Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Samhälle & politik

  • Max 55 kr porto inom Sverige.
  • 6% moms ingår i alla priser.

Brief History of the Revolutionary Activities of Comrade Kim Il Sung

Foreign Languages Publishing House. 1969. (2)+295+(1) sidor. Gott skick. Inbunden. Något kantstötta hörn och rygg. Med en plansch. / Hard-cover. Corners and spine are slightly bumped. With one plate.

Ställ en fråga

130 kr

Den stora polemiken - Polemiken om generallinjen i den internationella kommunistiska rörelsen

Oktoberförlaget, 1977. 416+(3) sid. 8:o. Vikt: 590 gram. Inbundet pappband med skyddsomslag. Mindre

Ställ en fråga

80 kr

 Kent Zetterberg (red.): Totalförsvar och atomvapen. Tre studier kring uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och kärnvapendimensionen 1950-1970

 Försvarshögskolan. 2001. 217 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

110 kr

 Lina Carls: Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

 Nordic Academic Press. 1 uppl. 2004. 448 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något vågigt skyddsomslag.

Ställ en fråga

100 kr

 Meyerson, Per-Martin: Staten Israel - drömmar och verklighet. Sionismen i kritisk belysning

 Sekel Bokförlag/Isell & Jinert. 2005. 431 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag.

Ställ en fråga

200 kr

 Per Borg: Systemskifte. En studie av tröghet vid fyra brytpunkter inom svensk välfärdspolitik

 Acta Universitatis Stockholmiensis. 2004. (4)+308 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

100 kr

 Ulf Andréasson: Arbetslösa i rörelse. Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34

 Gidlunds förlag. 2008. 288 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband.

Ställ en fråga

100 kr

Aant Elzinga et al. (eds.): In science we trust? Moral and political issues of science in society

Lund University Press. 1990. 392 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly faded spine.

Ställ en fråga

90 kr

Agneta Hedblom: Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av differentiering, inklusion och marginalisering

Lunds Universitet. 2004. 207 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Obetydligt kantstött rygg.

Ställ en fråga

80 kr

Alain Imboden: The Propaganda of Progress. The Case of Swedish Housing Exhibitions

Acta Universitatis Upsaliensis. 2005. 171+(5) sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers. Corners are very slightly bumped. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

90 kr

Alexandra Bogren: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi

 Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2003. 352 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött och skavd pärm.

Ställ en fråga

170 kr

Allan M Din (red.): Arms and Artificial Intelligence - Weapons and Arms Control Applications of Advanced Computing

Oxford University Press, 1987. xiv+229 sid. 8:o. Vikt: 565 gram. Inbundet klotband med skyddsomslag. Mindre stämpel på f örsättsbladet, annars mycket gott skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

85 kr

Anders Hylmö: Disciplined reasoning: Styles of reasoning and the mainstream-heterodoxy divide in Swedish economics

Lund University. 2018. 345+(15) sidor. Nära nyskick. Original printed wrappers.

Ställ en fråga

90 kr

Anders L Johansson & Lars Magnusson: LO. 1900-talet och ett nytt millenium

Atlas. 2012. 431 sidor. ISBN 9789173874197! Gott skick. Kartonnageband (skyddsomslaget saknas). Något blekt pärm. Något kantstött rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

105 kr

Anders Olshov: Øresundsregionen. Københavns outnyttjade möjlighet / Öresundsregionen. Kopenhavns outnyttjade möjlighet

Gyldendal Business. 2013. 250 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Illustrerad.

Ställ en fråga

135 kr

Andrew Hinde: Demographic Methods

ISBN 0340718927 Gott skick. Soft-cover. Minor tear in the front cover. A couple of library stams inside.

Ställ en fråga

90 kr

Ankie Hoogvelt: Globalization and the Postcolonial World

Palgrave, 2001 (andra uppl.). xix+325 sid. 8:o. Vikt: 429 gram. Häftad.

Ställ en fråga

100 kr

Ann Olesén: Tredje ålderns hus - en spansk boendemiljös betydelse för kvinnors livsprojekt

Stockholms universitet. 1999. (10)+213 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Enstaka biblioteksstämplar. Hörnen obetydligt kantstötta. Med planscher.

