Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Litteraturvetenskap

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Festskrift til Vilhelm Andersen fra kolleger og disciple. Udgivet i anledning af hans halvfjerdsaars fødselsdag den 16. oktober 1934

Festskrift til Vilhelm Andersen fra kolleger og disciple. Udgivet i anledning af hans halvfjerdsaars fødselsdag den 16. oktober 1934

København, Gyldendalske boghandel. 1934. 392 sidor. Trådhäftad. Något nött överskjutande omslag med veck och revor. Ryggen fläckig. Veck i nedre hörnet på främre pärmen som fortsätter på de första 20 sidorna. Handskrivet årtal på ryggen. Namnad. Med frontespis.

Ställ en fråga

190 kr

Simenon. Människan och gåtan

Simenon. Människan och gåtan

Stockholm, Bonniers. 1994. 790 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag med ett par veck och korta riss. Med planscher.

Ställ en fråga

115 kr

Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen

Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen

Stockholm, Bonniers. 1998. 596 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Mindre reva i baksidan på skyddsomslaget.

Ställ en fråga

140 kr

The Origin of German Tragic Drama

The Origin of German Tragic Drama

London, NLB. 1977. 254 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly bumped with a small missing piece (1x1 cm).

Ställ en fråga

115 kr

Tullsnok - öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen

Tullsnok - öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen

Carlsson. 2003. 135 sidor. Inbundet pappband. Aningen kantstött rygg. Enstaka blyertsförstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1995. 320 sidor. Danskt band. Kantstött nedre ryggslut. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

80 kr

Lyrikläsarens handbok

Lyrikläsarens handbok

Lund, Studentlitteratur AB. 1994. 211 sidor. Limmat mjukband. Något skavt omslag med ett par fläckar. Bortrivet smutstitelblad.

Ställ en fråga

90 kr

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Stockholm, Natur och Kultur. 1968. 333 sidor. Trådhäftad (pocketformat). Något kantstött och fläckigt omslag. Sporadiska förstrykningar i kulspets. Detta omtryck utgår från femte reviderade upplagan från 1963.

Ställ en fråga

85 kr

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Stockholm, Natur och Kultur. 1963. 333 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Veck, mindre fläckar samt ett millimeterlångt riss på skyddsomslaget. Femte upplagan.

Ställ en fråga

165 kr

The Chaucer Tradition

The Chaucer Tradition

London, Humphrey Milford. 1925. 510 pages. Printed wrappers. Corners and spine ends are slightly bumped, and the spine is a bit faded. Minor tear in the outer front joints. With plates.

Ställ en fråga

115 kr

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding

Göteborg. 1913. (8)+325 sidor. Samtida osignerat halvskinnband med fem upphöjda bind och rött övre snitt. Främre omslaget medbundet. Lite avskavt skinn på främre pärmen. Något blekt och fläckig rygg. Bakre pärmen något blekt i övermarginalen. Det medbundna häftesomslaget något fläckigt. Namnad. Enstaka förstrykningar i svag blyerts. Enstaka bruna fläckar i inlagan (ca 5x5 mm). Med frontespis. Den ovanliga första upplagan av Bäckmanns kontroversiella skildring av sina minnen av Fröding.

Ställ en fråga

635 kr

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding

Göteborg. 1913. (8)+325 sidor. Trådhäftad. Något nött och snedläst med ett par fuktfläckar på omslaget. Pappersförlust i nedre ryggslutet samt i nedre hörnet på främre omslaget. Ett par korta kantriss. Ryggen mörknad. Namnad. Med frontespis. Den ovanliga första upplagan av Bäckmanns kontroversiella skildring av sina minnen av Fröding.

Ny igår

Ställ en fråga

300 kr

The notebooks of Raymond Chandler, and English summer, a Gothic romance by Raymond Chandler

The notebooks of Raymond Chandler, and English summer, a Gothic romance by Raymond Chandler

London, Weidenfeld & Nicolson. 1977. (10)+113 pages. Hard-cover with dust-jacket. Minor tears and loss of paper on the duist-jacket. Ex-libris: Bengt Lidén. Illustrated.

Ställ en fråga

90 kr

A perambulating paradox. British travel literature and the image of Sweden c. 1770-1865

A perambulating paradox. British travel literature and the image of Sweden c. 1770-1865

Lund, Historiska Institutionen. 2000. 477 pages. Printed wrappers. A bit bumped and worn wrappers. Faded spine. Former library book with a couple of stamps and underlinings inside. Illustrated.

Ställ en fråga

115 kr

Bellmansstudier 22

Bellmansstudier 22

Proprius förlag. 2005. 292 sidor. Inbundet pappband. Aningen tilltryckta ryggslut.

