Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten medan du besöker hemsidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. För att radera dessa cookies rensar du historiken i webbläsaren.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Historia

Böcker om antikens historia hittar du under kategorin "Antiken". Böcker om asiatisk och östeuropeisk historia hittar du under kategorierna "Indien & Sydostasien", "Kina & Japan", "Mellanöstern & Nordafrika" resp. "Ryssland & Östeuropa". Böcker om vikingatiden hittar du under kategorin "Vikingatiden & asatron".

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
1945 års hjälpexpedition till Tyskland. Förspel och förhandlingar

1945 års hjälpexpedition till Tyskland. Förspel och förhandlingar

Stockholm. 1956. 39 sidor. Klammerhäftad. Svaga fläckar, samt handskriven anteckning: "Not" på främre omslaget. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet. Ny serie II:8.

Ställ en fråga

75 kr

Betänkande angående utbildning och rekrytering av Tullverkets tjänstemän i kammarskrivares och högre grader

Betänkande angående utbildning och rekrytering av Tullverkets tjänstemän i kammarskrivares och högre grader

Stockholm, Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförening. 1944. 288 sidor. Trådhäftad. Något fläckigt omslag. Stämpel och etikett: "Generaltullstyrelsens bibliotek". Låneficka på bakre omslagets insida. Sveriges allmänna tulltjänstemannaförenings skriftserie II.

Ställ en fråga

90 kr

Constitutions-utskottets memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1810, 1812 och 1815

Constitutions-utskottets memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1810, 1812 och 1815

Stockholm. 1902. viii+1117 sidor. Samtida klotryggband. Något nött med början till glipa i främre innerfalsen. Något fläckig rygg. Siffran "13" skriven för hand på främre omslaget.

Ställ en fråga

190 kr

Förhandlingarna 1945 om svensk intervention i Norge och Danmark

Förhandlingarna 1945 om svensk intervention i Norge och Danmark

Stockholm. 1957. 47 sidor. Klammerhäftad. Mindre fläck samt handskriven anteckning: "Not" på främre omslaget. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet. Ny serie II:11.

Ställ en fråga

75 kr

Göta Par Bricole. Jubileumsskrift 1801-2001

Göta Par Bricole. Jubileumsskrift 1801-2001

(Göteborg, Göta Par Bricole). 2001. 243 sidor. Förlagets klotband. Ryggen samt övermarginalen pärmen aningen blekta. Illustrerad.

Ställ en fråga

140 kr

Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål april-juni 1940

Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål april-juni 1940

Stockholm. 1947. viii+322 sidor. Privatbundet osignerat halvklotband med handskriven ryggetikett och medbundna originalomslag. Något skavt pärmpapper. Namnad. Exlibris: Spångfors. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet.

Ställ en fråga

80 kr

Riksens Höglofl. Ständers Constitutions-Utskotts Memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1809-1810

Riksens Höglofl. Ständers Constitutions-Utskotts Memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1809-1810

Stockholm. 1874. xii+713+(1) sidor. Samtida klotryggband. Något nött. Något fläckig rygg. Reva på sid. 3. En mindre del av ryggetiketten har lossnat. Med utvikbara tabeller. Frakturstil.

Ställ en fråga

190 kr

Svenskbyborna. 60 år i Sverige. 1929-1989

Svenskbyborna. 60 år i Sverige. 1929-1989

Visby, Bokförlaget Hanseproduktion. 1989. 188 sidor. Inbundet pappband. Något blekt rygg. Bruna prickar på övre snittet. Inplastad med enstaka biblioteksstämplar. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Sällskapet Par Bricole 200 år. En jubileumsskrift

Sällskapet Par Bricole 200 år. En jubileumsskrift

Stockholm. 1978. 366+(1) sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Mindre revor i skyddsomslaget. Namnad. Illustrerad.

