Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Historia

  • Max 55 kr porto inom Sverige.
  • 6% moms ingår i alla priser.

Archaeology and Society. Large scale rescue operations - their possibilities and problems. Papers presented at the symposium in Stockholm 12 - 16 sept

Häftad bok

Ställ en fråga

80 kr

Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum

Museum Gotlands Fornsal. 1965. 257 sidor.

Ställ en fråga

120 kr

Guldsmedernas skrå av år 1501

John Kroon. 1959. (8)+142 sidor. Förlagets pergamentband. Aningen kantstött rygg. Faksimil av handskriften från 1501 med översättning till modern svenska.

Ställ en fråga

80 kr

Historiske Samlinger udgivne af Den Norske Historiske Kildeskriftkommission. Tredie Bind. Tredie Hefte

 Christiania, Jacob Dybwad. 1914. 307-489+(4) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Revor och mindre pappersförlust på omslaget. Ouppskuren. Innehåll: "Aktstykker vedkommende Universitetets Oprettelse 1793-1813" av Yngvar Nielsen och "Aktstykker vedkommende Biskop Gunnerus' Arbeide for Universitetet i Aaret 1771" av Yngvar Nielsen.

Ställ en fråga

80 kr

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1-21 + Register

Gott skick. Rosenkilde og Bager, 1980-1982 (2:a uppl.). Förlagets 22 röda klotband, totalt ca 8000 sid. +planscher. Aningen kantstötta hörn och mindre fläckar på ryggarna på vissa. Mindre fläck på övre snittet till nr 7 och 20, annars en fin uppsättning. Illustrerade.

Ställ en fråga

3000 kr

Minnesskrift utgifven med anledning af H M Konung Gustaf Vs 10-åriga regering 1907-1917

P A Norstedt & Söners förlag. 1917. 79+(1) sidor. Gott skick. Vackert inbundet pappband med pärmetikett i skinn och medbundet främre omslag. Obetydligt kantstött rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Om helso- och sjukvården för Sveriges landsbygd. Några bidrag till deras utvecklings-historia. Del I-III

Gefle/Helsingborg, 1885-1895. vi+77+(1)+(2)+100+123 sid. Tre trådhäftade volymer. Något kantstötta med mindre revor. Pappersförlust på ryggarna till del II-III. Handskrivna siffror på främre omslagen. Liten anteckning i bläck på titelbladet till del III. Komplett svit. Ovanlig.

Ställ en fråga

200 kr

Proceedings of the Nordic Conference on Thermolominescent Dating and other Archaeometric Method held at Uppsala University, Sweden, 25-26 November 197

Risø National Library. 1977. (4)+193 sidor.

Ställ en fråga

90 kr

Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Vol. 1-50 (ej komplett)

Gott skick. Lund, 1928-1984. Vol. 1-13 samt 34-50 i originalhäften, vol. 14-33 i uniforma klotband utan medbundna omslag. Något kantstötta. Mindre revor och fläckar på vissa av de häftade volymerna. Enstaka namnteckningar (Folke Lindberg). Följande nummer saknas: 1929:1-2 (volym 2), 1940:2 (volym 12), 1941:1 (volym 13), 1970:1 (volym 36), 1975:1 (volym 41), årgång 1976-1978 (volym 42-44). Årgång 1942 och 1945 utkom aldrig.

Ställ en fråga

3000 kr

Sorgefest i anledning af hans maj:t konung Carl XIV Johans död. Firad af kongl. universitetet i Lund den 9, 10 och 11 maj 1844

Lund. 1844. (6)+7+(3)+16+7+(3)+19+(3)+14+4 sidor. Hyggligt skick. Tagen ur band med senare vitt pappersomslag. Hörnen något kantstötta. Ett par veck i hörnen. Genomgående lagerfläckad. Ovanlig.

Ställ en fråga

220 kr

Studentföreningen Verdandi 1882-1907

Stockholm. Hasse W Tullbergs boktryckeri. 1907. 152 sidor.

Ställ en fråga

100 kr

The Times Weekly Edition. Air Mail Edition. No. 3449. Wednesday February 17 1943

The Times Publishing Company. 1943. 20 sidor. Gott skick. Stapled. Tear of 4 mm on the last page, otherwise a fine copy.

Ställ en fråga

80 kr

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1998-2003 (sex volymer): Krig och fred i källorna, Skuggsidor, Arkivkonst, Spåren efter Nobel, Vardagsslit och

Gott skick. Riksarkivet, 1998-2003. 303+302+303+298+294+329 sid. Sex inbundna pappband. Något kantstötta. Illustrerade.

