Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Litteraturvetenskap

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Festskrift til Vilhelm Andersen fra kolleger og disciple. Udgivet i anledning af hans halvfjerdsaars fødselsdag den 16. oktober 1934

Festskrift til Vilhelm Andersen fra kolleger og disciple. Udgivet i anledning af hans halvfjerdsaars fødselsdag den 16. oktober 1934

København, Gyldendalske boghandel. 1934. 392 sidor. Trådhäftad. Något nött överskjutande omslag med veck och revor. Ryggen fläckig. Veck i nedre hörnet på främre pärmen som fortsätter på de första 20 sidorna. Handskrivet årtal på ryggen. Namnad. Med frontespis.

Ställ en fråga

190 kr

Simenon. Människan och gåtan

Simenon. Människan och gåtan

Stockholm, Bonniers. 1994. 790 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag med ett par veck och korta riss. Med planscher.

Ställ en fråga

115 kr

Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen

Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen

Stockholm, Bonniers. 1998. 596 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Mindre reva i baksidan på skyddsomslaget.

Ställ en fråga

140 kr

Lärdomber oc skämptan. Medieval Swedish Literature Reconsidered

Lärdomber oc skämptan. Medieval Swedish Literature Reconsidered

Uppsala, Svenska fornsskriftssällskapet. 2008. 108+(10) pages. Printed wrappers. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 3. Smärre texter och undersökningar 5.

Ställ en fråga

90 kr

Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet

Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet

Lund, CWK Gleerup. 1955. 263 sidor. Trådhäftad. Aningen kantstött överskjutande omslag. Ouppskuren. Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 48.

Ny 2024-05-25

Ställ en fråga

125 kr

The Origin of German Tragic Drama

The Origin of German Tragic Drama

London, NLB. 1977. 254 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly bumped with a small missing piece (1x1 cm).

Ställ en fråga

115 kr

Tullsnok - öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen

Tullsnok - öppna bommen! Carl Michael Bellman och Tullen

Carlsson. 2003. 135 sidor. Inbundet pappband. Aningen kantstött rygg. Enstaka blyertsförstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1995. 320 sidor. Danskt band. Kantstött nedre ryggslut. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

80 kr

Lyrikläsarens handbok

Lyrikläsarens handbok

Lund, Studentlitteratur AB. 1994. 211 sidor. Limmat mjukband. Något skavt omslag med ett par fläckar. Bortrivet smutstitelblad.

Ställ en fråga

90 kr

Litteraturvetenskap - en inledning

Litteraturvetenskap - en inledning

Lund, Studentlitteratur. 2002. 227 sidor. Limmat mjukband. Blekt rygg. Lite avskavd färg i kanterna. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

125 kr

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Stockholm, Natur och Kultur. 1968. 333 sidor. Trådhäftad (pocketformat). Något kantstött och fläckigt omslag. Sporadiska förstrykningar i kulspets. Detta omtryck utgår från femte reviderade upplagan från 1963.

Ställ en fråga

85 kr

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik

Stockholm, Natur och Kultur. 1963. 333 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Veck, mindre fläckar samt ett millimeterlångt riss på skyddsomslaget. Femte upplagan.

Ställ en fråga

165 kr

Essays and Papers. Presented to C. A. Bodelsen on his seventieth birthday

Essays and Papers. Presented to C. A. Bodelsen on his seventieth birthday

Copenhagen, The Nature Method Centre. 1964. (20)+193+(9) pages. Printed wrappers with dust-jacket. A couple of tears in the dust-jacket. Partly unopened.

Ställ en fråga

100 kr

Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945

Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945

Uppsala, Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala Universitet. 1992. 335 sidor. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Med disputationsblad. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen Nr 30.

Ställ en fråga

125 kr

The Chaucer Tradition

The Chaucer Tradition

London, Humphrey Milford. 1925. 510 pages. Printed wrappers. Corners and spine ends are slightly bumped, and the spine is a bit faded. Minor tear in the outer front joints. With plates.

Ställ en fråga

115 kr

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding

Göteborg. 1913. (8)+325 sidor. Samtida osignerat halvskinnband med fem upphöjda bind och rött övre snitt. Främre omslaget medbundet. Lite avskavt skinn på främre pärmen. Något blekt och fläckig rygg. Bakre pärmen något blekt i övermarginalen. Det medbundna häftesomslaget något fläckigt. Namnad. Enstaka förstrykningar i svag blyerts. Enstaka bruna fläckar i inlagan (ca 5x5 mm). Med frontespis. Den ovanliga första upplagan av Bäckmanns kontroversiella skildring av sina minnen av Fröding.

Ställ en fråga

635 kr

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding

Göteborg. 1913. (8)+325 sidor. Trådhäftad. Något nött och snedläst med ett par fuktfläckar på omslaget. Pappersförlust i nedre ryggslutet samt i nedre hörnet på främre omslaget. Ett par korta kantriss. Ryggen mörknad. Namnad. Med frontespis. Den ovanliga första upplagan av Bäckmanns kontroversiella skildring av sina minnen av Fröding.

