Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Språk & filologi

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Danske dialekttekster I-V. Jyske Tekster, Ømålstekster 1. Sjællandsk og sydømål, Jyske Tekster, Ømålstekster 2. Fynsk, Ømålstekster 3. De sydfynske Øer.

Danske dialekttekster I-V. Jyske Tekster, Ømålstekster 1. Sjællandsk og sydømål, Jyske Tekster, Ømålstekster 2. Fynsk, Ømålstekster 3. De sydfynske Øer.

København , Akademisk forlag. 1967-1977. 83+65+(2)+75+(1)+77+(3)+80 sid. Trådhäftade, fem volymer. Något kantstötta. Främre omslaget till vol. I något gulnat. Ryggarna på vol. I-III något blekta. Delvis ouppskurna. Komplett svit.

Ställ en fråga

255 kr

Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Festskrift till K. F. Söderwall på hans sjuttioårsdag del 1 januari 1912

Lund, C W K Gleerups förlag. 1911. 366+(1) sidor. Samtida osignerat halvklotband. Originalomslagen ej medbundna. Nött pärm med korta slipor i ryggsluten. Namand. Datum skrivna med bläck på titelbladet i slutet på flera artiklar. Utgiven i 200 numrerade exemplar, detta är nr 110. Med en plansch.

Ställ en fråga

140 kr

Mélanges de philologie offerts a M. Johan Vising par ses élèves et ses amis scandinaves a l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa naissance le 20 avril 1925.

Mélanges de philologie offerts a M. Johan Vising par ses élèves et ses amis scandinaves a l’occasion du soixante-dixième anniversaire de sa naissance le 20 avril 1925.

Göteborg, N. J. Gumpers bokhandel/Paris, Édouard Champion. 1925. xii+419 pages. Contemporary half-leather (E. Hanson, Lund) with raised binds, bound with the original wrappers inside. The lower corners are a bit rubbed. Slightly faded spine with a dark stripe going down the spine. With frontispiece. Owner’s signature on the verso of the half-title: “Fr. Wulff” (Fredrik Wulff, professor of Roman languages at Lund University). Issued in 250 copies, this is no. 17.

Ställ en fråga

375 kr

Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki XXIX-XXX

Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki XXIX-XXX

Helsinki, Société Néophilologique, 1966. Half-cloth bound for university library (Nya Bokbinderiet Kanter & Hansson), bound with the original wrappers inside. Very slightly bumped. A couple of library stamps and labels. Contents: "Les expressions du commandement et de la défense en Latin et leur survie dans les langues Romanes" by Leena Löfstedt (231 pages) and "Der Französische lehngut Mittelniederdeutschen denkmälern von 1300 bis 1600" by Pekka Katara (xii+529 pages+errata sheet).

Ställ en fråga

335 kr

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar.

Uppsala. 1914. (8)+320 sidor. Trådhäftad. Slitet överskjutande omslag med veck, revor och viss pappersförlust. Delvis ouppskuren. Illustrerad. Med en plansch. Upplagan 300 exemplar.

Ställ en fråga

190 kr

Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13 januari 1918.

Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13 januari 1918.

Lund, C.W.K. Gleerups förlag. 1918. (8)+586+(5) sid. +plansch och frontespis. Gediget samtida halvskinnband (E. Hansson, Lund) med upphöjda bind, övre guldsnitt och oskurna främre och nedre snitt. Häftesomslagen medbundna. Något nötta hörn. Mindre bitar av skinnet på främre pärmen har skavts bort. Pärmpappret aningen skavt i nederkanten. Ryggen lätt blekt. Namnteckning i blyerts på det medbundna främre omslaget: ”Fr. Wulff” (romanistprofessor Fredrik Wulff). Enstaka sidor ouppskurna. Festskrift till Esaias Tegnér d.y. Utgiven i 275 exemplar.

Ställ en fråga

600 kr

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Svensk stil. Studier tillägnade Bengt Hesselman

Uppsala. 1935. (8)+160 sidor. Trådhäftad. Något kantstött och fläckigt omslag. Mörknad rygg. Huvudsakligen ouppskuren. Med frontespis. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning genom Nils Svanberg. I.

Ställ en fråga

90 kr

Two works on Finno-Ugric languages

Two works on Finno-Ugric languages

Thomse, Vih: "Den gotiske sprogklassens indflydelse på den finske. En sproghistorisk undersøgelse". (København, Den gyldendalske boghandel. 1869. (2)+165+(1) pages) and Setälä, E. N: "Zur geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den Finnisch-Ugrischen Sprachen" (Helsingfors, Finnischen Litteraturgesellschaft. 1886. xiv+184 pages). Contemporary haf-leather, bound without the original wrappers. Rubbed with speckles on the boards. Brown speckle in the upper corner throughout the volume. Owner's signature and stamp. A few pencil notes.

