Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Språk & filologi

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Danske dialekttekster I-V. Jyske Tekster, Ømålstekster 1. Sjællandsk og sydømål, Jyske Tekster, Ømålstekster 2. Fynsk, Ømålstekster 3. De sydfynske Øer.

Danske dialekttekster I-V. Jyske Tekster, Ømålstekster 1. Sjællandsk og sydømål, Jyske Tekster, Ømålstekster 2. Fynsk, Ømålstekster 3. De sydfynske Øer.

København , Akademisk forlag. 1967-1977. 83+65+(2)+75+(1)+77+(3)+80 sid. Trådhäftade, fem volymer. Något kantstötta. Främre omslaget till vol. I något gulnat. Ryggarna på vol. I-III något blekta. Delvis ouppskurna. Komplett svit.

Ställ en fråga

255 kr

Demep. English Pronunciation 1500-1800. Report based on the Demep Symposium and Editorial Meeting at Edinburgh 23-26 October 1974

Demep. English Pronunciation 1500-1800. Report based on the Demep Symposium and Editorial Meeting at Edinburgh 23-26 October 1974

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1976. (2)+135 pages. Printed wrappers. Inscription. With errata sheet. The School of English. Stockholm University I.

Ställ en fråga

100 kr

Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Lund, C W K Gleerups förlag. 1911. 366+(1) sidor. Samtida osignerat halvklotband. Originalomslagen ej medbundna. Nött pärm med korta slipor i ryggsluten. Namand. Datum skrivna med bläck på titelbladet i slutet på flera artiklar. Utgiven i 200 numrerade exemplar, detta är nr 110. Med en plansch.

Ställ en fråga

140 kr

Mélanges de linguistique et de littérature offerts a M. Emanuel Walberg par ses élèves et ses amis scandinaves

Mélanges de linguistique et de littérature offerts a M. Emanuel Walberg par ses élèves et ses amis scandinaves

Uppsala, A.-B. Lundequistska bokhandeln. 1938. (8)+346 pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped. The spine is slightly worn. With frontispiece. Partly unopened.

Ny 2024-06-01

Ställ en fråga

175 kr

Mélanges de philologie offerts a M. Johan Vising par ses élèves et ses amis scandinaves a l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa naissance le 20 avril 1925.

Mélanges de philologie offerts a M. Johan Vising par ses élèves et ses amis scandinaves a l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa naissance le 20 avril 1925.

Göteborg, N. J. Gumpers bokhandel/Paris, Édouard Champion. 1925. xii+419 pages. Contemporary half-leather (E. Hanson, Lund) with raised binds, bound with the original wrappers inside. The lower corners are a bit rubbed. Slightly faded spine with a dark stripe going down the spine. With frontispiece. Owner’s signature on the verso of the half-title: “Fr. Wulff” (Fredrik Wulff, professor of Roman languages at Lund University). Issued in 250 copies, this is no. 17.

Ställ en fråga

375 kr

Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki XXIX-XXX

Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki XXIX-XXX

Helsinki, Société Néophilologique, 1966. Half-cloth bound for university library (Nya Bokbinderiet Kanter & Hansson), bound with the original wrappers inside. Very slightly bumped. A couple of library stamps and labels. Contents: "Les expressions du commandement et de la défense en Latin et leur survie dans les langues Romanes" by Leena Löfstedt (231 pages) and "Der Französische lehngut Mittelniederdeutschen denkmälern von 1300 bis 1600" by Pekka Katara (xii+529 pages+errata sheet).

Ställ en fråga

335 kr

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Uppsala. 1914. (8)+320 sidor. Trådhäftad. Slitet överskjutande omslag med veck, revor och viss pappersförlust. Delvis ouppskuren. Illustrerad. Med en plansch. Upplagan 300 exemplar.

Ställ en fråga

190 kr

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Uppsala. 1935. (8)+160 sidor. Trådhäftad. Något kantstött och fläckigt omslag. Mörknad rygg. Huvudsakligen ouppskuren. Med frontespis. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg. I.

Ställ en fråga

90 kr

Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1940-1965

Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1940-1965

Lund, Sydsvenska ortnamnssällskapets förlag. 1942-1965. 35+(1)+64+(2)+97+(1)+87+(1)+74+(6)+62+72+(2)+75+(1)+102+(2)+97+(3)+138+(1) sid. +utvikbar karta i ficka. Två osignerade klotband, häftesomslagen ej medbundna. Bra ex.

