Denna webbsida använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies.

Erik Oskarsson Antikvariat

Snabbsök:

Historia

Böcker om antikens historia hittar du under kategorin "Antiken". Böcker om asiatisk och östeuropeisk historia hittar du under kategorierna "Indien & Sydostasien", "Kina & Japan", "Mellanöstern & Nordafrika" resp. "Ryssland & Östeuropa". Böcker om vikingatiden hittar du under kategorin "Vikingatiden & asatron".

  • Frakt 45 kr inom Sverige, oavsett hur många böcker du beställer.
  • Faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Alltid 30 dagar ångerrätt.
  • 6% moms ingår i alla priser.
Bwletin Y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. The Bulletin Of The Board Of Celtic Studies. Vol XXX. Parts III and IV. November 1983

Bwletin Y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. The Bulletin Of The Board Of Celtic Studies. Vol XXX. Parts III and IV. November 1983

University of Wales Press. 1983. 201-458+(8) pages. Printed wrappers. Slightly bumped with minor spots on the wrappers and the edges.

Ställ en fråga

125 kr

Das Heller-Magazin. Eine Zeitschrift zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, besorgt von einer Gesellschaft Gelehrter. Jahrgang 1834

Das Heller-Magazin. Eine Zeitschrift zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, besorgt von einer Gesellschaft Gelehrter. Jahrgang 1834

Leipzig, Industrie-Comptois. 1834. (8)+426 pages. Contemporary half-leather with spine label. Rubbed and worn boards. Missing pieces on the spine label. Foxing in parts of the book. Owner's signature: "J. Forsander" (most likely the priest Johan Forsander) and a library stamp: "Bibliotheca Wexioensis" on the title page. Richly illustrated. (Published 1834-1845)

Ställ en fråga

235 kr

Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum

Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum

Museum Gotlands Fornsal. 1965. 257 sidor.

Ställ en fråga

120 kr

Fosterländska taflor. Sammanställde från naturen och konsten, historien och sahällslifvet, för Sveriges ungdom

Fosterländska taflor. Sammanställde från naturen och konsten, historien och sahällslifvet, för Sveriges ungdom

 Stockholm, J. J. Flodin. 1855. (4)+156 sidor. Hyggligt skick. Samtida halvklotband. Originalomslag ej medbundna. Något nött. Blekt rygg. Sid. (1)-2 samt 14-15 lösa. Delar av inlagan brunfläckad. Komplett med de sex kolorerade planscherna. Bruna fläckar i nedermarginalen på femte planschen.

Ställ en fråga

265 kr

Fuglaframi. 1898-1902

Fuglaframi. 1898-1902

Emil Thomsen, Tórshavn. 1972. (408) sidor. Förlagets skinnimiterande band. Enstaka biblioteksstämplar. Illustrerad. Faksimiltryck av allt som utkom av den färöiska tidningen "Fuglaframi", utgiven av Sverre Patursson.

Ställ en fråga

230 kr

Föreningen Heimdals folkskrifter. Fjerde årgången 1896.

Föreningen Heimdals folkskrifter. Fjerde årgången 1896.

Inbundet klotband med ryggetikett i skinn. Innehåll: Om koksaltets betydelse för Människo- och djurkroppen av Olof Hammarsten, Om samhällsklasser och lefnadssätt under förra hälften af 1600-talet av Claes Annerstedt, Ett förslag till Svenska Nationalfester av Vilh. Lundström, Gustaf Vasa av E Hildebrand, Hvad torfmossarna förtälja av Aug. Quennerstedt, Skyddsympningens utveckling av Carl Sundberg, Om folklig öfvertro av S M Lampa, Den unisona sången av K E Palmgren och Våra minnen från hednatiden av Bernhard Salin.

Ställ en fråga

250 kr

Føringatíðindi. 1890-1906

Føringatíðindi. 1890-1906

Emil Thomsen, Tórshavn. 1969. Ca 600 sidor. Förlagets skinnimiterande band. Enstaka biblioteksstämplar. Illustrerad. Faksimiltryck av allt som utkom av den färöiska tidningen "Føringatíðindi", den första tidningen skriven på färöiska. Ovanlig.