Ställ en fråga

250 kr

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Parataxis in the Septuagint. A Study of the Renderings of the Hebrew Coordinate Clauses in the Greek Pentateuch

Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia. 1982. vi+198 pages. Printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps inside. With dissertation sheet. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Dissertationes Humanarum Litterarum 31.

Ställ en fråga

110 kr

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Modersmålet i fäderneslandet. Ett urval uppsatser under fyrtio år

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 1999. (16)+731 sidor. Förlagets skinnimiterande band. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 25.

Ställ en fråga

125 kr

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. 2001. (16)+462 sidor. Inbundet pappband. Något tilltryckta ryggslut. Meijerbergs arkiv för svenska ordforskning 29.

Ställ en fråga

150 kr

Verständlichkeit von Informationstexten und ihr Zusammenhang mit personzentrierten Qualitäten

Verständlichkeit von Informationstexten und ihr Zusammenhang mit personzentrierten Qualitäten

Hamburg. 1985. (4)+iii+(7)+247+(3)+108+(1) pages. Printed wrappers. Minor brown speckles on the front-wrapper.

Ställ en fråga

150 kr

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e - XV:e siècles), accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Leipzig, F. C. W. Vogel. 1880 (fourth edition). viii+747 pages. Contemporary half-leather (Jon Olsen) with raised binds and gilt spine decoration, bound without the original wrappers. Rubbed with weak outer hinges. Brown speckle on the fore-edge. Foxing on the end-papers. Owner's signature (Frederik Möller). A couple of pencil notes and ink speckles inside.

Ställ en fråga

140 kr

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e-XV:e siècles) accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Chrestomathie de l'ancien Francais (VIII:e-XV:e siècles) accompagné d'une grammaire et d'un glossaire

Leipzig, F. C. W. Vogel. 1920. xii+548+(3) pages. Publisher's half-cloth, bound without the original wrappers. A bit rubbed. 1 cm tear in the outer back joints. Inner back hinge is a bit weak. The margins of the last 50 pages are slightly soiled. Pencil underlinings in parts of the book. Twelfth edition.

Ställ en fråga

125 kr

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

The Grammar of Nominal Compounding with special reference to Danish, English and French

Odense, Odense University Press. 1978. (2)+250+(1) pages. Printed wrappers. Slightly bumped. The spine is a bit faded. Owner's signature and a few pencil notes inside. Odense University Studies in Linguistics. Vol. 4.

Ställ en fråga

175 kr

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

Studien über das deutsche verbum infinitum. I

København, Ejnar Munksgaard. 1955. 222 pages. Printed wrappers. Creases and a tear of 4,5 cm in the front wrapper. The upper spine end is a bit rubbed. Tear of 1 cm in the back wrapper. A few underlinings and notes inside, some of them written with ballpoint pen. Tape in the lower spine end. Part II was issued in 1957. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, bind 35, nr. 2.

Ställ en fråga

165 kr

En undersökning av Olaus Rudbecks' Disputatio anatomica de circulatione sangvinis, 1652

En undersökning av Olaus Rudbecks' Disputatio anatomica de circulatione sangvinis, 1652

Göteborg. 1974. (2)+iv+28 sidor. Limmat mjukband med ryggremsa (stencilerad). Namnad. Med rättelseblad. Vetenskapligt humanistlatin under stormaktstiden 3.

Ställ en fråga

90 kr

Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt

Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt

Göteborg, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. 1994. 89 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Enstaka recensions- och biblioteksstämplar. Handskrivet pris på främre omslaget.

Ställ en fråga

80 kr

Språkguiden. Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund

Språkguiden. Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund

Liber. 1 uppl. 2014. 368 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Delar av övningarna ifyllda med blyerts. CD-skiva medföljer.

Ställ en fråga

200 kr

The Language of Truth. Charlotte Brontë, the women question, and the novel

The Language of Truth. Charlotte Brontë, the women question, and the novel

Lund, CWK Gleerup. 1974. 152 pages. Printed wrappers. The spine is a bit darkened. With dissertation sheet. Author's dedication. Lund Studies in English 47.

Ny 2024-02-07

Ställ en fråga

150 kr

Läromedel i engelska utgivna i Sverige 1850-1905

Läromedel i engelska utgivna i Sverige 1850-1905

Lund, CWK Gleerup/Liber. 1982. 303 sidor. Limmat mjukband. Studia psychologica et paedagogica. Series altera 58.

Ställ en fråga

125 kr

Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby

Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby

Oslo, Novus Forlag. 1989. xxii+396 pages. Printed wrappers. Speckles and creases on the wrappers. Thumbmark on the top edge. Studia Anglistica Norvegica 4.

