Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Psykologi & pedagogik

  • Max 55 kr fraktavgift inom Sverige.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.

Den svenska folkskolan 100 år. 1842-1942 + Lunds privata elementarskola 1848-1948

Gott skick. Norstedts, 1942. 134 sid. resp. Gleerups, 1948. 151 sid. Två böcker sammanbundna i ett vackert halvfranskt band med fem upphöjda bind och främre omslagen medbundna. Namnad. Mindre fläckar på det medbundna omslaget till "Den svenska folkskolan 100 år". Illustrerad.

Ställ en fråga

165 kr

A P Andersson m fl: Lankasterskolor

Gleerups, 1922. 171 sid. +planscher. 8:o. Vikt: 227 gram. Trådhäftad. Mindre revor och pappersförlust på pärmen. Illustrerad.

Ställ en fråga

160 kr

Agneta Fänge: Strategies for evaluation of housing adaptations - Accessibility, usability and ADL dependence

Lund University. 2004. 143 sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers.

Ställ en fråga

85 kr

Alan Roland: Dreams and Drama. Psychoanalytic Criticism, Creativity and the Artist

Gott skick. Limmat mjukband. Enstaka blyertsanteckningar.

Ställ en fråga

130 kr

Albert Lilius: Ur småbarnens själsliv

Gott skick. Inbundet halvklotband. Något blekt rygg.

Ställ en fråga

100 kr

Alf Nilsson: Om Homo psychicus uppkomst. En biopsykologisk fantasi

ALN förlag. 2005. 378 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött rygg. Fläck på övre snittet.

Ställ en fråga

140 kr

Anders Agell (red.): Fostrar skolan goda medborgare? Ett mångvetenskapligt perspektv på eleven, skolan och samhället

Iustus förlag. 2001. 256 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något blekt rygg. Hörnen obetydligt kantstötta.

Ställ en fråga

125 kr

Anders Gade, Christian Gerlach, Randi Starrfelt & Palle...: Klinisk neuropsykologi

Frydenlund. 2009. x+593+(2) sidor. ISBN 9788778878168 Gott skick. Inbundet pappband. Hörn och rygg något nötta. Förstrykningar i delar av inlagan. Illustrerad. Senaste upplagan. Språk: danska.

Ställ en fråga

155 kr

Anders Lindbom (red.): Friskolorna och framtiden - segregation, kostnader och effektivitet

Institutet för Framtidsstudier. 2007. 185 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Mycket obetydligt kantstötta hörn.

Ställ en fråga

120 kr

Anders Persson (red.): Blivande lärare och deras lärare. Introduktion till lärarutbildningen

Liber. 1 uppl. 2018. 240 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Aningen kantstötta hörn.

Ställ en fråga

110 kr

Anita Pärsson: Dövas utbildning i Sverige 1889-1971. En skola för ett språk och ett praktiskt yrke

Göteborgs Universitet. 1997. 406 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något nött. Med dedikation från förf. på smutstitelbladet. Med disputations- och erratablad.

Ställ en fråga

130 kr

Ann-Britt M. Sand : Äldreomsorg. Mellan familj och samhälle

Studentlitteratur. 1 uppl. 2007. 175 sidor. ISBN 9789144043821 Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstötta hörn och rygg.

Ställ en fråga

150 kr

Ann-Marie Markström: Att förstå förskolan. Vardagslivets institutionella ansikten

Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2007. 236 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Hörn och rygg aningen kantstötta. Senaste upplagan.

Ställ en fråga

160 kr

Anna Freud: The Ego and the Mechanisms of Defense

 International Universities Press. Rev. uppl. 1966. ix+(3)+191+(4) sidor. Gott skick. Publisher's cloth with dust-jacket. A bit worn dust-jacket with a couple of tears and minor loss of paper. Owner's label on the fly-leaf. Revised edition. The Writings of Anna Freud. Volume II.