Ställ en fråga

350 kr

Guldsmedernas skrå av år 1501

Guldsmedernas skrå av år 1501

John Kroon. 1959. (8)+142 sidor. Förlagets pergamentband. Aningen kantstött rygg. Faksimil av handskriften från 1501 med översättning till modern svenska.

Ställ en fråga

80 kr

Historiska studier I

Historiska studier I

Häftad bok Wahlström & Widstrand. 1952. 218 sidor.

Ställ en fråga

100 kr

Historiske Samlinger udgivne af Den Norske Historiske Kildeskriftkommission. Tredie Bind. Tredie Hefte

Historiske Samlinger udgivne af Den Norske Historiske Kildeskriftkommission. Tredie Bind. Tredie Hefte

 Christiania, Jacob Dybwad. 1914. 307-489+(4) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Revor och mindre pappersförlust på omslaget. Ouppskuren. Innehåll: "Aktstykker vedkommende Universitetets Oprettelse 1793-1813" av Yngvar Nielsen och "Aktstykker vedkommende Biskop Gunnerus' Arbeide for Universitetet i Aaret 1771" av Yngvar Nielsen.

Ställ en fråga

80 kr

Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Trettiondeförsta delen (31). Ny följd. Elfte delen. 1-7

Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Trettiondeförsta delen (31). Ny följd. Elfte delen. 1-7

Akademiens förlag, 1886-1893. (4)+102+100+111+19+30+46+25+(1) sid. Samtida halvfranskt band. Något nött pärm. Enstaka biblioteksstämplar i inlagan. Med planscher. Innehåll: (1) Olof Simon Rydberg: Om det från unionsmötet i Kalmar år 1398 bevarade dokumentet rörande de nordiska rikenas förening. (2) Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Ledamöter och Tjenstemän 1786–1886. (3) Sophus Bugge. Om Runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden fra Rendalen i Norge. (4) Ragnar Törnebladh. Om ödet, sådant det uppfattats af Aeschylos och Sophocles. (5) Förslag till Inskrifter och Minnespenningar, hvilka Akademien uppgifvit eller granskat och gillat: åren 1884–1889. (6) Om hjältesagan å Rökstenen. (7) Carl Johan Bergman. Danmarks sista affär på Gotland 1676–1679. Några blad ur öns historia.

Ställ en fråga

150 kr

Minnesskrift utgifven med anledning af H M Konung Gustaf Vs 10-åriga regering 1907-1917

Minnesskrift utgifven med anledning af H M Konung Gustaf Vs 10-åriga regering 1907-1917

P A Norstedt & Söners förlag. 1917. 79+(1) sidor. Gott skick. Vackert inbundet pappband med pärmetikett i skinn och medbundet främre omslag. Obetydligt kantstött rygg. Illustrerad.

Ställ en fråga

90 kr

Minnesskrift utgiven av Svenska Stadsförbundets Tidskrift till 50-årsdagen av förordningens om kommunalstyrelse i stad utfärdande den 21 mars 1862

Minnesskrift utgiven av Svenska Stadsförbundets Tidskrift till 50-årsdagen av förordningens om kommunalstyrelse i stad utfärdande den 21 mars 1862

 Stockholm, Oskar Eklunds boktryckeri. 1912. (4)+494 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött överskjutande omslag. Veck i övre hörnet på bakre pärmen. Fläck på övre snittet, samt mindre fläck på bakre pärmen. Illustrerad. Delvis ouppskuren.

Ställ en fråga

225 kr

Om den nye udgave af Saxo's Danmarks historie. Svar till professor Lauritz Weibull fra bestyrelsen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Om den nye udgave af Saxo's Danmarks historie. Svar till professor Lauritz Weibull fra bestyrelsen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 Levin & Munksgaard/CWK Gleerup. 1936. 86 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött och fläckig pärm.