Ställ en fråga

375 kr

Two works on Finno-Ugric languages

Two works on Finno-Ugric languages

Thomse, Vih: "Den gotiske sprogklassens indflydelse på den finske. En sproghistorisk undersøgelse". (København, Den gyldendalske boghandel. 1869. (2)+165+(1) pages) and Setälä, E. N: "Zur geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den Finnisch-Ugrischen Sprachen" (Helsingfors, Finnischen Litteraturgesellschaft. 1886. xiv+184 pages). Contemporary haf-leather, bound without the original wrappers. Rubbed with speckles on the boards. Brown speckle in the upper corner throughout the volume. Owner's signature and stamp. A few pencil notes.

Ställ en fråga

250 kr

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia. 1982. vi+198 pages. Printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps inside. With dissertation sheet. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Dissertationes Humanarum Litterarum 31.

Ställ en fråga

110 kr

Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman. Efter gamla handskrifter på svenska och danska

Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman. Efter gamla handskrifter på svenska och danska

Stockholm. 1853. (4)+228 sidor. Samtida halvskinnband (okänd bokbindare). Häftesomslagen ej medbundna. Nött med fläckar på ryggen. Lagerfläckar genomgående. Enstaka biblioteksstämplar i inlagan. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet. Del 3. Häft. 2 /Häft. 21 (anges felaktigt vara häft. 11 på ryggen).

Ny 2024-06-01

Ställ en fråga

125 kr

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 1999. (16)+731 sidor. Förlagets skinnimiterande band. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 25.

Ställ en fråga

125 kr

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 2001. (16)+462 sidor. Inbundet pappband. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svenska ordforskning 29.

Ställ en fråga

150 kr

Studier över sydöstskånska folkmål I

Studier över sydöstskånska folkmål I

Lund, C W K Gleerup. 1957. xv+(1)+760 sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Veck i nedre hörnet på främre omslaget och ett par små bruna prickar på bakre omslaget. Med utvikbara kartor. Ouppskuren. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund II (allt som utkom).

Ställ en fråga

150 kr

Verständlichkeit von Informationstexten und ihr Zusammenhang mit personzentrierten Qualitäten

Verständlichkeit von Informationstexten und ihr Zusammenhang mit personzentrierten Qualitäten

Hamburg. 1985. (4)+iii+(7)+247+(3)+108+(1) pages. Printed wrappers. Minor brown speckles on the front-wrapper.

Ställ en fråga

150 kr

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Leipzig, F. C. W. Vogel. 1880 (fourth edition). viii+747 pages. Contemporary half-leather (Jon Olsen) with raised binds and gilt spine decoration, bound without the original wrappers. Rubbed with weak outer hinges. Brown speckle on the fore-edge. Foxing on the end-papers. Owner's signature (Frederik Möller). A couple of pencil notes and ink speckles inside.

Ställ en fråga

140 kr

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e-XV:e siècles) accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e-XV:e siècles) accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Leipzig, F. C. W. Vogel. 1920. xii+548+(3) pages. Publisher's half-cloth, bound without the original wrappers. A bit rubbed. 1 cm tear in the outer back joints. Inner back hinge is a bit weak. The margins of the last 50 pages are slightly soiled. Pencil underlinings in parts of the book. Twelfth edition.

Ställ en fråga

125 kr

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

Odense, Odense University Press. 1978. (2)+250+(1) pages. Printed wrappers. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's signature and a few pencil notes inside. Odense University Studies in Linguistics. Vol. 4.

Ställ en fråga

175 kr

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

København, Ejnar Munksgaard. 1955. 222 pages. Printed wrappers. Creases and a tear of 4,5 cm in the front wrapper. The upper spine end is a bit rubbed. Tear of 1 cm in the back wrapper. A few underlinings and notes inside, some of them written with ballpoint pen. Tape in the lower spine end. Part II was issued in 1957. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, bind 35, nr. 2.

Ställ en fråga

165 kr

Voci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi

Voci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi

Lund, CWK Gleerup. 1957. (2)+xiii+(1)+128+(2) sidor. Printed wrappers. The over-sized wrappers are very slightly bumped. Unopened. Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 50.

Ny 2024-05-25

Ställ en fråga

125 kr

Studies on Passive Nouns with a Concrete Sense in English

Studies on Passive Nouns with a Concrete Sense in English

Lund, Gleerupska univ.-bokhandeln. 1927. 164 pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped. Partly unopened.

Ställ en fråga

175 kr

En undersökning av Olaus Rudbecks' Disputatio anatomica de circulatione sangvinis, 1652

En undersökning av Olaus Rudbecks' Disputatio anatomica de circulatione sangvinis, 1652

Göteborg. 1974. (2)+iv+28 sidor. Limmat mjukband med ryggremsa (stencilerad). Namnad. Med rättelseblad. Vetenskapligt humanistlatin under stormaktstiden 3.