Ställ en fråga

80 kr

The Position of Bernard Shaw in European Drama and Philosophy

The Position of Bernard Shaw in European Drama and Philosophy

Copenhagen, Lewin & Munksgaard. 1931. xv+(1)+390 pages. Printed wrappers. A bit rubbed. Brown speckles and minor loss of paper on the wrappers. Owner's signature. Hard to find.

Ställ en fråga

240 kr

Against Deconstruction

Against Deconstruction

Princeton, Princeton University Press. 1989. (2)+x+168 pages. Printed wrappers. The spine is slightly faded.

Ny 2023-09-26

Ställ en fråga

115 kr

Amerika i svensk litteratur 1750-1820

Amerika i svensk litteratur 1750-1820

Lund, CWK Gleerups förlag. 1930. 320+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med ett par korta riss. Ryggen samt bakre omslagets övermarginal något blekta. Stämpel: "Skånska nationernas bibliotek, Lund" på främre omslaget.

Ställ en fråga

115 kr

Is there a text in this class? The authority of interpretive communities

Is there a text in this class? The authority of interpretive communities

Cambridge, Harvard University Press. 1980. viii+(4)+394 pages. Printed wrappers. Crease in the front wrapper.

Ställ en fråga

115 kr

Is there a text in this class? The authority of interpretive communities

Is there a text in this class? The authority of interpretive communities

Harvard University Press. 1980. ix+(3)+394 pages. Printed wrappers. Slightly bumped. Underlinings in parts of the book.

Ställ en fråga

90 kr

Svensk arbetarlitteratur

Svensk arbetarlitteratur

Stockholm, Bokförlaget Atlas. 2006. 565 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Millimeterlång glipa i skyddsomslaget. Illustrerad.

Ny 2023-09-26

Ställ en fråga

165 kr

The World of Raymond Chandler

The World of Raymond Chandler

New York, A & W Publishers. 1978. (10)+189+(1) pages. Hard-cover with dust-jacket. Tears and loss of paper on the dust-jacket. Ex libris (Bengt Lidén). With plates.

Ställ en fråga

90 kr

Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

Göteborg/Stockholm, Makadam förlag. 2010. 432 sidor. Förlagets dekorerade klotband. Hörnen mycket obetydligt tilltryckta. Dedikation från förf. Birger Sjöbergsällskapets årsskrift 2009/2010.

Ställ en fråga

115 kr

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Stockholm, Svenskt visarkiv. 1985. x+559 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Något kantstött med mindre revor i skyddsomslaget. Summary in English. Svenskt visarkivs handlingar 3.

Ställ en fråga

90 kr

"Afsatt på swensko". 1600-talets tryckta översättningslitteratur

Göteborg. 1981. 326 sidor. Trådhäftad. Något kantstött. Blekt rygg. Märke efter etikett på omslaget. Enstaka biblioteksstämplar. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 5.

Ställ en fråga

155 kr

Carl Michael Bellmans skrifter XX. Register

Carl Michael Bellmans skrifter XX. Register

Stockholm, Bellmanssällskapet. 2003. 321 sidor. Trådhäftad. Ett par mindre fläckar på omslaget.

Ställ en fråga

90 kr

Åttiotal. Svensk opinion i empirisk belysning

Åttiotal. Svensk opinion i empirisk belysning

Göteborg, Statsvetenskapliga Institutionen. 1989. (8)+185 sidor. Limmat mjukband. Reva i ryggen. Handskrivet "S" på främre omslaget. Samhälle, opinion, media 4.

Ställ en fråga

90 kr

Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg

Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg

Norstedts. 2016. 438 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Enstaka blyertsförstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

115 kr

Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

Växjö, Växjö University Press. 2009. 388+(5) sidor. Limmat mjukband med skyddsomslag. Något nött med ett par veck och revor, samt pappersförlust längst ner på skyddsomslagets rygg. Enstaka lösa sidor. Flitiga förstrykningar med märkpenna samt anteckningar i vissa kapitel (därav priset).

Ny 2023-09-24

Ställ en fråga

110 kr

Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg

Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg

Weyler Förlag. 2017. 535 sidor. Förlagets klotryggband. Mindre del av färgen på främre omslaget har skavts bort. Med planscher.

Ställ en fråga

80 kr

Brev från Tove Jansson

Brev från Tove Jansson

Norstedts. 2014. 491 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något tillstött i övre ryggslutet. Illustrerad.

Ställ en fråga

480 kr

Gryningsvakten. Joseph Conrad i en global värld

Gryningsvakten. Joseph Conrad i en global värld

Göteborg, Bokförlaget Daidalos. 2019. 452 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Något tilltryckta hörn. Illustrerad.

Ställ en fråga

115 kr

Pleasure and change. The aesthetics of canon

Pleasure and change. The aesthetics of canon

Oxford University Press. 2004. viii+100 pages. Hard-cover with dust-jacket.