Ställ en fråga

190 kr

Sällskapet Par Bricole. Historik och Porträttgalleri med Biografier

Sällskapet Par Bricole. Historik och Porträttgalleri med Biografier

Stockholm. 1946. 723+(1) sidor. Samtida osignerat halvfranskt band med övre guldsnitt. Häftesomslagen ej medbundna. Hörn och ryggslut nötta. Ryggen blekt och fläckig. Illustrerad

Ställ en fråga

265 kr

Riksdagen i Stockholm år 1719. Med ett bihang innehållande protocoller och handlingar hörande till actionen emot baron v. Görtz. (I)

Riksdagen i Stockholm år 1719. Med ett bihang innehållande protocoller och handlingar hörande till actionen emot baron v. Görtz. (I)

Stockholm, Z. Haeggström. 1825. iii- xv+(1)+571+(1) sidor. Samtida osignerat halvfranskt band med blindpressad och guldornerad rygg. Blåstänkta snitt. Något nött. Serietitelbladet saknas. Enstaka bruna fläckar och blyertsförstrykningar. Andra delen, ”Bihang till Riksdagen i Stockholm år 1719 […]” saknas.

Ställ en fråga

410 kr

Kommerskollegium och riksens ständers manfakturkontor samt konsulsstaten 1651-1900. Administrativa och biografiska anteckningar

Kommerskollegium och riksens ständers manfakturkontor samt konsulsstaten 1651-1900. Administrativa och biografiska anteckningar

Stockholm, 1912-1915. xii+688 sid. Trådhäftad (häfte 1-3 samlade i en volym). Något blekt rygg med mindre fläckar och pappersförlust. Snitten slarvigt skurna. Svagt svart streck på främre snittet. Särtryck i 50 exemplar av Meddelanden från Svenska Riksarkivet, Ny följd, II:4.

Ställ en fråga

385 kr

Tänka rätt och tycka lämpligt. Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare

115 kr

Europa mot judarna 1880-1945

Europa mot judarna 1880-1945

Bokförlaget Daidalos. 2018. 365 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Skyddsomslaget obetydligt kantstött.

Ställ en fråga

165 kr

Att dömas till döden. Tortyr, kroppsstraff och avrättningar genom historien

90 kr

Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015

Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015

Lund, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 2017. 272 sidor. Limmat mjukband. Något fläckigt främre omslag. Illustrerad. Författardedikation på separat papper. Lund Studies in Historical Archaeology 19.

Ställ en fråga

140 kr

Outland use in preindustrial Europe

Outland use in preindustrial Europe

Almqvist & Wiksell International. 1998. 239 sidor. Printed wrappers. Owner's signature. Illustrated.

Ställ en fråga

115 kr

Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik

Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik

Lund, C W K Gleerup. 1935. viii+192 sidor. Trådhäftad. Fläckigt och något kantstött omslag med mindre revor. Summary in English. Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund. 17.

Ställ en fråga

100 kr

Streetlife in Victorian London. The Constable and the Crowd

Streetlife in Victorian London. The Constable and the Crowd

Lund University. 2012. 286 pages. Printed wrappers. Corners are very slightly bumped. Illustrated. With dissertation sheet. Author's dedication.

Ställ en fråga

140 kr

Konung och ständer 1809-1812. En studie i maktdelningslärans tillämpning

Konung och ständer 1809-1812. En studie i maktdelningslärans tillämpning

Lund, Sundqvist & Emond. 1933. xv+(1)+356+(1) sidor. Trådhäftad. Slitet omslag med revor och pappersförlust. Längre glipa i ryggen. Enstaka blyertsförstrykningar. Dedikation från förf.

Ställ en fråga

90 kr

Festskrift till professor skytteanus Axel Brusewitz. Utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941

Festskrift till professor skytteanus Axel Brusewitz. Utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941

Uppsala. 1941. (10)+506 sidor. Trådhäftad. Veck och revor i det överskjutande omslaget. Ett par mindre bruna prickar på ryggen. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala XII.

Ställ en fråga

115 kr

Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850

Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850

Lund, Lund University Press. 1992. 380+(3) sidor. Trådhäftad med skyddsomslag. Något kantstött. Ryggen något blekt. Med disputationsblad. Dedikation från förf. Bibliotheca historica Lundensis 72.