Ställ en fråga

80 kr

Anna Hedenus, Sofia Björk & Oksana Shmulyar Gréen: Feministiskt tänkande och sociologi. Teorier, begrepp och tillämpningar

 Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2015. 285 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Namnad. Enstaka förstrykningar. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

185 kr

Anne Ryen: Kvalitativ intervju - från vetenskapsteori till fältstudier

Liber. 1 uppl. 2004. 248 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött.

Ställ en fråga

130 kr

Annika Capelán Köhler: Fibre Formations

Media-Tryck. 2017. 280 sidor. ISBN 9789177532026 Nära nyskick. Soft-cover. With dissertation sheet. Illustrated.

Ställ en fråga

110 kr

Anthony T. Fiscella : Universal Burdens. Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore

Media-Tryck. 2015. 464 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. / Original printed wrappers.

Ställ en fråga

80 kr

Antonina Bakardijieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim (red.): EU och de nya säkerhetshoten. Europaperspektiv 2016

Santérus Förlag. 2016. 288 sidor. Mycket gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Obetydligt kantstött rygg.

Ställ en fråga

105 kr

Berglind Hallgrimsdóttir: A ten-year development of accessibility in the outdoor environment. Municipal challenges and older people’s perception

Lund University. 2016. xxiii+(1)+135+(37)+31+(43) sidor. Nära nyskick. Original printed wrappers.

Ställ en fråga

85 kr

Bo Göransson (ed.I): Gender-Specific Research and Development. How Women Researchers respond to the Needs of Women End-Users in China, Poland and Sweden

Nära nyskick. Research Policy Institute. 2010. 295 pages. Soft-cover.

Ställ en fråga

90 kr

Bo K. A. Huldt: Vapen till tredje världen. Den internationella vapenhandeln i ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Försvarets forskningsanstalt. 1980. (8)+363 sidor. Gott skick. Inbunden. Något kantstött. Enstaka biblioteksstämplar och mindre anteckning på sid. (4). Illustrerad.

Ställ en fråga

120 kr

Bo Petersson: National Self-Images and Regional Identities in Russia

Ashgate. 2001. x+220 sidor. Gott skick. Hard-cover. Slightly bumped. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

105 kr

Bridget Anderson & Isabel Shutes: Migration and Care Labour. Theory, Policy and Politics

Palgrave Macmillan. 2014. xii+235+(5) sidor. Gott skick. Hard-cover. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

130 kr

Carolyn Hannan: Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : concepts, goals, rationales and institutional arrangements. Part one.

Gott skick. Softcover. Library stamps. Part one of two.

Ställ en fråga

120 kr

Cathrin Wasshede: Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt

Bokbox förlag. 1 uppl. 2010. 350 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Enstaka hundöron och förstrykningar.

Ställ en fråga

135 kr

Cecilia M. Bailliet: Between Conflict & Consensus: Conciliating Land Disputes in Guatemala

Pocketbok Institute for Public & International Law. University of Oslo, Norway. 2002. xv+(3)+706 sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers. The upper right corner of the front cover is very slightly bumped. Illustrated.

Ställ en fråga

90 kr

Charles E Lindblom: Inquiry and Change. The Troubled Attempt to Understand & Shape Society

Gott skick. Limmat mjukband. Förstrykningar i delar av inlagan.

Ställ en fråga

100 kr

Chris Mathieu: The Moral Life of the Party. Moral Argumentation and the Creation of Meaning in the Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties

Lund University. 1999. 404+(7) sidor. ISBN 9189078969 Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped. Crease in the front cover. Pencil notes and underlinings inside. With disser tation sheet. Lund Dissertations in Sociology 30.

Ställ en fråga

125 kr

Christer Jönsson & Magnus Jerneck (red.): I ledande ställning : vänbok till Lars-Göran Stenelo

Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2006. 354 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband. Ryggen obetydligt kantstött.

Ställ en fråga

110 kr

Dan Andersson : Så fick Sverigedemokraterna makt

Hjalmarson & Högberg Bokförlag. 1 uppl. 2014. 185 sidor. ISBN 9789172241930 Mycket gott skick. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

130 kr

Dan Banik (ed.): Poverty, Politics and Development. Interdisciplinary Perspectives

Fagbokforlaget. 2006. 355 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

95 kr

David G Victor, David R Hults & Mark Thurber (ed.): Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply

Cambridge University Press. 2012. xix+(1)+1014 sidor. Mycket gott skick. Soft-cover. A bit bumped spine. Minor creases in the corners on the front cover. Illustrated.

