Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Språk & filologi

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Lund, C W K Gleerups förlag. 1911. 366+(1) sidor. Samtida osignerat halvklotband. Originalomslagen ej medbundna. Nött pärm med korta slipor i ryggsluten. Namand. Datum skrivna med bläck på titelbladet i slutet på flera artiklar. Utgiven i 200 numrerade exemplar, detta är nr 110. Med en plansch.

Ställ en fråga

140 kr

Katolsk studiebibel. Nya testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer

240 kr

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Uppsala. 1914. (8)+320 sidor. Trådhäftad. Slitet överskjutande omslag med veck, revor och viss pappersförlust. Delvis ouppskuren. Illustrerad. Med en plansch. Upplagan 300 exemplar.

Ställ en fråga

190 kr

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Uppsala. 1935. (8)+160 sidor. Trådhäftad. Något kantstött och fläckigt omslag. Mörknad rygg. Huvudsakligen ouppskuren. Med frontespis. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg. I.

Ställ en fråga

90 kr

Two works on Finno-Ugric languages

Two works on Finno-Ugric languages

Thomse, Vih: "Den gotiske sprogklassens indflydelse på den finske. En sproghistorisk undersøgelse". (København, Den gyldendalske boghandel. 1869. (2)+165+(1) pages) and Setälä, E. N: "Zur geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den Finnisch-Ugrischen Sprachen" (Helsingfors, Finnischen Litteraturgesellschaft. 1886. xiv+184 pages). Contemporary haf-leather, bound without the original wrappers. Rubbed with speckles on the boards. Brown speckle in the upper corner throughout the volume. Owner's signature and stamp. A few pencil notes.

Ställ en fråga

250 kr

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia. 1982. vi+198 pages. Printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps inside. With dissertation sheet. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Dissertationes Humanarum Litterarum 31.

Ställ en fråga

110 kr

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 1999. (16)+731 sidor. Förlagets skinnimiterande band. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 25.

Ny igår

Ställ en fråga

125 kr

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 2001. (16)+462 sidor. Inbundet pappband. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svenska ordforskning 29.

Ny igår

Ställ en fråga

150 kr

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Leipzig, F. C. W. Vogel. 1880 (fourth edition). viii+747 pages. Contemporary half-leather (Jon Olsen) with raised binds and gilt spine decoration, bound without the original wrappers. Rubbed with weak outer hinges. Brown speckle on the fore-edge. Foxing on the end-papers. Owner's signature (Frederik Möller). A couple of pencil notes and ink speckles inside.

Ställ en fråga

140 kr

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

Odense, Odense University Press. 1978. (2)+250+(1) pages. Printed wrappers. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's signature and a few pencil notes inside. Odense University Studies in Linguistics. Vol. 4.

Ny idag

Ställ en fråga

175 kr

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

København, Ejnar Munksgaard. 1955. 222 pages. Printed wrappers. Creases and a tear of 4,5 cm in the front wrapper. The upper spine end is a bit rubbed. Tear of 1 cm in the back wrapper. A few underlinings and notes inside, some of them written with ballpoint pen. Tape in the lower spine end. Part II was issued in 1957. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, bind 35, nr. 2.

Ny 2023-09-16

Ställ en fråga

165 kr

Andreas and the Fates of the Apostles

Andreas and the Fates of the Apostles

Oxford at the Clarendon Press. 1961. liv+(2)+184 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly chipped. Slightly faded spine with a small brown speckle. A few pencil underlinings. Owner's signature: "C.S." Scholarly edition of the Old English text.

Ny 2023-09-17

Ställ en fråga

115 kr

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

English Place-Name Society. 1977. (4)+v+(1)+171 pages. Staple-bound with cloth-strip on the spine. Spine ends are slightly bumped. Brown speckles on the front wrapper and the edges. Owner's signature (Niels Lund). Illustrated. Reprint.

