Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Filosofi & idéhistoria

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Menniskans sanna värde

Menniskans sanna värde

Stockholm, tryckt hos P. G. Berg. 1867. (4)+232 sidor. Samtida osignerat halvklotband, häftesomslagen ej medbundna. Något nött och blekt pärm. Mindre del av överdragspappret har lossnat. Lagerfläckar i delar av inlagan. Övers. av "S.M." (Anne Sofia Moll). Mer utkom.

Ställ en fråga

125 kr

Historia Calamitatum

Historia Calamitatum

Paris, Librairie Philosophique J. Vrin. 1967. 125+(2) pages. Printed wrappers. Slightly bumped with owner's signature on the front wrapper. Annotated edition of the Latin text (no translation is insluded). Introduction and commentary in French. Bibliothèque des textes philosophiques.

Ställ en fråga

125 kr

Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft

Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft

Lund, C W K Gleerup. 1949. viii+453+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag.Studia Psychologica et Paedagogica. Series altera. Invesitgationes II.

Ställ en fråga

100 kr

Perspektiv på kvalitativ metod

Perspektiv på kvalitativ metod

Studentlitteratur, 2004. 222 sidor. Limmat mjukband. Något skavd i kanterna.

Ställ en fråga

80 kr

Europas idéhistoria. Medeltiden. Tankens pilgrimer

Europas idéhistoria. Medeltiden. Tankens pilgrimer

Stockholm, Natur & Kultur. 2002. 387 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Något vågigt och skavt skyddsomslag. Med planscher.

Ställ en fråga

175 kr

Om statsförfattningarnas anda och dess inflytande på lagstiftningen

Om statsförfattningarnas anda och dess inflytande på lagstiftningen

Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. 1827. lxxx+(6)+334 sidor. Trådhäftad utan omslag. Nött med veck i hörnen tom sid. lxv och från sid. 267. Reva på titelbladet och mindre pappersförlust i yttermarginalen på sid. 329 (ingen text saknas). Handskriven anteckning samt biblioteksstämpel (gallringsstämpel) på titelbladet. Bläckfläck i yttermarginalen på sid. 329-334. Enstaka fläckar till följd av ålder i inlagan. Ovanlig.

Ställ en fråga

160 kr

Erik XIV:s etiska föreställningar och deras inflytande på hans politik

Erik XIV:s etiska föreställningar och deras inflytande på hans politik

Uppsala. 1945. 261 sidor. Trådhäftad. Något kantstött med veck i omslaget. Namnad. Lychnos-bibliotek 9.

Ställ en fråga

125 kr

Antisemitism. Part One of The Origins of Totalitarianism

Antisemitism. Part One of The Origins of Totalitarianism

San Diego, Harcourt Brace & Company. 1985. 136+(1) sidor. Limmat mjukband. Inplastad. Utrangerat biblioteksexemplar med enstaka etiketter och stämplar.

Ställ en fråga

90 kr

Problèmes. Tome I. Sections I-X

Problèmes. Tome I. Sections I-X

Paris, Les belles lettres. 2002. liv+(2)+8+(1)+216+179+(2) pages. Printed wrappers. Reprint of the edition from 1991. Bilingual edition - annotated edition of the Greek text with French translation.

Ställ en fråga

175 kr

Problèmes. Tome II. Sections XI-XXVII

Problèmes. Tome II. Sections XI-XXVII

Paris, Les belles lettres. 2002. (6)+285+231+(4) pages. Printed wrappers. Minor crease in the lower corner of the first 80 pages. Reprint of the edition from 1993. Bilingual edition - annotated edition of the Greek text with French translation.

Ställ en fråga

175 kr

Problemata Physica

Problemata Physica

Berlin, Akademie Verlag. 1991. 766+(1) pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly bumped and chipped. Heavily annotated German translation by Hellmut Flashar. Fourth edition. Aristoteles Werke in Deutscher Übersetzung. Band 19.