Ställ en fråga

300 kr

The notebooks of Raymond Chandler, and English summer, a Gothic romance by Raymond Chandler

The notebooks of Raymond Chandler, and English summer, a Gothic romance by Raymond Chandler

London, Weidenfeld & Nicolson. 1977. (10)+113 pages. Hard-cover with dust-jacket. Minor tears and loss of paper on the duist-jacket. Ex-libris: Bengt Lidén. Illustrated.

Ställ en fråga

90 kr

The Quest for Sherlock Holmes. A Biographical Study of Sir Arthur Conan Doyle

The Quest for Sherlock Holmes. A Biographical Study of Sir Arthur Conan Doyle

London, Penguin. 1984. 380+(4) sidor. Limmat mjukband (storpocket). Med planscher. / Printed wrappers. With plates.

Ny 2024-05-03

Ställ en fråga

100 kr

Bellmansstudier 22

Bellmansstudier 22

Proprius förlag. 2005. 292 sidor. Inbundet pappband. Aningen tilltryckta ryggslut.

Ställ en fråga

80 kr

Evasions et desesperances de Pierre Loti

Evasions et desesperances de Pierre Loti

Göteborg, Gumperts förlag. 1953. 133+(3) pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are very slightly bumped. With dissertation sheet. Unopened.

Ny 2024-05-10

Ställ en fråga

125 kr

The Position of Bernard Shaw in European Drama and Philosophy

The Position of Bernard Shaw in European Drama and Philosophy

Copenhagen, Lewin & Munksgaard. 1931. xv+(1)+390 pages. Printed wrappers. A bit rubbed. Brown speckles and minor loss of paper on the wrappers. Owner's signature. Hard to find.

Ställ en fråga

240 kr

Against Deconstruction

Against Deconstruction

Princeton, Princeton University Press. 1989. (2)+x+168 pages. Printed wrappers. The spine is slightly faded.

Ställ en fråga

115 kr

Amerika i svensk litteratur 1750-1820

Amerika i svensk litteratur 1750-1820

Lund, CWK Gleerups förlag. 1930. 320+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med ett par korta riss. Ryggen samt bakre omslagets övermarginal något blekta. Stämpel: "Skånska nationernas bibliotek, Lund" på främre omslaget.

Ställ en fråga

115 kr

Maria Gripe, hennes verk och hennes läsare

Maria Gripe, hennes verk och hennes läsare

Stockholm, Albert Bonniers förlag. 1977. 260 sidor. Trådhäftad. Främre omslaget aningen gulnat i nedermarginalen. Recensionsstämpel på sista sidan. Illustrerad. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet 6.

Ny 2024-04-30

Ställ en fråga

175 kr

C. J. L. Almqvist som författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet. Skärskådad. I-II

C. J. L. Almqvist som författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet. Skärskådad. I-II

Upsala, Wahlström & Co. 1845-1846. 87+(1)+154+(1)+(4)+154+(1) sid. Två trådhäftade band. Hårt nötta pärmar med revor, fläckar och pappersförlust. Ryggarna spruckna. Löst bakre omslag på första häftet. Namnade: ”W. Fahlcrantz”. Lagerfläckar i delar av inlagan, samt enstaka mindre fuktfläckar.

Ställ en fråga

270 kr

Rebellen från Vimmerby. Om Astrid Lindgren och hemstaden

Rebellen från Vimmerby. Om Astrid Lindgren och hemstaden

Vimmerby, Jens Fellke Produktion. 2002. 175 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något kantstött. Illustrerad.

Ställ en fråga

100 kr

Arnold

Arnold

Stockholm, Albert Bonniers förlag. 1945. 323+(2) sidor. Trådhäftad. Fläckigt omslag med veck och revor. Sista 8 sidorna något lösa i bindningen. Tillskrift. Med frontespis. Andra upplagan.

Ny idag

Ställ en fråga

100 kr

Moving Inward. A Study of Robert Bly's Poetry

Moving Inward. A Study of Robert Bly's Poetry

Göteborg, Almqvist & Wiksell. 1977. (4)+ii+225 pages. Printed wrappers. The lower spine end is slightly bumped with a tear of 5 mm. Stamp: "Recensionsexemplar" on the front wrapper. Gothenburg Studies in English 38.

Ny 2024-05-01

Ställ en fråga

125 kr

The World of Raymond Chandler

The World of Raymond Chandler

New York, A & W Publishers. 1978. (10)+189+(1) pages. Hard-cover with dust-jacket. Tears and loss of paper on the dust-jacket. Ex libris (Bengt Lidén). With plates.

Ställ en fråga

90 kr

Virtus Politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidigare stormaktstidens litteratur

Virtus Politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidigare stormaktstidens litteratur

Uppsala. 1956. 268 sidor. Förlagets klotryggband med medbundna häftesomslag. Aningen kantstött. Mindre brun fläck på ryggen. Namnad. Illustrerad. Lychnos-bibliotek 15.