Ställ en fråga

260 kr

 Agneta Ljungh: Sedd, eller osedd? Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995

 Lund. 1999. 251 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

140 kr

 Anders Bojs & Leif Mårtensson (red.): I Baltutlämningens skugga. Internering och utlämning av tyska militärflyktingar via lägren i Rinkaby och Gälltofta 1945 - 1946

 Föreningen Gamla Christianstad. 2004. 216 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

125 kr

 Anders Perlinge: Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet Vånga socken i Skåne 1840-1900

 Nordiska Museets Förlag. 2005. 311 sidor. Gott skick. Danskt band. Hörn och rygg lätt kantstötta. Större fläck på främre snittet. Illustrerad.

Ställ en fråga

95 kr

 Birgitta Almgren: Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration 1933-1945

 Carlsson. 1 uppl. 2005. 434 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något skavt i kanterna. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

 Carl August Ehrensvärd & Gunhild Bergh (utg.): C. A. Ehrensvärds brev I-II

Gott skick. Albert Bonniers, 1916-1917. xxiv+284+(8)+459 sid. +planscher. Förlagets dekorerade klotband. Två volymer. Något kantstöt ta. Ryggarna något fläckiga. Illustrerade. Med planscher.

Ställ en fråga

375 kr

 Christer Lindbiom: I väntan på tandvård. Hur tandrötan blev politik

 Carlsson. 1 uppl. 2004. 250 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Något kantstött rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

140 kr

 Christina Florin: Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse

 Bokförlaget Atlas. 1 uppl. 2006. 344 sidor. Mycket gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Obetydligt kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

 Erik Wilhelm Dahlgren: Louis De Geer 1587-1652. Hans lif och verk. Band I-II. Faksimilutgåva med inledning av György Nováky

 Bokförlaget Atlantis. 2002. ISBN 9174866362 Gott skick. Bokförlaget Atlantis, 2002. 24+xvii+(1)+284+(2)+(6)+285-604+(1) sid. +planscher. Förlagets två inbundna pappband. Något kantstötta hörn. Illustrerade.

Ställ en fråga

430 kr

 Fernand Braudel: Marknadens Spel. Civilisationer och kapitalism 1400-1800. Band 2

 Gidlunds. 1986. 648 sidor. Gott skick. Inbundet pappband. Hörn och rygg något nötta. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

 Gabriela Bjarne Larsson (red.): Forma historia. Metodövningar

 Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2002. 302 sidor. ISBN 9789144016351 Mycket gott skick. Limmat mjukband. Ryggsluten aningen kantstötta.

Ställ en fråga

190 kr

 Gunnar Artéus & Leif Leifland (red.): Svenska diplomatprofiler under 1900-talet

 Probus förlag HB. 2001. 468 sidor. ISBN 9187184583 Mycket gott skick. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

180 kr

 Göran B Nilsson: Grundaren. André Oscar Wallenberg (1816-1886)

 Carlsson. 1 uppl. 2006. 456 sidor. ISBN 9172033975 Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött. Mindre reva i skyddsomslaget. Med planscher.

Ställ en fråga

110 kr

 Heléne Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1997. Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna

 Ordfront. 1998. 526 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

95 kr

 Ingegerd Blomstrand: Får jag se dig åter ansigte mot ansigte? De Blomstrandska familjebreven

 Sekel Bokförlag/Isell & Jinert. 1 uppl. 2010. 302 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Lätt kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

175 kr

 Jakob Christensson (red.): Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden

 Signum. 2004. 543 sidor. ISBN 9187896664 Gott skick. Inbundet klotband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Med planscher.

Ställ en fråga

135 kr

 Johnny Hagberg: Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift

 Skara stiftshistoriska sällskap. 1 uppl. 2007. 342 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

135 kr

 Jules Michelet: Häxan

 Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1993. 361 sidor. ISBN 9171391584 Gott skick. Limmat mjukband. Något kantstött nedre ryggslut. Ovanlig i svensk översättning.

Ställ en fråga

200 kr

 Lena Rangström: En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf

 Livrustkammaren/Bokförlaget Atlantis. 2010. 446 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

270 kr

 Mary Fulbrook: Tysklands historia

 Historiska Media. 1998. 256 sidor. ISBN 9188930149 Gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag.

Ställ en fråga

150 kr

 Monica Braw: Trollsländans land. Japans historia

 Bokförlaget Atlantis. 2010. 495 sidor. ISBN 9789173533706 Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Lätt kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

225 kr

 Peder Aléx & Johan Söderberg (red.): Förbjudna njutningar. Spår från konsumtionskulturens historia i Sverige

 Podium. 2001. 349 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Hörn och rygg obetydligt kantstötta. Illustrerad. Ovanlig.

Ställ en fråga

250 kr

 Saul Friedländer: Tredje riket och judarna. Del 1. Förföljelsens år 1933-1939

 Natur & Kultur. 1 uppl. 1999. 477 sidor. Gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Aningen kantstött skyddsomslag.