Ställ en fråga

120 kr

Anna Wahlgren: Nya Barnaboken. Barnavård, barnuppfostran, 0-16 år

Bonnier Carlsen. 1994. 672 sidor. Gott skick. Kartonnageband. Något kantstött med sporadiska hundöron och förstrykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

110 kr

Anne Palmér & Eva Östlund-Stjärnegårdh: Bedömning av elevtext. En modell för analys

 Natur & Kultur. 1 uppl. 2005. 188 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Ägarstämpel. Ej senaste upplagan.

Ställ en fråga

80 kr

Arne Helldén: Skola på villovägar. 30 års skolpolitik

Förlaget Futurum. 2002. 155 sidor. ISBN 9187722399 Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött rygg. Blyertsanteckningar på sista sidan (inga anteckningar i övrigt).

Ställ en fråga

100 kr

Arne Palmqvist: Fjellstedtska skolans historia

Mycket gott skick. Trådhäftad. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Arne Palmqvist & Sara Smedh (red.): Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel

Mycket gott skick. Trådhäftad. Mindre veck i pärmen. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Arnold Hahn: Hur intelligensen uppövas

Gott skick. Trådhäftad. Något nött. Försättsbladet något fläckat. TiIll större delen oskuren.

Ställ en fråga

80 kr

Atle Ødegård: Exploring Perceptions of Interprofessional Collaboration in Child Mental Health Care

University of Oslo. 2008. 116 sidor. Mycket gott skick. Original printed wrappers. Slightly bumped corners. With appendices.

Ställ en fråga

120 kr

Axel Wåhlén: Kortfattad metod för experimentell undersökning av den allmänna intelligensnivån/Experimentell undersökningsmetod

Gott skick. Örebro. 2 uppl. 1941. Klotband. Mindre spricka i falsen.

Ställ en fråga

80 kr

B Rud Hall: Goda lärare. Minnesbilder av f. d. lärjungar o. a.

Stockholm. 1942. 312 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Mindre pappersförlust i nedre hörnet på främre pärmen. Obetydlig reva på bakre pärmen.

Ställ en fråga

100 kr

B Rud Hall: Läroverksminnen. Ny följd. Skildringar av f.d. elever och lärare

Gott skick. Trådhäftad. Revor i pärmen.

Ställ en fråga

85 kr

B Rud. Hall: Till Johannes Rudbeckii karakteristik. Hittills otryckta urkunder kommenterade och utgivna

Gott skick. Pappersförlust i över- och nederdelen av ryggen. Oskuren.

Ställ en fråga

125 kr

Baldur Kristjánsson: Barndomen och den sociala moderniseringen. Om att växa upp i Norden på tröskeln till ett nytt millenium

HLS förlag. 2001. 228 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Enstaka biblioteksstämplar.

Ställ en fråga

100 kr

Barbara Brown: Psykets dolda makt. Vår innersta energi

 Wahlström & Widstrand. 1982. 311 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Mindre reva i bakre pärmen.

Ställ en fråga

85 kr

Barbro Westlund: Att undervisa i läsförståelse

 Natur & Kultur Akademisk. 1 uppl. 2009. 352 sidor.Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Bengt Andersson: Berättelser om det kränkta rummet. Processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid allvarliga ps

Lunds Universitet. 2009. 394 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött. Gallringsstämpel på sid. 394. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

150 kr

Bengt Sandin: Hemmet, gatan, fabriken eller skolan : Folkundervisning och barnuppfostran

Arkiv förlag/A-Z förlag. 1986. 320 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något fläckig främre pärm. Enstaka biblioteksstämplar.

Ställ en fråga

100 kr

Benjamin R. Newell, David A. Lagnado & David R. Shanks: Straight Choices. The Psychology of Decision Making

Psychology Press. 2010. xii+252 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Inplastad med enstaka biblioteksstämplar. /Soft-cover. Laminated with a couple of library stamps.

Ställ en fråga

85 kr

Benjamin S Bloom, J Thomas Hastings & George F Madaus: Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning

Mycket gott skick. Inbundet pappband. Något skavd främre pärm. Ryggen något kantstött. Illustrerad.

Ställ en fråga

220 kr

Bertil Hermansson, Sten Björkenhed & Roland Björkberg: Ungdom och brott. Tre sociologiska undersökningar

AB. Nordiska Bokhandeln. 1959. 248 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Mindre veck och revor i det överskjutande omslaget. Förstrykningar i delar av inlagan.