Ställ en fråga

115 kr

Lars Johan Hierta och hans tid. Då demokratins dörrar öppnades

Lars Johan Hierta och hans tid. Då demokratins dörrar öppnades

Carlssons. 2021. 719 sidor. Inbundet pappband (skyddsomslaget saknas). Något snedläst. Vit fläck på främre omslaget. Enstaka blyertsförstrykningar och mindre fläckar i inlagan. Illustrerad.

Ställ en fråga

115 kr

Trettio-åriga krigets märkvärdigaste Personer. Historisk teckning

Trettio-åriga krigets märkvärdigaste Personer. Historisk teckning

Stockholm, tryckt hos P. G. Berg. Andra uppl. 1861. 132+(2) sidor. Samtida osignerat halvfranskt band, häftesomslaget ej medbundet. Hårt nött och skavd pärm med skinnförlust. Insektshål i bakre innerfalsen. Enstaka fläckar på snitten och i inlagan. Ägarstämpel: Ivar Valentin. Komplett med 41 litografiska planscher och litografiskt titelblad.

Ställ en fråga

290 kr

Partiliv i ståndsriksdagen. Adel och borgare 1850-1865

Partiliv i ståndsriksdagen. Adel och borgare 1850-1865

Stockholm. 1977. 384 sidor. Trådhäftad. Något kantstött. Blekt rygg. Illustrerad. Stockholm Studies in History 23.

Ställ en fråga

90 kr

Politik och passion. Svenska kungliga äktenskap under 600 år

Politik och passion. Svenska kungliga äktenskap under 600 år

Natur & Kultur Allmänlitteratur. 2015. 331 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns Stockholm

Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns Stockholm

Albert Bonniers Förlag. 2009. 344 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Blekt rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

110 kr

Tullskolan 100 år. Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna

Tullskolan 100 år. Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna

Tullverket. 2012. x+317 sidor. Trådhäftad. Illustrerad. ARGUS: Årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska förening 2012.

Ställ en fråga

80 kr

Vid stadens hank och stör. Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622-1810

Vid stadens hank och stör. Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622-1810

Dalarö, Tullmuseum. 1998. 280 sidor. Privatbundet klotband (Bokservice B. Persson AB) med medbundna originalomslag. Illustrerad. Generalstyrelsens och Tullmuseets skriftserie 3.

Ställ en fråga

115 kr

Svenska tullhus. Swedish custom houses

Svenska tullhus. Swedish custom houses

Stockholm, Generaltullstyrelsen. 1993. 208 sidor. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Konur skrifa. Til heiðurs Önnu Sigurðardottur

Konur skrifa. Til heiðurs Önnu Sigurðardottur

Reykjavík, Sögufélag. 1980. xxv+(1)+271 sidor. Förlagets klotband. Festskrift till Anna Sigurðardottir. Bidragen berör i hög utsträckning isländsk kvinnohistoria (se andra bilden). Språk: isländska.

Ställ en fråga

190 kr

Länder som försvunnit 1840-1970

Länder som försvunnit 1840-1970

Fischer & Co. 2016. 240 sidor. Inbundet pappband. Illustrerad.

Ställ en fråga

130 kr

Från härskare till estradörer. Bernadotternas fall och demokratins seger

Från härskare till estradörer. Bernadotternas fall och demokratins seger

Carlssons. 2012. 287 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Bortrivet försättsblad. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Inte bara kungar. Makten och kunskapen, näringarna och kulturen från Nils Dacke till Astrid Lindgren

Inte bara kungar. Makten och kunskapen, näringarna och kulturen från Nils Dacke till Astrid Lindgren

Carlssons. 2008. 237 sidor. Inbundet pappband. Nedre ryggslutet obetydligt tilltryckt. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Rikets mest hatade man. Georg Heinrich von Görtz

Rikets mest hatade man. Georg Heinrich von Görtz

Carlssons. 2010. 247 sidor. Inbundet pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött och med ett par korta riss. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Tullverket 1636-1986. En jubileumsbok

Tullverket 1636-1986. En jubileumsbok

Stockholm, Generaltullstyrelsen. 1986. 272 sidor. Inbundet pappband. Obetydligt kantstött rygg. Illustrerad. Utgiven i 500 numrerade exemplar, detta är nr. 9. Signerad av samtliga medarbetare i boken på sid. 11.