Ställ en fråga

70 kr

Om helso- och sjukvården för Sveriges landsbygd. Några bidrag till deras utvecklings-historia. Del I-III

Om helso- och sjukvården för Sveriges landsbygd. Några bidrag till deras utvecklings-historia. Del I-III

Gefle/Helsingborg, 1885-1895. vi+77+(1)+(2)+100+123 sid. Tre trådhäftade volymer. Något kantstötta med mindre revor. Pappersförlust på ryggarna till del II-III. Handskrivna siffror på främre omslagen. Liten anteckning i bläck på titelbladet till del III. Komplett svit. Ovanlig.

Ställ en fråga

200 kr

Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Vol. 1-50 (ej komplett)

Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Vol. 1-50 (ej komplett)

Gott skick. Lund, 1928-1984. Vol. 1-13 samt 34-50 i originalhäften, vol. 14-33 i uniforma klotband utan medbundna omslag. Något kantstötta. Mindre revor och fläckar på vissa av de häftade volymerna. Enstaka namnteckningar (Folke Lindberg). Följande nummer saknas: 1929:1-2 (volym 2), 1940:2 (volym 12), 1941:1 (volym 13), 1970:1 (volym 36), 1975:1 (volym 41), årgång 1976-1978 (volym 42-44). Årgång 1942 och 1945 utkom aldrig.

Ställ en fråga

3000 kr

Sorgefest i anledning af hans maj:t konung Carl XIV Johans död. Firad af kongl. universitetet i Lund den 9, 10 och 11 maj 1844

Sorgefest i anledning af hans maj:t konung Carl XIV Johans död. Firad af kongl. universitetet i Lund den 9, 10 och 11 maj 1844

Lund. 1844. (6)+7+(3)+16+7+(3)+19+(3)+14+4 sidor. Hyggligt skick. Tagen ur band med senare vitt pappersomslag. Hörnen något kantstötta. Ett par veck i hörnen. Genomgående lagerfläckad. Ovanlig.

Ställ en fråga

220 kr

Studentföreningen Verdandi 1882-1907

Studentföreningen Verdandi 1882-1907

Stockholm. Hasse W Tullbergs boktryckeri. 1907. 152 sidor.

Ställ en fråga

100 kr

The Times Weekly Edition. Air Mail Edition. No. 3449. Wednesday February 17 1943

The Times Weekly Edition. Air Mail Edition. No. 3449. Wednesday February 17 1943

The Times Publishing Company. 1943. 20 sidor. Gott skick. Stapled. Tear of 4 mm on the last page, otherwise a fine copy.

Ställ en fråga

80 kr

Utdrag utur alle ifrån den 7. December 1718. (tom. 1776) utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner ock Publicationer […] Del I

Utdrag utur alle ifrån den 7. December 1718. (tom. 1776) utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner ock Publicationer […] Del I

Hyggligt skick. Stockholm, 1742-1783. Tolv samtida, ej uniforma gulddekorerade helskinnband. Marmorerade spegelblad i band IV och i registerdelen. Nötta och skavda pärmar. Skrapmärken på vissa pärmar. Delar av skinnet på ryggen har lossnat på band I-IV, registret samt band X. Spricka i ryggen på band VI, samt reva på försättsbladet. Enstaka åldersfläckar i vissa, i övrigt ren inlaga. Gösta Holms exlibris i samtliga. Namnteckning: Herman Backer i del I-V samt registervolymen. Del XII-XV saknas.

Ställ en fråga

3000 kr

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1998-2003 (sex volymer): Krig och fred i källorna, Skuggsidor, Arkivkonst, Spåren efter Nobel, Vardagsslit och

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1998-2003 (sex volymer): Krig och fred i källorna, Skuggsidor, Arkivkonst, Spåren efter Nobel, Vardagsslit och

Gott skick. Riksarkivet, 1998-2003. 303+302+303+298+294+329 sid. Sex inbundna pappband. Något kantstötta. Illustrerade.

Ställ en fråga

260 kr

Sedd, eller osedd? Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995

Sedd, eller osedd? Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995

 Lund. 1999. 251 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstött. Med disputationsblad.