Ny 2024-02-07

Ställ en fråga

125 kr

Andreas and the Fates of the Apostles

Andreas and the Fates of the Apostles

Oxford at the Clarendon Press. 1961. liv+(2)+184 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly chipped. Slightly faded spine with a small brown speckle. A few pencil underlinings. Owner's signature: "C.S." Scholarly edition of the Old English text.

Ställ en fråga

115 kr

Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal

Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal

Lund, Studentlitteratur AB. 2009. 239 sidor. Limmat mjukband. Utgå från att produktnyckeln till hemsidan inte fungerar.

Ställ en fråga

200 kr

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

Place-name evidence for the Anglo-Saxon invasion and Scandinavian settlements - eight studies

English Place-Name Society. 1977. (4)+v+(1)+171 pages. Staple-bound with cloth-strip on the spine. Spine ends are slightly bumped. Brown speckles on the front wrapper and the edges. Owner's signature (Niels Lund). Illustrated. Reprint.

Ställ en fråga

140 kr

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. Finsk-svensk storordbok

Porvoo, Wener Söderström. 1976. xv+(1)+1141 pages. Förlagets klotband. Hörn och ryggslut något tilltryckta. Mindre fläckar på ryggen. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

265 kr

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

Lund, Lund University Press. 1997. 222+(1) sidor. Trådhäftad. Blekt rygg. Med disputationsblad. Summary in English. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 52.

Ställ en fråga

140 kr

Ordbok öfver svenska språket. I-II

Ordbok öfver svenska språket. I-II

Stockholm, författarens förlag. 1850-1853. 896+(1)+772 sid. Två samtida, osignerade halvskinnband med guldornerade ryggar. Pärmarna nötta och överdragspappret skavt. 1,5 cm lång glipa i främre ytterfalsen på band I. Innerfalsarna i band II är svaga. Lager-, fukt- och bläckfläckar i delar av inlagan. Fredrik Wulffs (professor i romanska språk vid Lunds Universitet) exlibris på främre spegelbladen. Fredrik & Bängt Wulffs namnteckningar på försättsbladen. Enstaka blyertsanteckningar i form av frågetecken och liknande i första delen. Rättelsebladet i andra delen saknas.

Ställ en fråga

520 kr

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok

Bromma, Megilla-förlaget. 2006. 321 sidor. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

190 kr

Colloquial Romanian. A Complete Language Course

Colloquial Romanian. A Complete Language Course

London, Routledge. Second edition. 1995. viii+318 pages. Printed wrappers with two audio audio cassettes in a plastic box. A couple of minor cracks in the plastic box. The ISBN of the book when sold separately is 0415128986. A later edition has been issued.

Ställ en fråga

190 kr

Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad.

Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad.

Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 2004. 621 sidor. Inbundet pappband. Nedre ryggslutet obetydligt tilltryckt.

Ställ en fråga

140 kr

The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names

The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names

Oxford at the Clarendon Press. 1966. l+(2)+546+(1) pages. Publisher's cloth. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature and a couple of underlinings with ballpoint pen. Reprint of the fourth edition, first issued in 1960.

Ställ en fråga

150 kr

Frank Behre. Papers on English Vocabulary and Syntax. Edited on the occasion of his sixty-fifth birthday 19 2/3 61.

Frank Behre. Papers on English Vocabulary and Syntax. Edited on the occasion of his sixty-fifth birthday 19 2/3 61.

Göteborg. 1961. xvi+(4)+170 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. Dampstains and loss of paper on the dust-jacket. Gothenburg Studies in English 10.

Ny 2024-02-07

Ställ en fråga

100 kr

Hungarian in Words and Pictures (A Textbook for Foreigners). Magyar nyelvkönyv

Hungarian in Words and Pictures (A Textbook for Foreigners). Magyar nyelvkönyv

Budapest, Tankönyvkiadó. 1990. 609 pages. Publisher's cloth. Corners and spine ends are slightly bumped. Speckles on the back board. Page 81 has been repaired with tape. Notes and underlinings with ballpoint pen in the beginning of the book. Illustrated.

Ställ en fråga

250 kr

En undersökning av Anders Spoles Sphaerica et usus globorum, 1694.

En undersökning av Anders Spoles Sphaerica et usus globorum, 1694.

Göteborg. 1974. (2)+iv+92 sidor. Limmat mjukband med ryggremsa (stencilerad). Namnad. Med rättelseblad. Vetenskapligt humanistlatin under stormaktstiden 1.

Ställ en fråga

90 kr

Retoriska övningar. Afthonios' progymnasmata

Retoriska övningar. Afthonios' progymnasmata

Nora, Bokförlaget Nya Doxa. 2002. 160 sidor. Kartonnageband. Hörn och ryggslut något tilltryckta.