Ställ en fråga

265 kr

Diana Amnéus & Katinka Svanberg-Torpman: Peace and security: current challenges in international law

Studentlitteratur, 2008. 419 sid. 8:o. Vikt: 604 gram. Limmat mjukband. Förstrykningar i inlagan, annars fint skick.

Ställ en fråga

80 kr

Did Edgerton, Björn Fryklund & Thomas Peterson: "Until the Lamb of God appears..." The 1991 parliamentary election : Sweden chooses a new political system

 Lund University Press/Chartwell-Bratt Ltd. 1994. 267+(1) sidor.Gott skick. Trådhäftad med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Dedikation från förf. / Original printed wrappers with dust-j acket. Slightly bumped dust-jacket. Authors' dedication.

Ställ en fråga

130 kr

Dorothy E. Smith: Writing the Social. Critique, Theory, and Investigations

University of Toronto Press. 1999. 307 sidor. Gott skick. Soft-cover. Slightly bumped. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

85 kr

Edv. (=Edvard) Lehmann: Fremtidens kvindesag

V. Pios boghandel. 1914. 68 sidor. Dåligt skick. Trådhäftad. Nött pärm med revor och pappersförlust. Löst främre omslag. Mindre reva på smutstitelbladet. Med dedikation från förf. på smutstitelbladet: "Til Martin P:son Nilsson / fram Edv. Lehmann / nos proelia virginum / sectis in iuvenes unguibus acrium / cantamus -".

Ställ en fråga

150 kr

Emrehan Zeybekoğlu & Bo Johansson: Migration and Labour in Europe. Views from Turkey and Sweden

Marmara University Research Center for International Relations (MURCIR) & Swedish National Institute for Working Life (NIWL). 2003. ix+(1)+306 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped with crease in the upper corner of the back cover.

Ställ en fråga

140 kr

Erik Ljungar: Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige

Stockholm University, 2007. 181 sid. 8:o. Vikt: 319 gram. Limmat mjukband. Fint skick.

Ställ en fråga

90 kr

Fariba Adelkhah: Being Modern in Iran

ISBN 0231119402 Columbia University Press, 2000. xiv+190 sid. 8:o. Vikt: 374 gram. Inbundet klotband med skyddsomslag. Förstrykningar i blyerts, annars fint skick.

Ställ en fråga

110 kr

Fay Chung: Re-Living the Second Chimurenga. Memoires from Zimbabwe's Liberation Struggle

Mycket gott skick. Soft-cover. A couple of library stamps. Illustrated.

Ställ en fråga

110 kr

Fernando Coronil: The Magical State. Nature, Money, and Modernity in Venezuela

The University of Chicago Press. 1997. xviii+447 sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers. Minor crease in the front cover. Owner's signature inside. Illustrated.

Ställ en fråga

95 kr

Fischer-Hübner, Simone. - Duquenoy, Penny. - Martucci, Leonardo. - Zuccato, Albin. - SpringerLink (O: The Future of Identity in the Information Society: Proceedings of the Third IFIP WG 9.2, 9.6/ 11.6, 11.7/FIDIS International Summer School on The Futu

Boston, MA : International Federation for Information Processing. 2008. Mycket gott skick. xii+461 sid. 8:o. Vikt: 924 gram. Hard-cover.

Ställ en fråga

100 kr

George Strachal (red.) : Man kan om man får. Forskning, handikapp, samhälle

LiberFörlag. 1981. 262 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstötta hörn. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Gudmund J. W. Smith & Ingegerd M. Carlsson (eds.): Process and personality. Actualization of the personal world with process oriented methods.

 Ontos verlag. 2008. (12)+299+(1) sidor.Gott skick. Hard-cover. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

125 kr

Gun-Marie Frånberg (ed.): The Social Construction of Gender in Different Cultural Contexts. Articles written by Researchers in Australia, Finland, Norway, Russia, Sweden and th

Fritzes Customer Service. 1998. 229 sidor. Gott skick. Hard-cover. A couple of library stamps.

Ställ en fråga

170 kr

Navigera vidare: 12 3