showing that the book has been discarded).

Ställ en fråga

480 kr

De obligatione civium ad alendam principis familiam, cum per provincias proficiscitur

De obligatione civium ad alendam principis familiam, cum per provincias proficiscitur

Lund, C. G. Berling. 1768. (6)+24 sid. Tagen ur band. Spår av borttagen ryggremsa. Enstaka mindre lager- och bläckfläckar. Med respondentens hyllningar till Peter Fredrik von Hegardt, Georg Hegardt och Chr. Georg de Gripenschutz, samt hyllningsvers till respondenten från Berent Munthe. Lidén: "Catalogus disputationum" 185. Bring: ”Förteckning över Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript” 91.

Ny 2023-11-28

Ställ en fråga

250 kr

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stat - religion - kyrka. Ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet

Stockholm, A.-B. Nordiska Bokhandeln. 1973. (4)+381 sidor. Trådhäftad. Något fläckig rygg. Mindre glipa i bakre ytterfalsen. Med disputationsblad. Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning. Serien I. Band XXII.

Ställ en fråga

115 kr

Law-Finders and Law-Makers in Medieval England. Collected Studies in Legal and Constitutional History

Law-Finders and Law-Makers in Medieval England. Collected Studies in Legal and Constitutional History

London, Merlin Press. 1962. 240 pages. Hard-cover. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature.

Ny 2023-11-10

Ställ en fråga

150 kr

Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige

Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige

Stockholm, Nordiska bokhandeln (distr.). 1987. 300+(2) sidor. Inbundet pappband. Något kantstött rygg med ett par fläckar. Rättshistoriskt bibliotek. Trettionionde bandet.

Ställ en fråga

150 kr

Likhet inför lagen

Likhet inför lagen

Natur & Kultur. 2005. 471 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något kantstött.

Ställ en fråga

165 kr

Juvenile justice systems in Europe. Current situation and reform developments. Vol. 1-4

Juvenile justice systems in Europe. Current situation and reform developments. Vol. 1-4

Mönchengladbach, Forum Verlag Godesberg. 2010. ix+(1)+546+ix+(1)+547-1076+ix+(1)+1077-1510+ix+(1)+1511-1880 pages. Printed wrappers, four volumes. Laminated. Former library books with a few labels and stamps inside. A later edition has been issued. Complete set. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie Band 36:1-4.

Ställ en fråga

600 kr

Gai institutiones. Ad codices Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum

Gai institutiones. Ad codices Veronensis apographum studemundianum novis curis auctum

Berlin, Weidmanns. 1923. lxix+(1)+214 pages. Later cloth, bound without the original wrappers. Owner's signature. Annotated edition of the Latin text, comments in Latin (no translation is included). Seventh edition. Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum. Tomus I.

Ny 2023-11-13

Ställ en fråga

150 kr

The concept of the common carrier in Anglo-American law

The concept of the common carrier in Anglo-American law

Stockholm, Läromedelsförlagen. 1971. 271 pages. Printed wrappers. Slightly bumped with a slight crease in the upper corner. A couple of small brown speckles on the back wrapper and a couple of pencil notes inside. Author's dedication. With errata sheet. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 43.

Ställ en fråga

165 kr

Upplandslagen enligt Codex Esplunda. Häft. 1-2

Upplandslagen enligt Codex Esplunda. Häft. 1-2

Uppsala, 1933-1934. (2)+202+(1)+lxix sid. Trådhäftade, två volymer. Något kantstötta överskjutande omslag. Ouppskurna. Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Häft. 169-70.

Ställ en fråga

165 kr

The Medieval Coroner

The Medieval Coroner

Cambridge at the University Press. 1961. xiii+(1)+217 pages. Publisher's cloth. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature. Underlinings with ballpoint pen in parts of the book. Cambridge Studies in English Legal History.

Ställ en fråga

200 kr

Oriktig uppgift. Vid skattebrott, skattetillägg och eftertaxering

Oriktig uppgift. Vid skattebrott, skattetillägg och eftertaxering

Stockholm, Liber. 1986. 542 sidor. Limmat mjukband. Omslaget lätt skavt i kanterna. Med rättelseblad och författardedikation.

Ställ en fråga

275 kr

An Introduction to Roman Law

An Introduction to Roman Law

Oxford at the Clarendon Press. 1969. xiv+(2)+281 pages. Publisher's cloth. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature and a couple of notes inside. Reprint of the 1962 edition.