Ställ en fråga

110 kr

Bertil Rolf, Eskil Ekstedt & Ronald Barnett: Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning

Nya Doxa, 1993. 307 sid. 8:o. Vikt: 446 gram. Limmat mjukband. Mycket gott skick.

Ställ en fråga

100 kr

Bim Riddersporre: Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

Lunds universitet. 2003. 208 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Fläck på främre pärmen.

Ställ en fråga

80 kr

Birgitta Odelfors: Att göra sig hörd och sedd. - Om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem

Stockholms Universitet. 1996. (12)+245 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något skavd pärm med något kantstötta hörn. Ryggen något blekt. Märke efter borttagen etikett på bakre pärmen. Enstaka biblioteksstämplar.

Ställ en fråga

115 kr

Birgitta Rydén: När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

Lunds Universitet, 2004. 259 sid. 8:o. Vikt: 555 gram. Trådhäftad. Genomgående fläck i nedre vänstra hörnet. Enstaka för strykningar. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Bitte Modin: Setting the scene for life : longitudinal studies of early social disadvant

Almqvist & Wiksell Internation. 2002. 145 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Minor mark from removed label on the front cover. A couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

130 kr

Björn Sandahl: Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002

 Carlsson. 1 uppl. 2005. 337 sidor.Gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

150 kr

Bo-Olof Zetterström: Samhället som föreställning. Om studerandes ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar

Mycket gott skick. (8)+168+(2)+vi+(2)+5+(3)+2+(2)+iv+(2)+2+(2)+5 sid. Ryggen något kantstött. Biblioteksstämpel på pärmens insida och namnt eckning på titelbladet. Disputationsblad medföljer.

Ställ en fråga

85 kr

Bodil Jönsson & Orvar Löfgren (red.): Att utmana stressen

Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2005. 192 sidor. ISBN 9789144047065 Gott skick. Limmat mjukband. Något skavd pärm.

Ställ en fråga

85 kr

Boel Berner, Staf Callewaert & Henning Silberbrandt: Skola, ideologi och samhälle. Ett kommenterat urval franska utbildningssociologiska texter av Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet, Poulantzas

Mycket gott skick. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

80 kr

Bosse Bergstedt: Den livsupplysande texten : en läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter

Carlssons. 1998. 368 sidor. Gott skick. Limmat mjukband. Något skavda kanter. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Bosse Forsén: Kritik av rollteorin

Bokförlaget Korpen. 1978. 216 sidor. ISBN 9174730322! Gott skick. Limmat mjukband. Hörn och rygg något nötta.

Ställ en fråga

80 kr

Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson: Barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd

Liber, 1998. 320 sid. 8:o. Trådhäftad. Mycket gott skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

145 kr

C Scott Moss: The Hypnotic Investigation of Dreams

John Wiley 6 Sons, 1967. xi+290 sid. 8:o. Vikt: 659 gram. Inbundet klotband med skyddsomslag. Obetydligt kantstött rygg. Enstaka blyertsanteckningar, annars mycket gott skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

120 kr

Carina Håkansson : Att rymma både och - om vanlighet, mod och professionella samtal

Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2007. 172 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband.

Ställ en fråga

130 kr

Carl Björling: Katarina skola

Gott skick. Trådhäftad. Något fläckig pärm. Mindre pappersförlust i ryggens nederdel. Namnteckning på försättsbladet. Illustrerad.

Ställ en fråga

130 kr

Carl Jonas Love Almqvist: Om svenska uppfostringsväsendet

Svenska vitterhetssamfundet. 1 uppl. 2007. 210 sidor. ISBN 9789172301375 Mycket gott skick. Inbundet pappband. Biblioteksstämpel på titelbladet samt eftersättsbladet. Hörnen obetydligt kantstötta.

Ställ en fråga

80 kr

Carl Pickardt: Smarta pappor. Om konsten att skapa bestående relationer till tonåringar

 Optimal Förlag. 1 uppl. 2008. 243 sidor.Gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag.

Ställ en fråga

150 kr

Navigera vidare: 12 3