Ställ en fråga

150 kr

Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg

Göteborg/Stockholm, Makadam förlag. 2010. 432 sidor. Förlagets dekorerade klotband. Hörnen mycket obetydligt tilltryckta. Dedikation från förf. Birger Sjöbergsällskapets årsskrift 2009/2010.

Ställ en fråga

115 kr

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Stockholm, Svenskt visarkiv. 1985. x+559 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Något kantstött med mindre revor i skyddsomslaget. Summary in English. Svenskt visarkivs handlingar 3.

Ställ en fråga

90 kr

Diktens bildspråk. Teori, metodik, historik

Diktens bildspråk. Teori, metodik, historik

Göteborg, Esselte studium. 1982. xi+(1)+628 sidor. Inbundet pappband. Aningen kantstötta hörn. Namnteckning och enstaka blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

150 kr

Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadgruppens måleri

Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadgruppens måleri

Lund, LiberLäromedel. 1978. 271 sidor. Trådhäftad. Aningen skavd i kanterna. Illustrerad. Litteratur Teater Film 14.

Ny 2024-05-26

Ställ en fråga

100 kr

"Afsatt på swensko". 1600-talets tryckta översättningslitteratur

Göteborg. 1981. 326 sidor. Trådhäftad. Något kantstött. Blekt rygg. Märke efter etikett på omslaget. Enstaka biblioteksstämplar. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 5.

Ställ en fråga

155 kr

Neo-Latin literature in Sweden in the period 1620-1720. Stylistics, vocabulary and characteristic ideas

Neo-Latin literature in Sweden in the period 1620-1720. Stylistics, vocabulary and characteristic ideas

Uppsala, Uppsala University. 2005. 628 pages. Printed wrappers. The wrappers are slightly bumped and bent. Studia Latina Upsaliensia 29.

Ställ en fråga

300 kr

Carl Michael Bellmans skrifter XX. Register

Carl Michael Bellmans skrifter XX. Register

Stockholm, Bellmanssällskapet. 2003. 321 sidor. Trådhäftad. Ett par mindre fläckar på omslaget.

Ställ en fråga

90 kr

Åttiotal. Svensk opinion i empirisk belysning

Åttiotal. Svensk opinion i empirisk belysning

Göteborg, Statsvetenskapliga Institutionen. 1989. (8)+185 sidor. Limmat mjukband. Reva i ryggen. Handskrivet "S" på främre omslaget. Samhälle, opinion, media 4.

Ställ en fråga

90 kr

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Göteborg, Makadam förlag. 2005. 320 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Ryggen obetydligt blekt. Illustrerad. Centrum för Danmarksstudier 7.

Ställ en fråga

125 kr

Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg

Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg

Norstedts. 2016. 438 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Enstaka blyertsförstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

115 kr

Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg

Lusten och ensamheten. En biografi över Hjalmar Söderberg

Weyler Förlag. 2017. 535 sidor. Förlagets klotryggband. Mindre del av färgen på främre omslaget har skavts bort. Med planscher.

Ställ en fråga

80 kr

Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige

Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige

Eslöv, Symposion. 1996. 300 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något skavt skyddsomslag med veck i kanterna.

Ställ en fråga

100 kr

Pleasure and change. The aesthetics of canon

Pleasure and change. The aesthetics of canon

Oxford University Press. 2004. viii+100 pages. Hard-cover with dust-jacket.

Ställ en fråga

90 kr

Den politiske Runeberg

Den politiske Runeberg

Bokförlaget Atlantis. 2004. 424 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Ett par mindre glipor i skyddsomslaget.

Ställ en fråga

90 kr

Efterlemnade anteckningar

Efterlemnade anteckningar

Upsala, W. Schultz. 1881. (2)+93 sidor. Trådhäftad. Veck, revor och mindre fläckar på omslaget. Pappersförlust på ryggen. Veck i övre hörnet på sid. 21, i övrigt är inlagan i gott skick. Avtryck ur "Tidskrift för hemmet".

Ställ en fråga

200 kr

Unform, Form, Überform - Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik. Eine Studie zu den Beziehungen zwischen Thomas Manns Roman Der Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik

Unform, Form, Überform - Thomas Manns Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik. Eine Studie zu den Beziehungen zwischen Thomas Manns Roman Der Zauberberg und Schopenhauers Metaphysik

Kopenhagen, Akademisk Forlag. 1978. 390 pages. Printed wrappers. The wrappers are a bit worn and bumped. Spine is a bit faded. Author's dedication. With errata sheet. Kopenhagen germanistische Studien Band 5.

Ställ en fråga

190 kr

Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 2005. 368 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Disputationsblad medföljer. Dedikation från förf. på smutstitelbladet. Illustrerad.

Ställ en fråga

85 kr

Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan studerade

Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan studerade

Lund, CWK Gleerup. 1968. 338 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Ouppskuren. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 61.

Ny 2024-05-21

Ställ en fråga

125 kr

Carl Michael Bellman. En biografi

Carl Michael Bellman. En biografi

Carlssons. 2008. 412 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Aningen kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Navigera vidare: 12