Ställ en fråga

90 kr

Den politiske Runeberg

Den politiske Runeberg

Bokförlaget Atlantis. 2004. 424 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Ett par mindre glipor i skyddsomslaget.

Ställ en fråga

90 kr

Unform, Form, Überform - Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik. Eine Studie zu den Beziehungen zwischen Thomas Manns Roman Der Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik

Unform, Form, Überform - Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik. Eine Studie zu den Beziehungen zwischen Thomas Manns Roman Der Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik

Kopenhagen, Akademisk Forlag. 1978. 390 pages. Printed wrappers. The wrappers are a bit worn and bumped. Spine is a bit faded. Author's dedication. With errata sheet. Kopenhagen germanistische Studien Band 5.

Ställ en fråga

190 kr

Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 2005. 368 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Disputationsblad medföljer. Dedikation från förf. på smutstitelbladet. Illustrerad.

Ställ en fråga

85 kr

Carl Michael Bellman. En biografi

Carl Michael Bellman. En biografi

Carlssons. 2008. 412 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Aningen kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress

En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress

Stockholm/Stehag, Symposion. 1989. 342 sidor. Danskt band. Något skavd i kanterna. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

80 kr

Kritisk prosa I-II

Kritisk prosa I-II

Stockholm, Atlantis. 2007. xviii+278+(6)+261 sidor. Förlagets inbundna pappband med skyddsomslag, två volymer. Ett par små svarta prickar på skyddsomslaget till del I. Med dedikation från utgivaren (Per Rydén).

Ställ en fråga

140 kr

Mellan oss inte bara sundet. Dansk-svenska litterära förbindelser

Mellan oss inte bara sundet. Dansk-svenska litterära förbindelser

Stockholm, Carlssons. 2021. 175 sidor. Danskt band. Nedre hörnen mycket obetydligt tilltryckta. Dedikation från en av medförfattarna.

Ställ en fråga

90 kr

"Jag kan hvissla Beethovens sonater!" + "När man varit vagabond..." En biografi om Eric Hermelin. Del I-II

Karlskrona, Bibliognosi. 1982-1985. 148+(4)+183+(3) sid. Trådhäftade, två volymer. Hörn och ryggslut obetydligt tilltryckta. Till större delen ouppskurna. Illustrerade.

Ställ en fråga

290 kr

Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche

Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche

Lund, Studentlitteratur AB. 1997. 302 sidor. Limmat mjukband. Något skavd i kanterna. Anteckningar och förstrykningar i delar av inlagan.

Ställ en fråga

115 kr

I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson

I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson

Lund, Lund University Press. 1994. 341+(1) sidor. Inbundet pappband. Något kantstött. Namnad. Litteratur - Teater - Film, nya serien 10.

Ställ en fråga

105 kr

Erik Lindegrens imaginära universum

Erik Lindegrens imaginära universum

Bokförlaget Nya Doxa. 1983. 680 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något skavt i kanterna. Ryggen något blekt.

Ställ en fråga

115 kr

Den svenska litteraturen I-III

Den svenska litteraturen I-III

Stockholm, Albert Bonniers Förlag. 1999. 659+681+792 sidor. Förlagets tre inbundna pappband. Pappkassetten saknas. Ryggsluten lätt tilltryckta. Illustrerad. Den andra, reviderade upplagan av Lönnroth/Delblancs litteraturhistoria (ursprungligen utgiven i sju tunnare volymer).

Ny 2023-09-26

Ställ en fråga

475 kr

Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala

Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala

Nya Doxa. 1993. 429 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Veck och mindre revor i skyddsomslaget. Blyertsanteckningar och -förstrykningar i delar av inlagan. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

115 kr

Den moderne Ivar Lo-Johansson. Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

Den moderne Ivar Lo-Johansson. Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

Hedemora, Gidlunds förlag. 2003. 382 sidor. Limmat mjukband. Aningen skavd i hörnen på främre omslaget.

Ny 2023-09-26

Ställ en fråga

115 kr

Behovet att bli sedd. Existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders författarskap

Behovet att bli sedd. Existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders författarskap

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1993. 339 sidor. Danskt band. Veck i främre pärmen. Med disputationsblad samt dedikation från förf.

Ställ en fråga

140 kr

August Strindberg och den grekisk-romerska antiken

August Strindberg och den grekisk-romerska antiken

Sävedalen, Paul Åströms förlag. 2007. 371 sidor. Inbundet pappband. Ryggen aningen blekt. Illustrerad. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

140 kr

Ekelöfs nej

Ekelöfs nej

Stockholm, Bonniers. 1983. 297 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Aningen kantstött skyddsomslag med mindre skrapmärke på ryggen. Enstaka blyertsförstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

215 kr

Navigera vidare: 12