Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Psykologi & pedagogik

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Speciallärarutbildningens organisation. Förslag angivet av 1960 års lärarutbildningssakkunniga

Speciallärarutbildningens organisation. Förslag angivet av 1960 års lärarutbildningssakkunniga

Stockholm. 1961. (1)+ii+2-111 sidor. Klammerhäftad med ryggremsa i klot (stencilerad). Veck i omslaget. Övermarginalen något blekt. Blyertsnamnteckning och enstaka blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

150 kr

Vanvettets kurer. Om schizofreni

Vanvettets kurer. Om schizofreni

Stockholm, Apotekarsocieteten. 1999. 203 sidor. Inbundet pappband. Ryggfoten något tilltryckt. Namnad. Illustrerad.

Ställ en fråga

100 kr

Det sinnesslöa skolbarnet. Undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954

Det sinnesslöa skolbarnet. Undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954

Linköping, Linköpings Universitet. 2000. 395 sidor. Limmat mjukband. Omslaget obetydligt skavt i kanterna. Dedikation från förf. samt tillskrift. Linköping Studies in Art and science 220.

Ställ en fråga

200 kr

Skolreformen. En sammanfattning av skolkommissionens betänkande

Skolreformen. En sammanfattning av skolkommissionens betänkande

Lund, C W K Gleerup. 1948. 112 sidor. Trådhäftad. Obetydligt kantstött överskjutande omslag. Delvis ouppskuren. Skrifter utgivna av Sveriges yngre läroverkslärares förening 5.

Ställ en fråga

90 kr

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt

Liber. 2 uppl. 2014. 250 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött.

Ställ en fråga

210 kr

Bygga broar och öppna dörrar. Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Bygga broar och öppna dörrar. Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Stockholm, Liber. 2016. 217 sidor. Trådhäftad. Enstaka förstrykningar i kulspets. Andra och senaste upplagan.

Ställ en fråga

200 kr

Psykoterapeutiska interventioner under spädbarnsperioden. Det empiriska underlaget för boken

Psykoterapeutiska interventioner under spädbarnsperioden. Det empiriska underlaget för boken "Mor och barn i ingenmansland"

Trelleborg, Förlagshuset Swedala. 1992. ix+(1)+187 sidor. Trådhäftad. Något skavd i kanterna. Ryggen något blekt. Namnad.

Ställ en fråga

90 kr

Social Change and Prejudice including Dynamics of Prejudice

Social Change and Prejudice including Dynamics of Prejudice

London, The Free Press of Glencoe. 1964. xi+(1)+337 pages. Publisher's cloth. Corners and spine ends are a bit bumped. Reprint, first issued in 1950.

Ställ en fråga

100 kr

Dimensional Psychopathology

Dimensional Psychopathology

Cham, Springer. 2018. xiii+(1)+300 pages. Hard-cover. The upper spine end is very slightly bumped. Latest edition.

Ny 2024-04-18

Ställ en fråga

300 kr

Elefanten i klassrummet. Att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Elefanten i klassrummet. Att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik

Stockholm, Liber. 2011. 228 sidor. Trådhäftad. Enstaka blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

175 kr

The Winner's Brain. 8 Strategies Great Minds Use to Achieve Success

The Winner's Brain. 8 Strategies Great Minds Use to Achieve Success

Da Capo Press. 2010. viii+(2)+226 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget aningen kantstött.

Ställ en fråga

80 kr

Att vara och att bli till. En kurs i metafysik och ontologi

Att vara och att bli till. En kurs i metafysik och ontologi

Stockholm, Veritas. 2003. 215 sidor. Limmat mjukband. Liten glipa i främre ytterfalsens överdel. Namnteckning och enstaka blyertsförstrykningar. Ingår i serien "Filosofins grundproblem".