Ställ en fråga

250 kr

Världsbilder och livsideal. Studier i jämförande idéhistoria

Världsbilder och livsideal. Studier i jämförande idéhistoria

Lund, CWK Gleerup. 1968. 508 sidor. Trådhäftad. Fläckigt och lätt kantstött överskjutande omslag. Enstaka blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

100 kr

Studier tillägnade Efraim Liljeqvist. 1-2

Studier tillägnade Efraim Liljeqvist. 1-2

Lund, 1930. xiii+(3)+586+xi+(3)+507+(1) sid. Två eleganta samtida halvskinnband (E. Hanson, Lund) med upphöjda bind och medbundna häftesomslag. Skinnet och pärmpappret en aning skavda i nederkanten. Ryggarna något blekta och fläckiga. Mindre svart fläck i nedre hörnet på främre pärmen till andra bandet. Bakre innerfalsen till andra bandet något svag. Blyertsnamnteckning på häftesomslaget i första bandet: ”Wulff” (troligen bibliotekarie Bängt Wulff, författare till bibliografin i andra bandet). Med frontespis. Kort med tryckt dedikation från redaktörerna, subskriptionserbjudande samt beställningssedel för verket medbundna. Med rättelseblad till andra bandet. Utgiven i 250 numrerade exemplar, detta är nr 64.

Ställ en fråga

675 kr

Om undran inför samhället

Om undran inför samhället

Uppsala, Argos. 1970. 131 sidor. Trådhäftad. Blekt rygg. Mindre veck i hörnen på främre omslaget. Namnad.

Ställ en fråga

80 kr

Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia

Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 5 uppl. 1972. 306 sidor. Limmat mjukband. Något skavd i kanterna. Ryggen något gulnad. Blyertsförstrykningar i vissa kapitel.

Ställ en fråga

140 kr

Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945

Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945

Stockholm, Natur och Kultur. 1999. 559 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något veckat. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

100 kr

Elemente einer politischen Ökonomie im Werke Machiavellis

Elemente einer politischen Ökonomie im Werke Machiavellis

Bern, Verlag Paul Haupt. 1983. 224+(1) pages. Printed wrappers. Slightly bumped. Minor spots on the top edge.

Ställ en fråga

130 kr

Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-1968

Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900-1968

Bokförlaget Daidalos. 1991. 365+(3) sidor. Limmat mjukband. Fläck och mindre reva på ryggen. Sid. 161-224 tryckta på blankare papper än resten av boken.

Ställ en fråga

100 kr

Bild och dialektik

Bild och dialektik

Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1991. 296 sidor. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

200 kr

Aurora Torealis. Studies in the history of science and ideas in honor of Tore Frängsmyr

Aurora Torealis. Studies in the history of science and ideas in honor of Tore Frängsmyr

Sagamore Beach, Science History Publications. 2008. vi+314 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. Spine ends are slightly bumped.

Ställ en fråga

150 kr

Tidens historia

Tidens historia

Stockholm, Atlantis. 2000. 320 sid. Inbundet pappband med skyddsomslag. Obetydligt blekt rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

100 kr

Bidrag till oftalmologiens historia i Sverige

Bidrag till oftalmologiens historia i Sverige

Uppsala. 1958. 300 sidor. Gott skick. Förlagets inbundna klotband med båda omslagen medbundna. Något kantstött. Ryggen något blekt. Bortrivet försättsblad. Illustrerad.

Ställ en fråga

120 kr

Barnet, libido och samhället. Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-1960

Barnet, libido och samhället. Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-1960

Grängesberg, Höglunds. 1994. 361+(2) sidor. Limmat mjukband. Veck i omslagets hörn. Mindre stötmärke i övre ryggslutet. Illustrerad.

Ställ en fråga

125 kr

Döden, livet och verkligheten. Essäer

Döden, livet och verkligheten. Essäer

Bokförlaget Thales. 2 uppl. 2005. 198 sidor. ISBN 9172350512 Mycket gott skick. Trådhäftad.

Ställ en fråga

90 kr

Bidrag till de sociala undersökningarnas historia. Eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi

150 kr

Weder Gut noch Böse. Warum sich Menschen wie verhalten

Weder Gut noch Böse. Warum sich Menschen wie verhalten

Berlin, LIT Verlag. 2012. 358 pages. Hard-cover. The upper corner of the front board is very slightly bumped. Summary in English. Kultur. Forschung ung Wissenschaft. Band 17.