Ställ en fråga

200 kr

Åselesvenska 1 (A-B)-2

Åselesvenska 1 (A-B)-2

Studentlitteratur, 1971-1973. viii+(2)+147+(2)+149-240+255 sid. Tre trådhäftade volymer. Med disputationsblad. Lundastudier i nordisk språkvetenskap serie A nr 20 resp. 24.

Ställ en fråga

310 kr

Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch. I-II

Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch. I-II

Heidelberg, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung. 1910-1911. vii+(1)+808+(4)+809-1722 pages. Publisher's quarter-cloth, two volumes. Corners and spine ends are a bit rubbed. Tear of 4 cm in the outer back joints of vol. I. The inner front hinge of vol. I is weak. Two minor speckles on the fore-edge of vol. II. Germanische Bibliothek. I. Sammlung. IV. Reihe. Erster Band.

Ställ en fråga

315 kr

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland. Inspelningar från Örträsk socken - utskrivna och kommenterade

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland. Inspelningar från Örträsk socken - utskrivna och kommenterade

Umeå, Institutet för språk och folkminnen i Umeå. 1986. 147 sidor. Limmat mjukband. Aningen kantstötta hörn. Dedikation från utgivaren. Skrifter utgivna av Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter nr 7.

Ställ en fråga

90 kr

Proverbes en Rimes. Text and Illustrations of the Fifteenth Century from a French Manuscript in the Walters Art Gallery Baltimore.

Proverbes en Rimes. Text and Illustrations of the Fifteenth Century from a French Manuscript in the Walters Art Gallery Baltimore.

Baltimore, the Johns Hopkins Press. 1937. viii+(2)+117+(3) pages. Publisher's decorated cloth. Corners and spine ends are a bit bumped. The spine is a bit faded. With CLXXXVI plates (facsimile reprints of the illustrations of the manuscript).

Ställ en fråga

190 kr

Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology

Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology

Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company. 2007. xvi+(2)+431+(2) pages. Printed wrappers. Corners are slightly bumped. Library stamp on the front paste-down. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 23.

Ställ en fråga

215 kr

Rysk-svenskt lexikon

Rysk-svenskt lexikon

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1968. xii+564 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Slitet skyddsomslag med blekt rygg, revor och fläckar. Namnad. Fjärde tryckningen.

Ställ en fråga

85 kr

Der Ackermann aus Böhmen. I. Bibliographie, Philologische Einleitung, Kritischer Text mit Apparat, Glossar.

Der Ackermann aus Böhmen. I. Bibliographie, Philologische Einleitung, Kritischer Text mit Apparat, Glossar.

København, Ejnar Munksgaard. 1951. 252+(4) pages. Printed wrappers. Minor brown speckles on the spine. 2 cm tear on the front wrapper. With plates. Scholarly edition of the Middle High German text. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske meddelelser, bind XXXII, nr. 4.

Ställ en fråga

165 kr

Fonematiska studier i skånska dialekter

Fonematiska studier i skånska dialekter

Lund, Studentlitteratur. 1969. 224 sidor. Limmat mjukband. Något tilltryckt ryggfot. Ett par streck på främre omslaget. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 19.

Ny 2024-02-20

Ställ en fråga

150 kr

SFI-boken LÄS! Kurs C och D

SFI-boken LÄS! Kurs C och D

Malmö, Gleerups. 2010. 192 sidor. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Kulspetsstreck på främre pärmen. Stämpel: "Vuxenutbildningscentrum Finspång" på titelbladet. Med ljud-CD. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

175 kr

Svensk-isländsk ordbok. Sænsk-íslensk orðabók

Svensk-isländsk ordbok. Sænsk-íslensk orðabók

Stockholm, Rabén & Sjögren. 1986. xcviii+849 sidor. Inbundet pappband. Något nött med 5 cm lång spricka i främre ytterfalsen. Ryggen något blekt.

Ny 2024-02-22

Ställ en fråga

200 kr

Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache

Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1949, third edition. vii+(1)+227+(2) pages. Publisher's cloth. Slightly bumped. A couple of library stamps.

Ställ en fråga

90 kr

Svenska Akademiens språklära

Svenska Akademiens språklära

Norstedts Akademiska Förlag. 2003. 342 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Varierande papperskvalitet på sidorna. Stämpel: "S:t Petri Skola".

Ställ en fråga

125 kr

Teacher talk. How teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language

Teacher talk. How teachers modify their speech when addressing learners of Swedish as a second language

Lund University Press. 1987. 134 pages. Printed wrappers. The front wrapper is a bit darkened. Author's dedication. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

90 kr

Navigera vidare: 12