Ställ en fråga

145 kr

How Children learn Mathematics. Teaching Implications of Piaget's Research

How Children learn Mathematics. Teaching Implications of Piaget's Research

London, The Macmillan Company. 1971. viii+(2)+310 sidor. Inbundet pappband. Något tilltryckta ryggslut. Namnad. Illustrerad. / Hard-cover. Spine ends are slightly bumped. Owner's signature. Illustrated.

Ställ en fråga

125 kr

Människokunskap ur ett helhetsperspektiv.

Människokunskap ur ett helhetsperspektiv.

Om elever med psykiska särdrag/psykos, om specialpedagogik och helhetsperspektiv med djup och konflikt, om kunskapsbildning i undervisning, utbildning och forskning. Mölndal, Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs Universitet. 1983. (4)+263 sidor. Limmat mjukband. Aningen kantstötta hörn. Dedikation från förf. Rapport nr 1.

Ställ en fråga

125 kr

Misslyckandets män. Om den militära inkompetensens psykologi

Misslyckandets män. Om den militära inkompetensens psykologi

Bokförlaget Nya Doxa. 2003. 429 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

115 kr

The Human Psyche. The GIFFORD Lectures. University of Edinburgh 1978-1979

The Human Psyche. The GIFFORD Lectures. University of Edinburgh 1978-1979

Berlin, Springer. 1980. xv+(1)+279+(3) pages. Publisher's cloth with dust-jacket. A bit rubbed. Tears in the dust-jacket. Illustrated.

Ställ en fråga

100 kr

Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad

Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad

Lund, C. W. K. Gleerup. 1955. 292+(1) sidor. Trådhäftad. Aningen kantstött överskjutande omslag. Ouppskuren. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 47.

Ställ en fråga

125 kr

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi

Stockholm, Hugo Gebers förlag. 1952. 312 sidor. Förlagets klotryggband. Skyddsomslaget saknas. Något tilltryckta ryggslut. Mindre fläck på övre snittet.

Ställ en fråga

125 kr

Samtalsmetodik - för alla professioner

Samtalsmetodik - för alla professioner

Studentlitteratur AB. 2015. 134 sidor. Flexband. Inplastad med enstaka biblioteksstämplar och -etiketter.

Ställ en fråga

120 kr

Posten måste fram. En pedagogikhistorisk studie av rekrytering till och utbildning i svenska postverket årtiondena omkring sekelskiftet 1900

Posten måste fram. En pedagogikhistorisk studie av rekrytering till och utbildning i svenska postverket årtiondena omkring sekelskiftet 1900

Stockholm, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 1988. (12)+212 sidor. Limmat mjukband. Något kantstötta hörn. 1,5 cm lång reva i nedre ryggslutet. Enstaka blyertsförstrykningar. PH-gruppen rapport nr 5.

Ställ en fråga

125 kr

På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

Malmö, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan. 1999. 226 sidor. Limmat mjukband. Dedikation från förf. Studia psychologica et paedagogica seies altera CXLIII

Ställ en fråga

100 kr

De fem stora. Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck

De fem stora. Fullan - Hattie - Timperley - Wiliam - Dweck

Stockholm, Natur & Kultur. 2016. 175 sidor. Danskt band. Genomgående förstrykningar med gul märkpenna (därav priset).

Ställ en fråga

100 kr

Att ge liv. Aspekter av fruktbarhet i tid och rum

Att ge liv. Aspekter av fruktbarhet i tid och rum

Stockholm, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. 2000. 212 sidor. Limmat mjulband. Något kantstött. Millimeterlånga glipor i rygghuvudet. Med disputationsblad och författardedikation.

Ställ en fråga

165 kr

Att läsa och skriva i förskolan

Att läsa och skriva i förskolan

Lund, Studentlitteratur AB. 2011. 272 sidor. Flexband. Aningen kantstött. Illustrerad.

Ställ en fråga

175 kr

Frisk och stark med skolradion. Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959

Frisk och stark med skolradion. Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959

Stockholm, HLS Förlag. 2002. 361+(2) sidor. Limmat mjukband. Inplastad med enstaka biblioteksstämplar. Ryggen obetydligt blekt. Studies in Educational Sciences 58.