Ställ en fråga

140 kr

Grundaren. André Oscar Wallenberg (1816-1886)

Grundaren. André Oscar Wallenberg (1816-1886)

 Carlsson. 1 uppl. 2006. 456 sidor. ISBN 9172033975 Gott skick. Inbundet pappband med skyddsomslag. Något kantstött. Mindre reva i skyddsomslaget. Med planscher.

Ställ en fråga

110 kr

Nytt Ett och Annat i anledning af Frågan om Academiska Jurisdictionen + Underdåniga förslag och betänkanden angående nya statuter för universiteterna

Nytt Ett och Annat i anledning af Frågan om Academiska Jurisdictionen + Underdåniga förslag och betänkanden angående nya statuter för universiteterna

Gott skick. Upsala hos Palmblad & C. 1823. (2)+234+(1)+(2)+234 sid. Privatbundet klotryggband (omslagen ej medbundna). Något nött. S kavt pärmpapper. Ryggen något blekt. 8 cm lång glipa i främre ytterfalsen. Något brunfläckad till följd av ålder.

Ställ en fråga

470 kr

Svenska historiska anekdoter och kuriositeter

Svenska historiska anekdoter och kuriositeter

Stockholm, tryckt hos P. G. Berg. 1849. (2)+454 sid. Samtida halvfranskt band. Okänd bokbindare. Originalomslagen ej medbundna. Nött och skavd pärm. Stämpel: ”Theodor Jönssons stiftelse” på bakre spegelbladet. Enstaka bruna fläckar i yttermarginalen, annars ett bra ex. Ovanlig.

Ställ en fråga

1125 kr

Chronik des Rittergutes Posteholz. Mit den Bauernschaften Posteholz, Rodenbeck, Egge, Flakenholz, Boldenkoven, Knepelberg, Scheffelstein, Herkendorf,

Chronik des Rittergutes Posteholz. Mit den Bauernschaften Posteholz, Rodenbeck, Egge, Flakenholz, Boldenkoven, Knepelberg, Scheffelstein, Herkendorf,

 (Selbstverlag). 1984. (8)+428 sidor. Gott skick. Original printed wrappers. Corners and spine are slightly bumped. Tear of 1 cm on the front wrapper. Illustrated.

Ställ en fråga

750 kr

Memoires concernant monsieur le comte de Stenbock, senateur de Suède, et generalissime des armees de sa majeste suedoise en Allemagne

Memoires concernant monsieur le comte de Stenbock, senateur de Suède, et generalissime des armees de sa majeste suedoise en Allemagne

Savoir les Campagnes de 1712 & 1713. de ce Général avec sa Justification, Pour servir d'eclaircissement à l'Histoire militaire de Charles XII. Roi de Suède, avec quelques observations historiques & critiques sur ces memoires, par Mr. N****. Frankfurt, chez J. B. Andreae & H. Hort. 1745. (8)+151 pages. Contemporary haf-leather. Rubbed. Slightly faded spine. Slight foxing throughout the book. Owner's signature and small note on the title page. Library label on the inside of the front board and library stamp, stating that the book has been discarded, on the last page.

Ställ en fråga

600 kr

Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet. Dokument ur svenska arkiv

Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet. Dokument ur svenska arkiv

Stockholm. 1978. xii+299 sidor. Trådhäftad. Mindre veck i hörnen på främre pärmen. Original printed wrappers. Minor creases in the corners of the front cover.

Ställ en fråga

100 kr

The Riders of the Plains. A Record of the Royal North-West Mounted Police of Canada 1873-1910

The Riders of the Plains. A Record of the Royal North-West Mounted Police of Canada 1873-1910

Charles E Tuttle Company. 1971. xxiv+385 sidor. Publisher's cloth with dust-jacket. Slightly bumped dust-jacket with brown spot on the spine. Exlibris on the inside. WI th plates. Facsimile of the 1910 edition.