Ställ en fråga

110 kr

Blodets renhet. En historisk studie av svensk antisemitism

Blodets renhet. En historisk studie av svensk antisemitism

Arx Förlag AB. 2014. 400 sidor. Limmat mjukband (storpocket). Något gulnat främre och nedre snitt. Enstaka blyertsförstrykningar.

Ställ en fråga

115 kr

Gustave III jugé comme Roi et comme homme

Gustave III jugé comme Roi et comme homme

Stockholm, P A Norstedt & Söner. 1868. (4)+v+(1)+404+(1) sidor. Samtida halvskinnband. Hårt nött och skavd pärm. Ryggtiteln har skavts bort. Inlagan genomgående brunfläckad. Allt som utkom av denna franska översättning av Beskows“Om Gustaf den tredje såsom konung och människa”.

Ställ en fråga

165 kr

Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän

Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän

Uppsala. 1964. 360+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag med ett par mindre fläckar och glipor.

Ställ en fråga

90 kr

Människan i historien och samtiden. Festskrift till Alf W Johansson

Människan i historien och samtiden. Festskrift till Alf W Johansson

Hjalmarsson & Högberg. 2000. 328 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Mindre reva i skyddsomslaget och mindre brun fläck på övre snittet. Blekt rygg.

Ställ en fråga

165 kr

Sverige inför Operation Barbarossa. Ocensurerad. Svensk neutralitetspolitik 1940-1941

Sverige inför Operation Barbarossa. Ocensurerad. Svensk neutralitetspolitik 1940-1941

Hjalmarson & Högberg Bokförlag. Andra uppl. 2006. 515 sidor. Kartonnageband med skyddsomslag. Något blekt rygg. Enstaka blyertsförstrykningar. Ocensurerad nyutgåva.

Ställ en fråga

90 kr

Det danske landbrugs historie I-IV

Det danske landbrugs historie I-IV

København, Landbohistorisk Selskab. 1988. 416+(1)+393+(1)+430+(1)+355 sidor. Förlagets fyra inbundna pappband, del I, II och IV med skyddsomslag i cellofan. Aningen tilltryckta ryggslut. Niels Lunds exlibris i del I. Illustrerade.

Ställ en fråga

600 kr

Gustav III och tryckfriheten. 1774-1787

Gustav III och tryckfriheten. 1774-1787

Stockholm, Natur och Kultur. 1951. xxii+351+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött och mörknat överskjutande omslag med fläckar på ryggen och bakre snittet.

Ställ en fråga

140 kr

Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet

Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet

Stockholm, Almqvist & Wiksell. 1970. 284+(1) sidor. Trådhäftad. Något kantstött och fläckigt omslag med glipa i ryggen. Sporadiska blyertsförstrykningar. Stockholm Studies in History 15.

Ställ en fråga

80 kr

Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moraliska logiken

Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moraliska logiken

Lund, Lunds Universitet. 2016. 399 sidor. Limmat mjukband. Obetydligt kantstötta hörn. Klisterlapp på smutstitelbladet. Med disputationsblad. Studia Historica Lundensia 23.

Ställ en fråga

165 kr

Nazismen i Sverige 1924-1945

Nazismen i Sverige 1924-1945

Sivart Förlag. 2010. 144 sidor. Inbundet pappband. Något blekt rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

80 kr

Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige

Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige

Stockholm, Gidlunds. 1991. 219 sidor. Biblioteksband med monterade originalomslag och sedvanliga stämplar och etiketter. Illustrerad.

Ställ en fråga

145 kr

Kungl. statskontoret 1680-1930

Kungl. statskontoret 1680-1930

Stockholm. 1930. 142+(2) sidor. Trådhäftad. Revor i omslaget samt mindre pappersförlust i ryggsluten. Ett par fläckar på bakre omslaget. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Navigera vidare: 12 3 4