Ställ en fråga

190 kr

Virtue Ethics, Bioethics and the Ownership of Biological Material

Virtue Ethics, Bioethics and the Ownership of Biological Material

Royal Institute of Technology, KTH. 2008. viii+ca 200 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

90 kr

Om døden. En almenfattelig fremstilling I-II

Om døden. En almenfattelig fremstilling I-II

Det nordiske forlag. 1903. (20)+473+(6)+320 sidor. Hyggligt skick. Två trådhäftade band. Något nötta pärmar med revor och mindre pappersförlust. Upplagan 1500 ex. På danska.

Ställ en fråga

150 kr

Sören Kierkegaards etiska åskådning. Med särskild hänsyn till begreppet

Sören Kierkegaards etiska åskådning. Med särskild hänsyn till begreppet "den enskilde"

Stockholm, A.-B. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag. 1918. xii+314 sidor. Biblioteksbundet klotband. Häftesomslagen ej medbundna. Något nött. Enstaka biblioteksstämplar och -etiketter.

Ställ en fråga

100 kr

Problemet om viljans frihet, kritiskt och logiskt undersökt

Problemet om viljans frihet, kritiskt och logiskt undersökt

Helsingfors, J. C. Frenckell & Son. 1868. (4)+168 sidor. Samtida osignerat halvskinnband, häftesomslag ej medbundna. Nötta hörn. Ryggen något blekt. Per-Erik Böklings namnteckning. Enstaka bruna prickar i inlagan, annars ett bra exemplar. Identisk med "Undersökning af läran om viljans frihet, med särskilt afseende å Kants behandling af problemet".

Ställ en fråga

300 kr

Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historiens hufvudepoker betraktade ur filosofisk synpunkt. I-II

Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historiens hufvudepoker betraktade ur filosofisk synpunkt. I-II

Helsingfors, 1870-1871. (4)+iv+5-405+(1)+vii+(1)+416 sid. Samtida halvskinnband, häftesomslagen ej medbundna. Nött och något fläckig pärm med 1 cm lång glipa i främre ytterfalsens överdel. Lagerfläckar i ung. halva boken, ganska rejält på vissa sidor. De sista 80 sidorna är något vågiga.

Ställ en fråga

200 kr

Sockerförsöket. Kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

Sockerförsöket. Kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

Lund, Arkiv förlag. 2006. 377 sidor. Limmat mjukband. Pandora-serien XI/Linköping Studies in Arts and Science 348.

Ställ en fråga

225 kr

Kritik öfver den Boströmska filosofien 1-2

Kritik öfver den Boströmska filosofien 1-2

Z. Haeggströms Förlag, 1859-1860. (2)+96+82 sid. Båda delarna sammanbundna i ett samtida halvklotband. Omslagen ej medbu ndna. Något nött. Inlagan något brunfläckad till följd av ålder.

Ställ en fråga

250 kr

Homo academicus

Homo academicus

Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1996. 304 sidor. Limmat mjukband. Veck i övre hörnet på främre omslaget. Moderna franska tänkare 27.

Ställ en fråga

200 kr

Om televisionen. Följd av Journalistikens herravälde

Om televisionen. Följd av Journalistikens herravälde

Brutus Östlings bokf Symposion. 1998. 128 sidor. Limmat mjukband. Veck på smutstitelbladet samt mindre veck i nedre hörnet på bakre omslaget.

Ställ en fråga

80 kr

Texter om de intellektuella. En antologi

Texter om de intellektuella. En antologi

Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1992. 208 sidor. Limmat mjukband. Mindre veck i pärmen.

Ställ en fråga

100 kr

Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära

Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1975. xv+(1)+319 sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Slitet skyddsomslag med veck och revor. Namnteckning och enstaka kulspetsförstrykningar. Illustrerad. Lychnos-bibliotek 28.

Ställ en fråga

175 kr

Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné

Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné

Stockholm, Natur & Kultur. 2019. 516 sidor. Förlagets klotryggband. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Lund, Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. 1997. 126 sidor. Limmat mjukband. Illustrerad. Ugglan. Lund Studies in the History of Science and Ideas 10.

Ställ en fråga

90 kr

Risk och Historia 1-2

Risk och Historia 1-2

Lund, Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. 2000-2002. 122+92 sid. Två limmade mjukband. Obetydliga veck i omslagen. Illustrerade. Ugglan. Lund Studies in the History of Science and Ideas 14 & 16.