Ställ en fråga

120 kr

De Pace Perpetua/Om den eviga freden/En Lundadissertation från sjuttonhundratalet och dess författare

De Pace Perpetua/Om den eviga freden/En Lundadissertation från sjuttonhundratalet och dess författare

18+18+28 sid. Tre häften i papperskassett. Mindre rött streck på kassetten, samt mindre reva. Numrerad upplaga om 333 ex emplar, detta numrerat som 00.

Ställ en fråga

80 kr

Asiatisk kompagni i den florissante periode 1772-1792

Asiatisk kompagni i den florissante periode 1772-1792

Trådhäftad. Med planscher. Obetydligt veck i ena hörnet på pärmen. Stämpel på smutstitelbladet. Ouppskuren.

Ställ en fråga

120 kr

Dagbog og Oration om Mester Geble. Tekstbind

Dagbog og Oration om Mester Geble. Tekstbind

Universitetsforlaget. 1963. xvii+(1)+235+(3)+63 sidor. Trådhäftad. Fläckig, något kantstött pärm. Med planscher. Ouppskuren.

Ställ en fråga

140 kr

Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

 Munch & Lorenzen. 1 uppl. 2015. 322 sidor. Mycket gott skick. Kartonangeband.

Ställ en fråga

160 kr

Skänninge stads historia

Skänninge stads historia

 Linköping. 1929. (10)+236 sidor. Gott skick. Trådhäftad. Veck och mindre reva i pärmen. Något kantstött.

Ställ en fråga

140 kr

Den osynliga handen. Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige

Den osynliga handen. Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige

Alnarp, SLU. 2005. 392 sidor. Mycket gott skick. Limmat mjukband. Illustrerad.

Ställ en fråga

130 kr

Den allrakäraste fienden - Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

Den allrakäraste fienden - Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

Sekel Bokförlag, 2008. 332 sid. 8:o. Vikt: 687 gram. Inbundet pappband med skyddsomslag. Mycket fint skick. Illustrerad.

Ställ en fråga

150 kr

Medeltidsstaden 3. Åbo (fi. Turku)

Medeltidsstaden 3. Åbo (fi. Turku)

Åbo Landskapsmuseum. 1986. (4)+203+(1) sidor. Limmat mjukband. Något kantstött. Sporadiska biblioteksstämplar. Med ett flertal utvikbara kartor.

Ställ en fråga

130 kr

Berlin. The politics of order. 1737-1989

Berlin. The politics of order. 1737-1989

 Rizzoli. 1990. 269 sidor. ISBN 0847812715 Gott skick. Inbundet klotband med skyddsomslag. Något kantstött skyddsomslag. Illustrerad. / Publisher's cloth with dust-jacket. Sli ghtly bumped dust-jacket. Illustrated.

Ställ en fråga

170 kr

The Creation of Macedonian Statehood (1893-1945)

The Creation of Macedonian Statehood (1893-1945)

Original printed wrappers. A bit rubbed. Library stamps.

Ställ en fråga

90 kr

Svenska allmogens frihetsstrider från äldsta tider till våra dagar. I-III

Svenska allmogens frihetsstrider från äldsta tider till våra dagar. I-III

Fram förlag, 1918-1920. 206+(2)+270+(2)+316+(3) sid. Tre biblioteksbundna klotband med sedvanliga stämplar (inkl. gallringsstämplar) och fickor. Originalomslagen ej medbundna. Något nötta. Längre glipa i bakre ytterfalsen till del 1. Enstaka revor i inlagan. Illustrerade.

Ställ en fråga

600 kr

Centralmakt och domsmakt. Studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355

Centralmakt och domsmakt. Studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355

 Almqvist & Wiksell International. 1975. (10)+173+(2) sidor. Gott skick. Trådhäftad. Något kantstötta hörn.

Ställ en fråga

130 kr

Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet Vånga socken i Skåne 1840-1900

Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet Vånga socken i Skåne 1840-1900

 Nordiska Museets Förlag. 2005. 311 sidor. Gott skick. Danskt band. Hörn och rygg lätt kantstötta. Större fläck på främre snittet. Illustrerad.

Ställ en fråga

95 kr