Ställ en fråga

140 kr

Old English Grammar

Old English Grammar

Oxford at the Clarendon Press. 1962. xiv+(2)+423+(1) pages. Publisher's cloth, dust-jacket is missing. Corners and spine ends are slightly bumped. Owner's signature and a few underlinings with ballpoint pen. Reprint of the 1959 edition.

Ställ en fråga

215 kr

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Porvoo, Wener Söderström. 1976. xv+(1)+1141 pages. Förlagets klotband. Hörn och ryggslut något tilltryckta. Mindre fläckar på ryggen. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

265 kr

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Lund, Lund University Press. 1997. 222+(1) sidor. Trådhäftad. Blekt rygg. Med disputationsblad. Summary in English. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 52.

Ställ en fråga

140 kr

Ordbok öfver svenska språket. I-II

Ordbok öfver svenska språket. I-II

Stockholm, författarens förlag. 1850-1853. 896+(1)+772 sid. Två samtida, osignerade halvskinnband med guldornerade ryggar. Pärmarna nötta och överdragspappret skavt. 1,5 cm lång glipa i främre ytterfalsen på band I. Innerfalsarna i band II är svaga. Lager-, fukt- och bläckfläckar i delar av inlagan. Fredrik Wulffs (professor i romanska språk vid Lunds Universitet) exlibris på främre spegelbladen. Fredrik & Bängt Wulffs namnteckningar på försättsbladen. Enstaka blyertsanteckningar i form av frågetecken och liknande i första delen. Rättelsebladet i andra delen saknas.

Ny 2023-09-24

Ställ en fråga

520 kr

Tibetan-English Dictionary

Tibetan-English Dictionary

Kyoto, Rinsen Book Company. 1979. (4)+xxxiv+1353 pages. Publisher's cloth with plastic dust-jacket in slip-case. Missing piece on the plastic dust-jacket. Trace of removed label on the slip-case. Reprint of the edition from 1902.

Ställ en fråga

165 kr

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Bromma, Megilla-förlaget. 2006. 321 sidor. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

190 kr

Colloquial Romanian. A Complete Language Course

Colloquial Romanian. A Complete Language Course

London, Routledge. Second edition. 1995. viii+318 pages. Printed wrappers with two audio audio cassettes in a plastic box. A couple of minor cracks in the plastic box. The ISBN of the book when sold separately is 0415128986. A later edition has been issued.

Ställ en fråga

190 kr

Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie

Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie

Köbenhavn, Ejnar Munksgaard. 1960. 251 sidor. Trådhäftad. Mindre revor och pappersförlust på det överskjutande omslaget. Med en plansch. Historisk-filosofiske Meddelelser udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 38:2

Ställ en fråga

80 kr

The Anglo Saxon Minor Poems

The Anglo Saxon Minor Poems

Columbia University Press. 1942. clxxx+221 pages. Publisher's cloth. A bit rubbed with beginning cracks in the inner joints. A couple of library stamps inside. The Anglo-Saxon Poetic Records VI.

Ställ en fråga

120 kr

Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad.

Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad.

Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 2004. 621 sidor. Inbundet pappband. Nedre ryggslutet obetydligt tilltryckt.

Ställ en fråga

140 kr

Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch. I-II

Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch. I-II

Heidelberg, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung. 1910-1911. vii+(1)+808+(4)+809-1722 pages. Publisher's quarter-cloth, two volumes. Corners and spine ends are a bit rubbed. Tear of 4 cm in the outer back joints of vol. I. The inner front hinge of vol. I is weak. Two minor speckles on the fore-edge of vol. II. Germanische Bibliothek. I. Sammlung. IV. Reihe. Erster Band.

Ställ en fråga

315 kr

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland. Inspelningar från Örträsk socken - utskrivna och kommenterade

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland. Inspelningar från Örträsk socken - utskrivna och kommenterade

Umeå, Institutet för språk och folkminnen i Umeå. 1986. 147 sidor. Limmat mjukband. Aningen kantstötta hörn. Dedikation från utgivaren. Skrifter utgivna av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter nr 7.