Ställ en fråga

90 kr

Die Vorgeschichte von neuenglisch duty. Zur Ausformung der Pflichtidee im Substantivwortschatz des Englischen.

Die Vorgeschichte von neuenglisch duty. Zur Ausformung der Pflichtidee im Substantivwortschatz des Englischen.

Frankfurt, Athenäum Verlag. 1971. 234 pages. Printed wrappers. Darkened spine. 1 cm tear in the outer back joints and a couple of stains on the title page. Linguistica et Litteraria 7.

Ställ en fråga

100 kr

Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt

Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt

Göteborg, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. 1994. 89 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Enstaka recensions- och biblioteksstämplar. Handskrivet pris på främre omslaget.

Ställ en fråga

80 kr

A Contribution to the Study of the Conversion of Adjectives into Nouns in English

A Contribution to the Study of the Conversion of Adjectives into Nouns in English

Lund, Gleerupska Univ.-Bokhandeln. 1928. (2)+xvi+219+(2) pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped and chipped. Stamp: "H. Allmänna Läroverket Halmstad" on the front wrapper.

Ställ en fråga

125 kr

Språkguiden. Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund

Språkguiden. Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund

Liber. 1 uppl. 2014. 368 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delar av övningarna ifyllda med blyerts. CD-skiva medföljer.

Ställ en fråga

200 kr

Stavanger bymål

Stavanger bymål

Oslo, Det Norske Samlaget. 1978 (andra uppl.). xvi+528 sid. Skinnimiterande förlagsband. Obetydligt tilltryckt ryggfot. Faksimil av handskrivet manuskript.

Ställ en fråga

250 kr

Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd. I

Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd. I

Lund, CWK Gleerup. 1935. xx+309+(2) sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med ett par korta riss. Huvudsakligen ouppskuren. Del 2 utkom 1938.

Ställ en fråga

150 kr

Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd. II

Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd. II

Lund, CWK Gleerup. 1938. viii+348 sidor. Trådhäftad. Något gulnat och kantstött överskjutande omslag med mindre fläckar och riss. Dedikation från förf. Lunds Universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd 34. Nr. 5.

Ny 2024-05-26

Ställ en fråga

125 kr

Le patois de Bagnes (Valais)

Le patois de Bagnes (Valais)

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1957. 257 pages. Printed wrappers. Crease in the front wrapper. Author's dedication to Bertil Malmberg. Romanica Gothoburgensia VI.

Ställ en fråga

125 kr

The Language of Truth. Charlotte Brontë, the women question, and the novel

The Language of Truth. Charlotte Brontë, the women question, and the novel

Lund, CWK Gleerup. 1974. 152 pages. Printed wrappers. The spine is a bit darkened. With dissertation sheet. Author's dedication. Lund Studies in English 47.

Ställ en fråga

150 kr

Les Grecs de Cargèse (Corse). Recherces sur leur langue et sur leur histoire. Tome I. Partie linguistique

Les Grecs de Cargèse (Corse). Recherces sur leur langue et sur leur histoire. Tome I. Partie linguistique

Leyde, A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. 1951. xix+(1)+322 pages. Printed wrappers. The spine is slightly bumped and faded. Creases in the corners of the wrappers.

Ställ en fråga

300 kr

Läromedel i engelska utgivna i Sverige 1850-1905

Läromedel i engelska utgivna i Sverige 1850-1905

Lund, CWK Gleerup/Liber. 1982. 303 sidor. Limmat mjukband. Studia psychologica et paedagogica. Series altera 58.

Ställ en fråga

125 kr

Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby

Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby

Oslo, Novus Forlag. 1989. xxii+396 pages. Printed wrappers. Speckles and creases on the wrappers. Thumbmark on the top edge. Studia Anglistica Norvegica 4.

Ställ en fråga

125 kr

A Grammar of the Dialect of Lorton (Cumberland). Historical and Descriptive. With an appendix on the Scandinavian element, dialect specimens and a glossary

A Grammar of the Dialect of Lorton (Cumberland). Historical and Descriptive. With an appendix on the Scandinavian element, dialect specimens and a glossary

Upsala. 1913. xi+(1)+198 pages. Printed wrappers. Faded spine with author's name written by hand. Stamp: "H. Allmänna Läroverkets Bibliotek, Halmstad" on the front wrapper.

Ställ en fråga

150 kr

Andreas and the Fates of the Apostles

Andreas and the Fates of the Apostles

Oxford at the Clarendon Press. 1961. liv+(2)+184 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly chipped. Slightly faded spine with a small brown speckle. A few pencil underlinings. Owner's signature: "C.S." Scholarly edition of the Old English text.