Ställ en fråga

125 kr

Gud och det omedvetna. Psykoterapi och religion

Gud och det omedvetna. Psykoterapi och religion

Stockholm, Natur och Kultur. 1987. 130 pages. Publisher’s printed boards. Corners are slightly bumped. The lower spine end is a bit rubbed. Notes and underlinings with ballpoint pen in parts of the book. Inscription from Viktor E Frankl on the fly-leaf: “On May 18, in Stockholm [?] / thanking you / for all you have / done to promote / our common / cause, / sincerely / V E Frankl”. Drawing (most likely depicting Hans Åkerberg, the reviewer of the Swedish translation of this work and the previous owner of this copy) signed by Frankl on the front paste-down. Swedish translation of “Der unbewusste Gott. Psychotherapie und Religion”.

Ställ en fråga

13500 kr

Skuggan och det onda i sagan

Skuggan och det onda i sagan

Stockholm, Gedins förlag. 1994. 305 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något skavt. Ryggen något blekt.

Ställ en fråga

190 kr

Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts

Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. The nuts and bolts

New York, Guilford Publications, Inc. 2002. xii+(2)+354 pages. Hard-cover with dust-jacket. Spine ends are slightly bumped. Creases on pp. 257-264.

Ställ en fråga

125 kr

Hermods 1898-1973. Ett bidrag till det svenska undervisningsväsendets historia

Hermods 1898-1973. Ett bidrag till det svenska undervisningsväsendets historia

Malmö, Hermods. 1973. 328 sidor. Förlagsband med skinnimiterande rygg och skyddsomslag. Något skavt skyddsomslag med 2 cm läng glipa på baksidan. Främre ytterfalsen sprucken (därav priset), dock stabil i bindningen. Med planscher.

Ställ en fråga

105 kr

Det mänskliga själslivet i belysning av sinnessjukläkarens erfarenhet. I-IV

Det mänskliga själslivet i belysning av sinnessjukläkarens erfarenhet. I-IV

Stockholm, Hugo Gebers förlag. 1921-1924. xii+202+(2)+203-456+viii+342+(1)+(8)+463 sid. Trådhäftade, fyra volymer. Nötta och något snedlästa med revor i omslagen. Bakre omslaget till del I saknas. Enstaka blyertsförstrykningar. Namnade: V. Abenius. Illustrerade. Komplett svit.

Ställ en fråga

600 kr

Relativity for Psychology. A Causal Law for the Modern Alchemy

Relativity for Psychology. A Causal Law for the Modern Alchemy

New York, Philosophical Library. 1968. 338 pages. Publisher's cloth with dust-jacket. The dust-jacket is slightly bumped.

Ny 2024-03-26

Ställ en fråga

100 kr

Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna

Kärlekens roll. Hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna

Stockholm, Karneval förlag. 2008. 252 sidor. Kartonnageband. Hundöron på ett par sidor.

Ställ en fråga

90 kr

40 år med utvecklingsstörda. Samtal med Karl Grunewald

40 år med utvecklingsstörda. Samtal med Karl Grunewald

Moheda, Fontes. 1994. (6)+146 sidor. Inbundet pappband. Litet stötmärke på främre pärmen, annars ett bra exemplar. Illustrerad.

Ställ en fråga

125 kr

Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia

Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia

Stockholm, Gothia. 2009. 496 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Aningen kantstött skyddsomslag med mindre veck i nedermarginalen. Illustrerad.

Ställ en fråga

450 kr

Olof Eneroths pedagogikprofessur. Uppsatser rörande andras och egna testamentstolkningar

Olof Eneroths pedagogikprofessur. Uppsatser rörande andras och egna testamentstolkningar

Lund, CWK Gleerup. 1934. 176 sidor. Trådhäftad. Något nött med korta riss i främre ytterfalsen och veck i hörnen på främre omslaget.