Ställ en fråga

200 kr

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Lund, Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. 1991. 53 sidor. Limmat mjukband. Illustrerad. Ugglan. Lund Studies in the History of Science and Ideas 1.

Ställ en fråga

90 kr

Religio Medici. Urn Burial and Christian Morals

Religio Medici. Urn Burial and Christian Morals

Canterbury, G. Moreton. 1894. viii+210+13 sidor. Förlagets klotband. Nött pärm och svag främre innerfals. Namnteckning och tillskrift. Enstaka lagerfläckar och blyertsförstrykningar. Med frontespis.

Ställ en fråga

125 kr

The Humanist Tradition in the West

The Humanist Tradition in the West

London, Thames and Hudson. 1985. 208 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. Minor bump mark on the dust-jacket. Illustrated.

Ställ en fråga

100 kr

The Anatomy of Melancholy I-VI

The Anatomy of Melancholy I-VI

Oxford at the Clarendon Press. 1995-2000. Vol. I-III are reprints with corrections, vol. IV-VI are first editions. lxxi+(1)+675+viii+(6)+443+xi+(7)+807+xvi+362+xiv+312+xi+(1)+461 pages. Publisher’s cloth, six volumes. All volumes except vol. III with dust-jackets. The spine ends of the boards are very slightly bumped. Bump mark on the back-board of vol. V. Slightly creased and bumped dust-jackets with traces of removed price-labels. Yellow speckles and a couple of tears (0,5-2 cm) on the dust-jackets of vol. I and II. A couple of dark strokes on the dust-jacket of vol. IV. Minor coffee stain on the dust-jacket of vol. VI. Vol. III appears to be a print on demand reprint, the printing quality is slightly different from the other volumes. Pages 515-518 in volume I are loose. Minor brown speckles on page 246 in volume I and pages 18-19 in volume II, otherwise the contents are clean. Complete set of this important scholarly edition of Burton’s text.

Ställ en fråga

16000 kr

An Inquiry into Cultural Semiotics. Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

An Inquiry into Cultural Semiotics. Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

Lund University. 2007. (8)+ii+287 pages. Original printed wrappers. Author's dedication. With dissertation sheet.

Ställ en fråga

80 kr

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1918-1968.

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1918-1968.

Lund, C W K Gleerup. 1968. 191 sidor. Trådhäftad. Rygghuvudet mycket obetydligt tilltryckt. Dedikation från förf. Scripta Minora. Regiae Socitetatis Humaniorum Litterarum Lundensis. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. 1967-1968:2

Ställ en fråga

100 kr

Torbern Bergman’s Foreign Correspondence. Volume one.

Torbern Bergman’s Foreign Correspondence. Volume one.

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1965. lvi+(2)+466 pages+plates. Printed wrappers. The over-sized wrappers are slightly bumped and chipped. Minor stains on the spine. Lychnos-bibliotek 23:1. Everything issued.

Ställ en fråga

150 kr

Omnium-gatherum. Philosophical essays dedicated to Jan Österberg on the occasion of his sixtieth birthday

Uppsala University. 2001. (10)+365+(9) pages. Original printed wrappers. Corners and spine are slightly bumped. Uppsala Philosophical Studies 50.

Ställ en fråga

120 kr

Vad är vetenskap egentligen?

Vad är vetenskap egentligen?

Bokförlaget Nya Doxa. 1995. 192 sidor. Limmat mjukband. Lite skavd i kanterna. Namnad. Sporadiska förstrykningar.

Ställ en fråga

100 kr

Philosophie des Geistes, Philosophie der Psychologie. Akten des 9. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 19. bis 26. August 1984, Kirchberg am Wech

Philosophie des Geistes, Philosophie der Psychologie. Akten des 9. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 19. bis 26. August 1984, Kirchberg am Wech

Hölder-Pichler-Tempsky. 1985. 662+(2) pages. Original printed wrappers. Slightly bumped. Loss of paper in the upper part of the fly-leaf. Conference proceedings with papers in English and German.

Ställ en fråga

120 kr

Navigera vidare: 12 3 4