Ställ en fråga

90 kr

Proverbes en Rimes. Text and Illustrations of the Fifteenth Century from a French Manuscript in the Walters Art Gallery Baltimore.

Proverbes en Rimes. Text and Illustrations of the Fifteenth Century from a French Manuscript in the Walters Art Gallery Baltimore.

Baltimore, the Johns Hopkins Press. 1937. viii+(2)+117+(3) pages. Publisher's decorated cloth. Corners and spine ends are a bit bumped. The spine is a bit faded. With CLXXXVI plates (facsimile reprints of the illustrations of the manuscript).

Ställ en fråga

190 kr

Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology

Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology

Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. 2007. xvi+(2)+431+(2) pages. Printed wrappers. Corners are slightly bumped. Library stamp on the front paste-down. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 23.

Ställ en fråga

215 kr

Rysk-svenskt lexikon

Rysk-svenskt lexikon

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1968. xii+564 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Slitet skyddsomslag med blekt rygg, revor och fläckar. Namnad. Fjärde tryckningen.

Ställ en fråga

85 kr

Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen. Zugleich eine Einführung in das Urnordische

Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen. Zugleich eine Einführung in das Urnordische

Heidelberg, Carl Winter Universitätsbuchhandlung. 1951. xii+172 pages. Publisher's cloth. Spine ends are very slightly bumped.

Ställ en fråga

90 kr

An introduction to functional grammar

An introduction to functional grammar

London, Hodder Education. 3 uppl. 2004. x+689 pages. Printed wrappers. Corners and spine ends are slightly bumped. Overwritten owner signature on the half title. Third edition (a later edition has been issued).

Ställ en fråga

165 kr

Der Ackermann aus Böhmen. I. Bibliographie, Philologische Einleitung, Kritischer Text mit Apparat, Glossar.

Der Ackermann aus Böhmen. I. Bibliographie, Philologische Einleitung, Kritischer Text mit Apparat, Glossar.

København, Ejnar Munksgaard. 1951. 252+(4) pages. Printed wrappers. Minor brown speckles on the spine. 2 cm tear on the front wrapper. With plates. Scholarly edition of the Middle High German text. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske meddelelser, bind XXXII, nr. 4.

Ny 2023-09-14

Ställ en fråga

165 kr

Retorik inför publik. Konsten att övertyga

Retorik inför publik. Konsten att övertyga

Stockholm, Liber. 5 uppl. 2019. 224 sidor. Inbundet pappband. Ryggen obetydligt kantstött. Dedikation från förf. Senaste upplagan.

Ny 2023-09-23

Ställ en fråga

240 kr

Meaning in mind and society. A functional contribution to the social turn in cognitive linguistics

Meaning in mind and society. A functional contribution to the social turn in cognitive linguistics

Berlin, De Gruyter Mouton. 2010. xi+(1)+516 pages. Hard-cover. Two minor speckles on the fore edge. A few pencil underlinings inside. Cognitive Linguistics Research 6.

Ställ en fråga

290 kr

Svenska Akademiens språklära

Svenska Akademiens språklära

Norstedts Akademiska Förlag. 2003. 342 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Varierande papperskvalitet på sidorna. Stämpel: "S:t Petri Skola".

Ställ en fråga

125 kr

Opuscula septentrionalia. Festskrift til Ole Widding. 10. 10. 1977

Opuscula septentrionalia. Festskrift til Ole Widding. 10. 10. 1977

København, C. A. Reitzels boghandel. 1977. (2)+xv+(1)+352 sidor. Trådhäftad. Något nött överskjutande omslag. Med frontespis och planscher. Med tackkort signerat av Ole Widding.

Ställ en fråga

190 kr

Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi

Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi

Stockholm, Norstedts Akademiska Förlag. 1999. xii+891 sidor. Inbundet pappband. Blekt rygg. Stämpel: "Bibliotekstjänst" på sid. iv.

Ställ en fråga

140 kr

På spaning efter språkets ursprung

På spaning efter språkets ursprung

Stockholm, Natur & Kultur. 2019. 396 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget aningen kantstött.