Ställ en fråga

200 kr

Eugen Ehrlich's Sociology of Law

Eugen Ehrlich's Sociology of Law

Berlin, Lit Verlag. 2014. (4)+ii+259+(3) pages. Hard-cover. Laminated. Former library book with a couple of labels and stamps inside. Society and Law 8.

Ställ en fråga

200 kr

A Concise History of the Common Law

A Concise History of the Common Law

London, Butterworth & Co. 1956. xxvi+746+56 pages. Publisher's cloth. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature Underlinings with ballpoint pen throughout the volume. Speckles on the fore edge. Fifth edition.

Ställ en fråga

150 kr

A Theory of Justice

A Theory of Justice

Cambridge, Harvard University Press. 1999. xxii+538 pages. Printed wrappers. A few pencil underlinings. Revised edition.

Ställ en fråga

150 kr

Bracton. The Problem of his Text

Bracton. The Problem of his Text

London, Bernard Quaritch. 1965. xii+(2)+165 pages. Publisher's cloth. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature. With plates. Selden Society Supplementary Series. Vol. 2.

Ställ en fråga

150 kr

The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I

The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I

Cambridge University Press. 2009. xiii+(1)+426 pages. Printed wrappers. A small crease in the lower corner of the front wrapper. Owner's signature: Niels Lund. Facsimile reprint of the edition from 1925.

Ställ en fråga

165 kr

Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling

Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling

Stockholm, Institutet för rättshistorisk forskning. 1988. 331+(4) sidor. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Mindre fläckar på nedre snittet. Exlibris: Niels Lund. Rättshistoriskt bibliotek. Band 41.

Ställ en fråga

240 kr

De jure sveonum et gothorum vetusto 1672. Reproduction phototypique

De jure sveonum et gothorum vetusto 1672. Reproduction phototypique

Stockholm, A.-B. Nordiska bokhandeln. 1962. xvii+(22)+433+(2) pages. Publisher's cloth with mounted picture on the front board and stained edges. Spine ends are slightly bumped. A couple of minor speckles on the boards. Facsimile reprint of the 1672 edition. In Latin. With an introduction in French by Sture Petrén. With frontispiece. Rättshistoriskt bibliotek. Första bandet.

Ställ en fråga

275 kr

Den svenska stapelstadsrätten. En undersökning av institutionens utveckling och närvarande innehåll

Den svenska stapelstadsrätten. En undersökning av institutionens utveckling och närvarande innehåll

Stockholm, J. Beckmans Bokförlag. 1927. x+575 sidor. Samtida osignerat halvskinnband. Originalomslagen ej medbundna. Längre spricka i främre ytterfalsen. Spricka i bindningen mellan sid. 556 och 557. Sporadiska blyertsförstrykningar. Rättelselappen saknas. Ett par stämplar: "Kungl. generaltullstyrelsens bibliotek". Låneficka på bakre pärmens insida.

Ställ en fråga

140 kr

Folkrätt och säkerhetspolitik

Folkrätt och säkerhetspolitik

Stockholm, Norstedt i samarbete med Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 1986. 596 sidor. Förlagets klotband. Delar av rygg- och pärmtiteln har skavts bort. Ryggsluten aningen tilltryckta. Namnad.

Ställ en fråga

290 kr

Barnkvävningen. En rättshistorisk studie

Barnkvävningen. En rättshistorisk studie

Lund, C W K Gleerup. 1960. vii+(1)+294+xii sidor. Förlagets halvskinnband med övre guldsnitt. Namnteckning och enstaka blyertsförstrykningar. Ett par titlar i litteraturlistan förbockade i kulspets. Acta Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis 58.

Ställ en fråga

150 kr

Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie

Hävdande under äktenskapslöfte. En rättshistorisk studie

Lund, C W K Gleerup. 1967. 109 sidor. Osignerat halvskinnband med stänkta snitt och medbundna häftesomslag. Namnad. Någon enstaka handskriven rättelse med kulspets. Scripta minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis 1965-1966:1.

Ställ en fråga

150 kr

Kriminalitet, kultur, kontroll. En antologi

Kriminalitet, kultur, kontroll. En antologi

Stockholm, Carlssons. 1996. 303 sidor. Limmat mjukband. Något blekt rygg. Förstrykningar med gul märkpenna i delar av inlagan.

Ställ en fråga

140 kr