Ställ en fråga

125 kr

 Saul Friedländer: Tredje riket och judarna. Del II. Utrotningens år

 Natur & Kultur Allmänlitteratur. 1 uppl. 2011. 902 sidor. Gott skick. Kartonnageband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag.

Ställ en fråga

225 kr

 Sten Westerberg: Clas Rålamb. Maktspelare i storhetstidens Sverige

 Bokförlaget Atlantis. 1 uppl. 2012. 335 sidor. Mycket gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Obetydligt kantstött skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

140 kr

 Sven G. Sjöberg: Christopher Rostius 1620-1687. Läkare, polyhistor, professor i Lund och Bibliotheca Rostiana, ett rekonstruktionsförsök

 Lund University Press. 1997. 362 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Aningen kantstötta hörn.

Ställ en fråga

250 kr

 Victor Lundberg: Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902

 H:ström Text & Kultur. 2007. 526 sidor. Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Veck och reva i skyddsomslaget. Illustrerad.

Ställ en fråga

130 kr

(Erik Gustaf Geijer) resp. (J. J. Nordström) : Nytt Ett och Annat i anledning af Frågan om Academiska Jurisdictionen + Underdåniga förslag och betänkanden angående nya statuter för universiteterna

Gott skick. Upsala hos Palmblad & C. 1823. (2)+234+(1)+(2)+234 sid. Privatbundet klotryggband (omslagen ej medbundna). Något nött. S kavt pärmpapper. Ryggen något blekt. 8 cm lång glipa i främre ytterfalsen. Något brunfläckad till följd av ålder.

Ställ en fråga

470 kr

A Attman, W M Carlgren, F I Dolgich, G Jarring, Å Kromnow, A K Narotjinskij, S L Tichvinskij && L V: Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet. Dokument ur svenska arkiv

Stockholm. 1978. xii+299 sidor. Trådhäftad. Mindre veck i hörnen på främre pärmen. Original printed wrappers. Minor creases in the corners of the front cover.

Ställ en fråga

100 kr

A L Haydon: The Riders of the Plains. A Record of the Royal North-West Mounted Police of Canada 1873-1910

Charles E Tuttle Company. 1971. xxiv+385 sidor. Publisher's cloth with dust-jacket. Slightly bumped dust-jacket with brown spot on the spine. Exlibris on the inside. WI th plates. Facsimile of the 1910 edition.

Ställ en fråga

120 kr

A W Ekebom & Harald Elovsson: De Pace Perpetua/Om den eviga freden/En Lundadissertation från sjuttonhundratalet och dess författare

18+18+28 sid. Tre häften i papperskassett. Mindre rött streck på kassetten, samt mindre reva. Numrerad upplaga om 333 ex emplar, detta numrerat som 00.

Ställ en fråga

80 kr

A.-D. Xénopol: La Theorie de l'Histoire. Des Principes Fondamentaux de l'Histoire.

Ernest Leroux. 1908. (4)+viii+483+(1) sidor. Half-cloth bound for university library, bound without the original printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps inside.

Ställ en fråga

120 kr

Aa Rasch & P P Sveistrup: Asiatisk kompagni i den florissante periode 1772-1792

Trådhäftad. Med planscher. Obetydligt veck i ena hörnet på pärmen. Stämpel på smutstitelbladet. Ouppskuren.

Ställ en fråga

120 kr

Absalon Pederssøn: Dagbog og Oration om Mester Geble. Tekstbind

Universitetsforlaget. 1963. xvii+(1)+235+(3)+63 sidor. Trådhäftad. Fläckig, något kantstött pärm. Med planscher. Ouppskuren.

Ställ en fråga

140 kr

Adam Wagner: Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

 Munch & Lorenzen. 1 uppl. 2015. 322 sidor. Mycket gott skick. Kartonangeband.

Ställ en fråga

160 kr

Adolf Schück (red.): Skänninge stads historia

 Linköping. 1929. (10)+236 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Veck och mindre reva i pärmen. Något kantstött.

Ställ en fråga

140 kr

Ailbhe Ó Corráin: Proceedings of the Fifth Symposium of Societas Celtologica Nordica

Uppsala. 2001. 159 sidor. Original printed wrappers. Slightly bumped with a couple of library stamps. Minor trace of removed label on the front wrapper.

Ställ en fråga

100 kr

Ainur Elmgren: Den allrakäraste fienden - Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

Sekel Bokförlag, 2008. 332 sid. 8:o. Vikt: 687 gram. Inbundet pappband med skyddsomslag. Mycket fint skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Navigera vidare: 12 3 4 5 6 7