Ställ en fråga

115 kr

Vokalismus der Mundart von Emmerstedt. Mit beiträgen zur dialektgeographie des östlichen Ostfalen

Vokalismus der Mundart von Emmerstedt. Mit beiträgen zur dialektgeographie des östlichen Ostfalen

Lund, CWK Gleerup. 1944. (2)+195 pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped. Unopened. With plates. Author's dedication. Lund germanistische Forschungen 14.

Ställ en fråga

100 kr

Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiae) Öfversatta från latinet år 1469

Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiae) Öfversatta från latinet år 1469

Stockholm, P A Norstedt & Söner. 1899. (4)+xlv+(1)+394 sidor. Båda häftena sammanbundna i ett biblioteksbundet halvskinnband, okänd bokbindare. Häftesomslagen ej medbundna. Fläckar på ryggen, överdragspappret något skavt i kanterna. Märke efter etikett på främre pärmen och enstaka biblioteksstämplar i inlagan. Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet. Häft. 116-117. Bd 32.

Ny 2024-05-30

Ställ en fråga

150 kr

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

English Place-Name Society. 1977. (4)+v+(1)+171 pages. Staple-bound with cloth-strip on the spine. Spine ends are slightly bumped. Brown speckles on the front wrapper and the edges. Owner's signature (Niels Lund). Illustrated. Reprint.

Ställ en fråga

140 kr

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Porvoo, Wener Söderström. 1976. xv+(1)+1141 pages. Förlagets klotband. Hörn och ryggslut något tilltryckta. Mindre fläckar på ryggen. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

265 kr

The Pastoral Care. Edited from British Museum MS. Cotton Otho B.ii

The Pastoral Care. Edited from British Museum MS. Cotton Otho B.ii

Stockholm, Almqvist & Wiksell International. 1975. 166 pages. Printed wrappers. Minor stains on the spine. Editor's dedication Part II was issued in 1978. Stockholm Studies in English XXXIV.

Ny 2024-06-01

Ställ en fråga

100 kr

Svensk-latinsk ordbok

Svensk-latinsk ordbok

Stockholm, Svenska Bokförlaget/Bonniers. 1961. (4) sid.+946 spalter+(3) sid.+974 spalter+(1) sid. Förlagets klotband. Hörn och ryggslut aningen tilltryckta. Främre pärmen något skavd. Nytryck av andra upplagan från 1902.

Ny 2024-05-26

Ställ en fråga

175 kr

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Lund, Lund University Press. 1997. 222+(1) sidor. Trådhäftad. Blekt rygg. Med disputationsblad. Summary in English. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 52.

Ställ en fråga

140 kr

Substantival Inflexion in Early Old English

Substantival Inflexion in Early Old English

Lund, C W K Gleerup. 1938. xvi+206 pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped and chipped. The spine is slightly darkened. Lund Studies in English VII.

Ny 2024-06-13

Ställ en fråga

125 kr

Die Mundart von Dorste. Studien über die niederdeutschen Mundarten an der oberen Leine (das sog. Göttingisch-grubenhagensche Dialektgebiet). Teil 1. Die Vokale

Die Mundart von Dorste. Studien über die niederdeutschen Mundarten an der oberen Leine (das sog. Göttingisch-grubenhagensche Dialektgebiet). Teil 1. Die Vokale

Lund, C W K Gleerup. 1934. 216+(1) pages. Printed wrappers. Slightly bumped with tear in the outer back joints. Faded spine and back-wrapper. With five maps printed on semi-transparent paper in a pocket attached to the back paste-down. Part II was issued in 1937. Lunder germanistische Forschungen 2.

Ställ en fråga

125 kr

Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen

Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen

Lund, C W K Gleerup. 1948. 211 pages. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped. With plates. Unopened. Annotated edition of the Middle Low German text. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 31.

Ny 2024-05-28

Ställ en fråga

150 kr

Rhythm and Word-Order in Anglo-Saxon and Semi-Saxon

Rhythm and Word-Order in Anglo-Saxon and Semi-Saxon

Lund. 1901. vii+(1)+246+(2) pages. Printed wrappers with paper strip on the spine. Missing piece of paper in the lower spine end. Label: "Bilaga till Kristianstads läroverks årsberättelse för läsåret 1901-1902" on the front wrapper. With fold-out tables.

Ställ en fråga

150 kr

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Bromma, Megilla-förlaget. 2006. 321 sidor. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

190 kr

Navigera vidare: 12 3