Ställ en fråga

115 kr

A Standard Swahili-English Dictionary & A Standard English-Swahili-Dictionary

A Standard Swahili-English Dictionary & A Standard English-Swahili-Dictionary

Nairobi, Oxford University Press. 1984. x+548+(10)+635 pages. Printed wrappers, two volumes. A bit rubbed with creases on the wrappers. Faded spines. Owner labels on the front paste-downs.

Ställ en fråga

140 kr

Learn Wolof. A Practical Course in Wolof for Gambians and our Foreign Visitors

Learn Wolof. A Practical Course in Wolof for Gambians and our Foreign Visitors

Unknown publisher and printing year, 111 pages. Staple-bound. The wrappers are slightly worn. Minor brown speckle in the lower corner throughout the book. With audio CD.

Ställ en fråga

80 kr

Dansk Gadenavneskik

Dansk Gadenavneskik

Købanhavn, Akademisk forlag. 1970. xi+(1)+238 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Ouppskuren.

Ny igår

Ställ en fråga

125 kr

À vous 2. Franska för gymnasiet 2–3

À vous 2. Franska för gymnasiet 2–3

Lund, Folkuniversitetets förlag. 2017. 200 sidor. Trådhäftad. Veck i omslaget. Delar av övningsuppgifterna ifyllda. Illustrerad. Med ljud-CD. Senaste upplagan.

Ny 2023-09-23

Ställ en fråga

190 kr

Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent I-II

Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent I-II

Lund, CWK Gleerups förlag. 1878-1885. (8)+211+(4)+524 sid. Två samtida, osignerade klotband. Originalomslagen ej medbundna. Enstaka biblioteksstämplar och blyertsförstrykningar. Lagerfläckar i delar av inlagan. Allt som utkom.

Ställ en fråga

315 kr

Danske bebyggelsesnavne på -sted

Danske bebyggelsesnavne på -sted

København, G. E. C: Gads forlag. 1958. (8)+331 sidor. Trådhäftad. Veck i hörnen på omslaget, samt glipa på 2 cm. Namnad: Niels Lund.

Ny igår

Ställ en fråga

125 kr

Lüneburger Wörterbuch. I-III.

Lüneburger Wörterbuch. I-III.

Wortschatz der Lüneburger Heide und ihrer Randgebiete, siet 1900 zusammen mit vielen Mitarbeitern gesammelt und sprachwissenschaftlich sowie volkskundlich erläutert. Neumünster, Karl Wachholtz Verlag. 1942-1967. (4)+xxxi+(1)+768 columns+(8)+692 columns+xxx+(2)+868 columns +map. Publisher's quarter-leather, three volumes. Corners are a bit rubbed. The spines are a bit worn. The front board of vol. III is slightly faded. The first volume is printed in blackletter. Complete set.

Ställ en fråga

575 kr

Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

Stockholm, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 2010. 256 sidor. Inbundet pappband. Nedre hörnet på bakre pärmen obetydligt tilltryckt. Illustrerad. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 45.

Ställ en fråga

190 kr

Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys

Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys

Lund, Studentlitteratur AB. 1997. 303 sidor. Limmat mjukband. Något kantstött. Anteckningar samt förstrykningar med märkpenna i delar av inlagan. Illustrerad. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

140 kr

Isländsk-svensk ordbok. Íslenzk-sænsk orðabók.

Isländsk-svensk ordbok. Íslenzk-sænsk orðabók.

Stockholm, Kooperativa förbundets bokförlag. Andra uppl. 1955. xxxiv+(2)+424 sidor. Förlagets klotband. Hörn och rygg något kantstötta. Ryggen något blekt. Svaga innerfalsar. Genomgående fuktfläck i nedre hörnet. Namnad.

Ställ en fråga

140 kr

Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier

Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier

Lund, Studentlitteratur. 1964. 177 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Mindre veck i nedre hörnet på bakre omslaget. Anthroponymica Suecana 5.

Ställ en fråga

140 kr

Navigera vidare: 12