Ställ en fråga

100 kr

J. H. Ekendal och den nya folkskolan

J. H. Ekendal och den nya folkskolan

Malmö, CWK Gleerup. 1984. 199 sidor. Limmat mjukband. Revor i främre ytterfalsen. Namnad. Med disputations- och erratablad.

Ställ en fråga

100 kr

A Short History of British Psychology 1840-1940

A Short History of British Psychology 1840-1940

London, Methuen & Co. 1964. xi+(1)+331 sidor. Förlagets klotband. Något kantstött rygg. Enstaka biblioteksstämplar (inkl. gallringsstämpel). / Publisher's cloth. The spine is slightly bumped. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

90 kr

Psykiskt utvecklingsstörda barn i kommunal förskola. Integrering belyst ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Psykiskt utvecklingsstörda barn i kommunal förskola. Integrering belyst ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Göteborg. 1987. (6)+iii+(1)+112+(2) sidor. Limmat mjukband. Med disputationsblad och löst blad med författardedikation. Göteborg Studies in Educational Sciences 61.

Ställ en fråga

100 kr

Relationellt ledarskap i klassrummet. Så skapas magi

Relationellt ledarskap i klassrummet. Så skapas magi

Stockholm, Natur & Kultur. 2020. 205 sidor. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

200 kr

Proletär barnuppfostran

Proletär barnuppfostran

Göteborg, Röda bokförlaget. 1976. 217+(7) sidor. Limmat mjukband. Något skavd i kanterna. Ryggen blekt.

Ställ en fråga

165 kr

Fakta i målet. Vittnespsykologins bidrag vid bedömning av sakfrågan i enskilda rättsfall

Fakta i målet. Vittnespsykologins bidrag vid bedömning av sakfrågan i enskilda rättsfall

Stockholm, 1990. (10)+145+(3)+28+16+18+6+6+14+4+7 sid. Limmat mjukband. Något vågigt omslag med mindre bruna fläckar.

Ställ en fråga

165 kr

Människan och hennes symboler

Människan och hennes symboler

Stockholm, Forum. 1978. 320 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött och gulnat skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

140 kr

Psychoanalysis in a new light

Psychoanalysis in a new light

Cambridge University Press. 2010. xix+(1)+209 pages. Soft-cover. Damage on the front cover.

Ställ en fråga

120 kr

Svikna barn. Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen

Svikna barn. Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen

Stockholm, Wahlström & Widstrand. 1993. 496 sidor. Inbundet pappband. Något kantstött. Ryggen något blekt. Fläckar på främre snittet. Ägarstämpel

Ställ en fråga

170 kr

Några ord om den växande ungdomens physiska och psychiska helsa

Några ord om den växande ungdomens physiska och psychiska helsa

Upsala. 1870. 16 sidor. Trådhäftad och försedd med ryggremsa i papper. Lite pappersförlust i sluten på ryggremsan och svaga veck i hörnen. Särtryck ur Upsala Läkareförenings Förhandlingar Band V.

Ställ en fråga

150 kr

Handbok i kognitiv terapi vid depression

Handbok i kognitiv terapi vid depression

Stockholm, Natur & Kultur. 1986. 195+(1) sidor. Inbundet pappband. Ryggen något kantstött. Identisk med e-boken med ISBN 978-91-27-12309-0.

Ställ en fråga

115 kr

De expansiva. En bok om skolmarknadens vinnare och förlorare

De expansiva. En bok om skolmarknadens vinnare och förlorare

Skarpnäck, Tankesmedjan Balans. 2021. 224 sidor. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

120 kr

Handikapp och omvärld. Hundra års pedagogik för ett livslångt lärande

Handikapp och omvärld. Hundra års pedagogik för ett livslångt lärande

Lund, Pedagogiska Institutionen, Lunds Universitet. 1993. 245 sidor. Limmat mjukband. Något kantstött och skavt skyddsomslag. Mindre veck i nedre hörnet på främre omslaget. Namnteckning och enstaka blyertsanteckningar. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

125 kr

Navigera vidare: 12